nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Magnificent, The

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: desková hra, ekonomická
Čeština: undefined
Vydavatelé: Aporta Games
Autoři: Eilif Svensson
Kristian Amundsen Østby
Rok vydání: 2019
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Vážené dámy, ctihodní pánové, milé děti! Vyšetřete si čas na dnešní představení, neboť poutavějšího v tomto kraji není! Uvidíte mistra Suhayla, kterak s ohněm nakládá, jako by studený byl, a dále mrštnou Lungile, která i tou nejmenší skulinou protáhnouti se umí beze zranění! Zakupte si poukázky na sedadla včas, neboť pozítří touto dobou budeme již opět na cestách!“

Ve hře The Magnificent se hráči stanou majiteli cirkusů, které cestují po kraji a předvádí artistické kousky svých umělců, kteří procházejí přísným tréninkem a kterým velí schopní principálové.


Příprava hry:

Na stůl se rozloží hrací plán a poblíže se přichystají všechny potřebné komponenty. Na plán se vyloží nabídka karet umělců, karet principálů a dílků tréninku. Každý hráč dostane svou osobní desku, daný počet mincí, jeden dílek trenéra a 4 počáteční karty principálů, které si vyloží před sebe (zkušení hráči můžou v rámci přípravy tyto karty zamíchat, rozdat a draftovat po jedné). Na stupnici představení hráči umístí své klobouky.


Průběh hry:

Hra trvá tři kola, jedno kolo pak vypadá následovně:

  1. Příprava: Začínající hráč hodí kostkami čtyř barev (oranžové, fialové, zelené a průhledné) a vytvoří tak společnou nabídku.

  2. Akce: Hráči se střídají v provádění akcí – každý v průběhu kola provede přesně čtyři akce. Jednou akcí se rozumí výběr jedné kostky, její umístění na kartu principála (která přináší malou výhodu – např. zisk jedné mince, zvýšení hodnoty kostky o 1, nebo možnost přehození/přenastavení kostky). Poté kostku využije jedním ze tří způsobů:

    • Stavba tábora: V závislosti na tom, jak vysokou hodnotu kostky hráč použil, smí vzít ze zásoby jeden či více dílků táborových stanů v barvě kostky. Dílky jsou dvou druhů – malé a velké – a hodnota kostky specifikuje i konkrétní druhy. Dílky pak hráč pokládá na prostor tábořiště na své herní desce (musí spolu navzájem sousedit) a pokaždé, když překryje symbol, získá danou odměnu – nové karty umělců, peníze, či „speciální efekty“ (drahokamy).

    • Cestování: Hráč může pohnout figurkou kočáru ve směru hodinových ručiček až o tolik polí, kolik činí hodnota kostky. Vezme si jeden drahokam příslušné barvy za každé pole se symbolem tohoto drahokamu, kterým projede. Hráč může vlastnit nejvýše 3 drahokamy každé barvy – pokud by měl získat více, získá namísto toho mince v poměru 1:1. Pokud zastaví na žetonu šapitó (pohyb lze dobrovolně ukončit předčasně), získá jej a může tak do budoucích představení zapojit více umělců (každý hráč začíná s jedním šapitó).

    • Představení: Hráč může provést představení o hodnotě, kterou udává kostka. Hodnota představení ovlivňuje pozici na stupnici představení, na kterou hráč může umístit svůj klobouk. A tato pozice pak to, kolik maximálně může v představení vystoupit umělců. Každý vystupující umělec pak musí mít kde bydlet (hráč musí mít v táboře postavený příslušný druh stanu a pokud vystupuje více umělců se stejným požadavkem, každý z nich musí mít vlastní stan), musí mít přiděleno šapitó a někdy je nutné zaplatit za speciální efekty (odhozením drahokamů). Každý umělec pak vystoupením vydělá cirkusu peníze a/nebo vítězné body, navíc hráč získá odměnu podle toho, v jakém umělec vystupoval šapitó. Umělci poté odcházejí – hráč jejich karty otočí lícem dolů, ale nechá si je u sebe pro jejich případné další ohodnocení. Představení může hráč provést nejvýše dvakrát za kolo.

  3. Konec kola: Jakmile všichni hráči provedou 4 akce, kolo končí. Hráči musí nejprve zaplatit údržbu cirkusu – sečtou hodnotu kostek pro každou zvlášť a nejvyšší číslo udává počet mincí, který musí zaplatit (průhledné kostky se počítají jako kostky všech barev). Pokud nemají dost peněz, platí vítěznými body – za každou chybějící minci tolika, kolikáté právě končí kolo hry. Poté si hráči v pořadí podle klobouků vyberou dvojkombinaci nového soukromého trenérského dílku a nové karty principála z nabídky. Nakonec musí obodovat a odhodit jednu ze svých karet principálů. Na každé z těchto karet je uvedena bodovací podmínka, za kterou v tuto chvíli dostanou vítězné body. Poté se klobouky beze změny pořadí srovnají na počátek stupnice představení a hráč, jehož klobouk je nejníže, se stává začínajícím pro další kolo. Do nabídky se vyloží nové kombinace dílků trenérů a karet principálů, hráčům jsou vráceny válečky trenérů a může začít nové kolo.

Hráči mohou získat na kostkách v průběhu kola i velmi vysoké hodnoty – to proto, že k hodnotě kostky, kterou na akci použijí, se počítá i součet hodnot všech kostech stejné barvy, kterou hráč použil v kole. Hráč může využít také průhlednou kostku, která se při akci považuje za „žolíkovou“. Navíc může sílu kostky posílit odhozením drahokamů příslušné barvy. Každý z nich přidává +2 k hodnotě kostky.

Hráči také disponují válečky trenérů. Ty mohou v průběhu svých tahů posílat na k tomu vyhrazená akční pole – jak veřejná, tak soukromá, která získají v průběhu hry. Efekty těchto polí mohou mírně upravovat pravidla ve prospěch hráčů (např. měnit barvu kostky, měnit směr pohybu kočáru při cestování apod.). Válečky se vždy na konci tahu odstraní z použitých polí, takže ta jsou k dispozici všem hráčům znovu, ale hráči o ně nepřijdou – na konci kola se jim vrací.


Konec hry:

Hra končí po kompletním dokončení třetího kola. Následně proběhne závěrečné bodování: hráči obodují i všechny zbylé principály, celkový počet bodů, který za ně obdrží, však vydělí dvěma. Poté získají body za zbylé mince a za kompletně vyplněné oblasti tábora na své hráčské desce, přičemž volná pole mohou v tuto chvíli zaplnit i svými zbylými žetony drahokamů.

Autor: Kew

Vybíráme z aukcí

The Cards of Cthulhu
The Cards of Cthulhu
Akt. cena: 450 Kč
Končí za: 6 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>