Malá velká podzemí

xxxxxxxxxo hodnoceno 36x (Seznam vlastníků)

Malá velká podzemí - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: REXhry
Galakta
Gamelyn Games
Autoři: Scott Almes
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V kooperativním dungeon crawleru Malá velká podzemí se hráči stávají skupinou dobrodruhů povolaných do oblasti obklíčené temnotou. Hra probíhá ve dvou dějstvích: nejprve musejí hrdinové proniknout hluboko do podzemí, vyčistit jeho chodby od služebníků zla a nalézt doupě jeho vládce; s ním poté změří své síly, a pokud se jim jej podaří přemoci, všichni společně zvítězí. Pro hrdiny však není času nazbyt – světlo jejich pochodně neustále slábne, a pokud pohasne zcela, zůstanou navždy uvězněni v temnotě! 

Příprava 1. dějství:

Hráči nejprve vytvoří balíček podzemí tvořený kartami místností, střetnutí a kartou dveří do doupěte. Doprostřed umístí kartu vstupu, na niž položí žeton oltáře a figurky všech hrdinů, a ke každé straně karty přiloží lícem dolů po jedné kartě z balíčku podzemí. Dále hráči připraví desku temnoty, na niž umístí na vyznačená místa na stupnici, resp. na okraji karty, žeton pochodně, případně žetony goblinů. Poblíž nachystají balíčky karet vybavení, kouzel, goblinů a služebníků spolu s ukazateli zdraví nepřítele (obě v počtu odpovídajícím počtu hráčů), dále žetony oltáře a zneškodněných pastí a jednu z desek vládce podzemí (lícem dolů) spolu s žetonem vládce. Každý hráč si vezme desku svého hrdiny, na které nastaví ukazatele zdraví i výdrže na maximum, a začínající hráč také tři kostky hrdiny a kostku nepřítele.

Průběh 1. dějství:

Každý hráč ovládá jednoho hrdinu, který má kromě zdraví a výdrže, potřebné pro provedení některých akcí, také určitou rychlost, obranu a tři dovednosti (síla, obratnost a inteligence) úrovně 1‒3. Hrdinové mohou navíc v podzemí získávat vybavení (zbraně, výstroj či cetky) či kouzla. Hráči se střídají v tazích, v každém z nich mohou provést v libovolném pořadí následující akce:

  • pohyb, tj. provést tolik přesunů v podzemí, kolik uvádí hrdinova rychlost (pokud přitom odhalí novou kartu podzemí, přiloží k ní další opět lícem dolů);
  • hrdinský čin (jednou za tah) ‒ odpočinek, prohledání místnosti, zneškodnění pasti, seslání kouzla nebo útok (pokud nepřítel útok hrdiny přežije, provede protiútok, přičemž hrdina může odolat počtu zranění do výše jeho obrany; pokud přijde o všechno své zdraví, upadne do bezvědomí a příští tah musí zahájit odpočinkem); 
  • obyčejné činy (v libovolném počtu), uvedené např. na desce hrdiny, temnoty nebo na kartách vybavení či kouzel.
    Některé karty podzemí obsahují symbol střetnutí s goblinem či služebníkem (příslušný nepřítel tak přihchází do hry), nebo pasti, jíž se hráč musí ihned pokusit vyhnout provedením dovednostního testu; ty je třeba provést také u většiny hrdinských činů i některých jiných situací ve hře. Při testu hráči hodí počtem kostek určeným úrovní dovednosti hrdiny, jež je podrobena testu. Výsledek musí být alespoň roven číslu uvedenému u příslušného testu, jinak je test neúspěšný.

Na konci každého tahu se žeton pochodně posune o 1 pole směrem dolů; přitom může dojít též k umístění goblina na kartu vstupu nebo aktivaci nepřátel (mohou provést pohyb směrem k nejbližšímu hrdinovi, útok či obé), pokud se pochodeň posune na pole s příslušným symbolem.

Příprava a průběh 2. dějství:

Jakmile je odhalena karta dveří do doupěte a jsou poraženi všichni služebníci, mohou hráči vykonat obyčejný čin proniknutí do doupěte vládce podzemí. Až se tak stane, nastává druhé dějství: hráči otočí desku temnoty, na niž opět umístí žeton pochodně; ten se bude posouvat na opět na konci každého tahu, pole s aktivací nepřátel však nyní budou aktivovat pohyb či útok jak goblinů, tak vládce samotného. Na každý symbol oltáře na kartách střetnutí v podzemí umístí žeton oltáře. 
Nakonec otočí desku vládce podzemí hráči, umístí na ni žeton vládce a nastaví všechny ukazatele jeho zdraví na pole 8. Deska představuje jednu velkou kartu podzemí, na niž se hráči mohou přemístit z karty dveří do doupěte. Nachází se zde šest polí, mezi nimiž se hráči mohou přesouvat a útočit z nich na vládce. Hráči se opět střídají v tazích, v nichž mohou zahrát výše popsané akce. Zranění udělené vládci při útoku hrdinů posouvají ukazatele jeho zdraví směrem k poli 0, avšak nemohou přitom postoupit na pole se symbolem oltáře ani níže do té doby, než se vládce přesune na některý oltář v podzemí. Sem je možné vládce vylákat buď pomocí aktivace nepřátel při posunu žetonu pochodně, nebo pomocí obyčejného činu popichování vládce podzemí. Poté je již možné vládcovo zdraví snižovat až do jeho případné porážky.

Konec hry:

Hráči vítězí, pokud se jim podaří ve 2. dějství porazit vládce podzemí. Hra naopak končí prohrou všech hráčů, pokud nastane jedna z následujících situací: 

  • do hry má přijít pátý goblin;
  • žeton pochodně se přesune na poslední pole stupnice; 
  • podzemí není možné dále prozkoumávat a karta dveří do doupěte přitom nebyla dosud odhalena.

Autor: Ondřej Podavka

Rozšíření hry (1)

Malá velká podzemí: Zvěsti (2021)

I když hrdiny utěšuje teplo ohně, kolem kterého se schoulili, trápí je okolní nebezpečný les. Všichni dobrodruhové, kteří dorazili na Pobřeží Goblinů z nejrůznejších koutů Zvrácostřeží, zaslechli cestou zvěsti, o ...

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 5x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Glory: A Game of Knights (CZ/EN)
Glory: A Game of Knights (CZ/EN)
Akt. cena: 280 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas