nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Québec

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: není
Vydavatelé: Le Scorpion Masqué
Autoři: Philippe Beaudoin
Pierre Poissant-Marquis
Rok vydání: 2011
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Kebec = „řeka se zde zužuje“ (z algonkinštiny)

Hra Québec hráče provede čtyřmi stoletími historie tohoto kanadského města. Hráči budou stavět budovy a přispívat ke kulturnímu, náboženskému, vojenskému a obchodnímu rozkvětu města.


Příprava hry:

Na herní plán jsou lícem vzhůru rozlosovány žetony budov čtyř etap (barva pole a budovy na něm se musí shodovat) a každý hráč dostane počáteční zásobu svých kostek dělníků (3 aktivní, zbytek ve společné zásobě). Je zamíchán balíček událostí a vedle plánu jsou položeny karty vůdců.


Průběh hry:

Hra se skládá ze 4 etap. Na začátku první etapy se otočí karta události pro tuto etapu. Poté etapa pokračuje střídáním tahů hráčů. Tah hráče znamená provedení jedné akce z následujícího výběru:

  • Začít stavět novou budovu: Hráč vezme svého stavitele a umístí jej na jednu dosud nepostavenou budovu aktuální etapy. Zároveň aktivuje (přesune do své zásoby) 3 kostky dělníků.
  • Přispět ke stavbě budovy: Hráč může umístit své kostky dělníků na rozestavěnou budovu. Každá budova má 3 pozice na umisťování kostek, na každou pozici je nutné naráz umístit tolik kostek, kolik udává info na kruhu příslušné barvy sousedícím s budovou. Pokud hráč přispívá na stavbu budovy jiného hráče, dostane navíc odměnu uvedenou na kruhu (typicky aktivace dělníků či jejich umístění do některé ze zón moci – politika, válka, náboženství, obchod, citadela).
  • Položit dělníka do zóny moci: Hráč může jako svou akci umístit jednoho svého aktivního dělníka do libovolné zóny moci.
  • Vzít si kartu vůdce: Hráč si může vzít jednu z dostupných karet vůdců a ponechat si ji do konce etapy. Je možné takto získat i více karet vůdců, ale vždy jen do konce aktuální etapy – poté se vracejí zpět na stůl. Karty vůdců propůjčují hráčům dočasné bonusy při akcích.

Jakmile je budova alespoň částečně postavena (tj. má obsazenu alespoň jednu pozici), může hráč stavitele přesunout jinam. Budovu pak otočí na její rubovou stranu (s obrázkem některé z historických budov Québecu) a položí na ni svůj žeton s počtem hvězdiček odpovídajícímu počtu obsazených pozic (1/2/3). Kostky z budovy se vracejí do společné zásoby.

Jakmile je postavena (otočena) poslední budova z dané etapy, je hra přerušena a etapa je vyhodnocena: Na plánu je 5 tzv. zón moci, kam mohou hráči umisťovat své kostky. V pořadí, které je dané etapou, jsou jednotlivé zóny vyhodnoceny (jako první vždy Citadela). Každý hráč získá tolik bodů, kolik má v dané oblasti kostek, a poté hráč, který měl v dané zóně nejvíc kostek, přesune polovinu z nich do další hodnocené zóny – může takto své kostky obodovat i několikrát. Poté jsou na plán vráceny všechny karty vůdců, je otočena nová karta události a hra pokračuje tahem dalšího hráče v pořadí.


Konec hry:

Hra končí po vyhodnocení čtvrté etapy. Všichni hráči pak obodují ještě budovy, které postavili v průběhu hry: Vyberou si nejhodnotnější souvislou oblast svých budov a za každou budovu v ní získají body vyznačené číslem (1/3/6). Poté sečtou body za všechny ostatní budovy – ty se rovnají počtu hvězdiček (1/2/3). Započítají také body za dělníky na rozestavěných budovách a za své zbylé aktivní dělníky. Hráč s nejvyšším počtem bodů se pak stává Velkým architektem města Québecu.

Hra má také dvě zjednodušené varianty, ve kterých se nepoužívají karty událostí, příp. ani karty vůdců a rovněž průběžné i závěrečné bodování je zjednodušeno.

Autor: Kew