nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Myrmes

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: neuvedeno
Herní doba: 75 min
Herní svět: Zvířátka
Herní kategorie: desková hra
Čeština: není
Vydavatelé: Rio Grande Games
Ystari Games
Autoři: neuvedeno
Rok vydání: 2012
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V království Myrmes spolu již po staletí bojují mravenčí kolonie o nadvládu nad svými sousedy. Aby tato válka skončila, rada královen vyhlásila poslední bitvu, která rozhodne o tom, kdo se stane konečným vítězem.

Ve hře Myrmes každý hráč ovládá mravenčí kolonii ve stejnojmenném království, snaží se ji co nejvíce rozvinout a tím získat co největší počet vítězných bodů, které rozhodnou o vítězi.

Příprava hry

Doprostřed stolu se položí hlavní deska, společná pro všechny hráče, která představuje krajinu rozdělenou na šestiúhelníková políčka, po níž se budou mravenci pohybovat a umisťovat zde své feromonové stopy a speciální stavby, které budou hráčům produkovat suroviny. Na stanovená políčka se náhodně rozlosují žetony brouků, které budou hráči moci ve hře lovit. Na označená místa se položí 6 náhodně vybraných speciálních úkolů (jsou rozděleny do tří úrovní, pro každou úroveň se zvolí dva), za jejichž plnění budou hráči získávat vítězné body.

Každý hráč obdrží svou desku představující jeho mraveniště, na které si položí ukazatel úrovně - na začátku je každé mraveniště 0. úrovně, během hry ho lze rozšířit až na 3. úroveň. Větší úroveň znamená možnost pokládat větší feromonové stopy, stavět speciální stavby a skladovat více surovin. Každý začíná hru se 3 chůvičkami (osmiúhelníkové hranoly), 2 mravenčími dělníky (figurky mravenců), 1 larvou (bílá kostička) a 1 východem z mraveniště do krajiny, který si položí na hlavní desku na stanovené políčko.

Průběh hry

Hra probíhá ve třech herních rocích, každý rok se skládá ze čtyř období (jaro, léto, podzim, zima). V prvních třech obdobích hráči provádějí své tahy, v zimě jen odevzdají stanovený počet kostiček jídla nebo ztratí body za jeho nedostatek.

Na začátku každého roku se hodí třemi šestistěnnými kostkami, které určí speciální události, jaké se stanou v následujících třech ročních obdobích. Každá speciální událost dává hráčům specifický bonus (více narozených mravenců, větší pohyb po krajině, více bodů při bodovém zisku, možnost sklízet více surovin atd.). Následují tři roční období, která se skládají z šesti fází. Kromě fází 3 a 5 je hráči mohou hrát současně, pokud se nechtějí rozhodovat podle toho, jak je odehraje soupeř:

  • Fáze 1 - událost: Hráči si položí kostičky událostí na stupnici událostí na své desce na událost, která padla na kostce pro aktuální období. Každý hráč má možnost tuto událost sám pro sebe změnit tím, že tuto kostičku přesune na událost, jakou chce, a zaplatí tolik larev, o kolik políček kostičku přesunul.
  • Fáze 2 - chůvičky: Každý hráč rozmístí své chůvičky buď na sloupky líhnutí ve svém mraveništi, kde mu chůvičky okamžitě zplodí nové larvy, dělníky a vojáky, anebo do dílny, kde budou aktivovány ve fázi 5.
  • Fáze 3 - dělníci: Hráči střídavě vysílají do práce své mravenčí dělníky. Dělník může pracovat buď v mraveništi, kde zpravidla vytěží jednu kostičku suroviny (které jsou k dispozici, to záleží na úrovni mraveniště), na konci tahu se vrátí a v příštím tahu je znovu k dispozici, anebo vyjít tunelovým východem do krajiny. Tam se může přesunout až o 3 políčka, přičemž může lovit hmyz přinášející body a jídlo (za pomoci vojáků) nebo odklízet vytěžené feromony. Po skončení pohybu může přes několik prázdných políček umístit feromonovou destičku nebo (je-li mraveniště na dostatečné úrovni) speciální stavbu. Feromon přinese vítězné body, načež se na něj položí kostičky surovin podle druhu zakrytých políček, které se v další fázi sklízejí. Speciální stavby přinášejí suroviny nebo vítězné body v každém tahu. Pak ovšem dělník umírá - z krajiny není cesty zpět do mraveniště. Hráči střídavě umisťují každý jednoho dělníka a tato fáze skončí, až jsou všichni dělníci umístěni.
  • Fáze 4 - sklizeň: Každý hráč si vezme 1 kostičku z každého svého feromonu, plus ze společné zásoby kostičky (popř. si přičte body) produkované speciálními stavbami.
  • Fáze 5 - dílna: V této fázi hráči využijí chůvičky, které si ve fázi 2 odložili do dílen. V dílnách mohou chůvičky provádět 4 akce (všechny stojí určité množství surovin): zvýšit úroveň mraveniště, zplodit další chůvičku, vybudovat další tunelový východ do krajiny anebo plnit speciální úkol. Úkoly musí hráč plnit po úrovních (nemůže splnit úkol určité úrovně, nemá-li splněn žádný úkol nižší úrovně) a úkoly zpravidla vyžadují, aby hráč odhodil nějaké své prvky. Kromě nich přijde i o chůvičku, která úkol splnila - ta zůstane pod kartičkou úkolu, aby označovala jeho splnění. Za splnění úkolu hráč obdrží body (6, 9 nebo 12 podle úrovně úkolu) a další body dostane v příštích kolech, jestliže tentýž úkol splní některý jiný hráč (3, 4 nebo 5 podle počtu hráčů ve hře).
  • Fáze 6 - konec tahu: V této fázi hráči musí zahodit kostičky surovin, které nemohou uskladnit (mraveniště má skladiště pro 4 kostičky, po dosažení 2. úrovně se tento počet zvýší na 6). Posune se začínající hráč, hráči si vezmou zpět některé své prvky a začne další období (nebo zima).

V zimě musejí hráči odevzdat stanovený počet kostiček jídla (v prvním roce 4, ve druhém 5, ve třetím 6), přičemž každý voják v mraveništi snižuje tento počet o 1. Za každou chybějící kostičku hráč ztratí 3 body.

Po zimě následuje další herní rok nebo konec hry.

Konec hry

Hra končí po 3 letech. Na konci hry nejsou žádné body za zbylé suroviny nebo mravence. Vyhrává hráč s největším počtem bodů, při shodě je vítězství společné (žádné druhotné kritérium zde není).

Autor: otmon