nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Pixie Queen

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Fantasy, Středověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: Game Brewer
Autoři: Rudy Seuntjens
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Šprýmař. Krutý šprýmař! Podle legendy, kterou vytvořil, máme být milé kouzelné bytosti. Nemohl být dál od pravdy. Ve skutečnosti jsme národ zbabělců, pokrytců a zlodějů, kteří udělají vše proto, aby se zalíbili naši královně. A hlavně, aby unikli jejímu hněvu a trestu. Pravda, pokud by se chtěli chovat jinak, čeká je bičování a práce v dolech. Královna je krutá, rozmarná a neodpouští!

Ve hře Pixie Queen se hráči stávají skřítky, kteří slouží své kruté královně. Jejich úkolem je donést do paláce královně jídlo po kterém touží a zároveň ji obdarovat co nejvíce zlatými a stříbrnými poklady. Jen jeden skřítek se po každém kole stává vyvoleným a může sloužit královně, aniž by musel dál čelit jejím trestům. Cílem hry je mít co nejméně trestných bodů. Hráč, kterému se to na konci hry podaří, se stává vítězem.


Příprava hry:

Doprostřed stolu se položí hrací deska a na ní veškeré komponenty, které jsou potřeba ve hře. Zásadní jsou bodovací dílky se zlatými čísly (za speciální odměny, za zlaté prsteny a za loajální služby), žetony kol, které obsahují jídlo, které bude královna v daném kole požadovat a jsou až do konce daného kola skryty a žetony stálých vlastností. Každý hráč si zvolí barvu svých skřítků a vezme si odpovídající figurky. K figurkám si vezme akční disky, které bude používat ve hře. Poté si vezme zástěnu a za tu si položí vstupní suroviny, které má v prvním kole k dispozici (chléb, jablko, med, zlaté a stříbrné pruty).


Průběh hry:

Samotná hra probíhá v kolech skládajících se vždy z pěti fází:

  1. Fáze krádeže: V této fázi hráči kradou jídlo z lidské vesnice. Vezmou si jídlo ze všech polí, na kterých mají svého skřítka. Na začátku hry pracují všichni skřítkové v dolech, takže takhle fáze nepřináší žádné jídlo.

  2. Fáze akcí: V této fázi se hráči vypraví do lidské vesnice, která je vyobrazena na hlavním plánu, a do ní umístí jeden nebo dva své akční disky. Hráč vždy umisťuje dva disky - pokud jedno pole zabírá povýšený skřítek, umisťuje pouze jeden disk. Umístěním disků spustí hráč danou akci, kterých je celá řada (např. zisk potravy, výměna surovin, zisk bonusových destiček, zisk destiček s trvalými schopnostmi, ukutí prstenu, shození spoluhráče a další).

  3. Fáze nabídky: V této fázi hráči nabízí královně jídlo, které v daném kole požaduje. Nabídka probíhá skrytě. Hráči vezmou do dlaní nabízené suroviny a pak je všichni naráz odhalí. Pokud alespoň jeden hráč nabídl jídlo, které královna požaduje, bude královna spokojená. Pokud ne, všichni hráči okamžitě získávají trestné body. Hráč, který dorazil do paláce a učinil správnou nabídku, se stává loajálním služebníkem a jeho skřítek jde sloužit přímo královně (je umístěn do horní části hrací desky a místo něj si hráč bere žeton s vítěznými body).

  4. Fáze odměn: Povýšení skřítků - všichni hráči, kteří královně nabídli požadované jídlo, mohou povýšit své skřítky. To znamená, že se skřítkové posouvají po jednotlivých lokalitách nahoru na hracím plánu směrem blíž ke královnině paláci. V průběhu této fáze může jeden hráč sesadit skřítka druhému hráči. Pokud při pohybu na pole, které je obsazeno jiným hráčem odhodí jablko, prohodí si s daným skřítkem své místo. Jinak na obsazené pole nemůže vstoupit. Pokud hráči ve fázi nabídky nabídli zlato nebo stříbro, postupují na stupnicích pro zlato či stříbro. Na těchto stupnicích se určuje, jak efektivní jsou skřítci při práci s těmito kovy. Umístění na stupnici ovlivňuje akční fázi, např. říká, kolik zlatých prutů je potřeba na tvorbu zlatého prstenu.

  5. Fáze trestu: Vzhledem k tomu, že královna je velmi náročná, dostávají hráči v průběhu celé hry trestné body. Trestné body dostávají za nízké pozice na stupnici zlata a stříbra a také za všechny skřítky, kteří zůstávají v dolech. Po celou hru hráči získávají trestné body a okamžitě se pohybují na počitadle trestných bodů, které je na okraji herního plánu. Naopak vítězné body získávají až na konci hry. Pokud některý hráč dosáhne kdykoliv v průběhu hry 60 trestných bodů, je svržen do Jámy zapomnění a hra pro něj okamžitě končí. Na stupnici trestných bodů jsou vyobrazeny milníky - při jejich překročení je jeden ze skřítků, které má hráč na herním plánu, sražen zpět do dolu.


Konec hry:

Hra končí v okamžiku, kdy jsou rozebrány všechny destičky se zlatými čísly, které jsou umístěny v horní části hrací desky, nebo po skončení sedmého kola. Hráči poté začnou přičítat ke svým trestným bodům vítězné body, které se jim podařilo v průběhu hry získat. Získají ale také další trestné body, pokud jim na konci hry zůstalo nejvíc surovin od jakéhokoliv druhu a také pokud se jim podařilo v dolech vytěžit kameny a nezbavit se jich. Vítězem se stává ten hráč, který dosáhl nejvíce plusových vítězných bodů nebo ten, který má nejméně záporných trestných bodů (pokud nikdo nedosáhl do plusu).

Autor: martinsun