nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Kosmopolis

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Sci-fi, Středověk
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Aporta Games
Granna
Hobby World
Morapiaf
PixieGames
Autoři: Eilif Svensson
Kristian Amundsen Østby
Rok vydání: 2016
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Kosmopolis je karetní draftovací hra situovaná do daleké budoucnosti. V průběhu hry hráči vykládají karty profesí a staví tak bájné město Kosmopolis a vlastní města. Cílem hry je postavit co nejhodnotnější vlastní město.


Příprava hry:

Doprostřed stolu rozložte 4 karty Kosmopolis představující 4 různé profese. Balíček karet profesí dobře promíchejte a umístěte vedle. Odkryjte první kartu a umístěte na odpovídající profesi. Promíchejte balíček modifikací a rozdejte každému hráči. Hráč s nejvyšší hodnotou modifikace bude začínajícím hráčem. Poté karty modifikací vraťte zpět a vytvořte nový balíček modifikací. Dřevěné žetony umístěte hned vedle.


Průběh hry:

Hra se skládá ze tří kol, přičemž každé kolo se skládá ze tří po sobě následujících etap:

 1. Draftování karet: Zahajující hráč rozdá všem urečný počet karet profesí. Každý hráč si pak vybere 2 karty a ostatní karty předá hráči po své levici. Poté si každý hráč vybere znovu 2 karty. Zbylé karty opět předá hráči po své levici. Nyní má každý hráč znovu stanovený počet karet.

 2. Zahrání karet: Hráči se střídají po směru hodinových ručiček ve vykládaní karet profesí. Hráč může vyložit kartu profese do Kosmopolis (na střed stolu), nebo do vlastního města (před sebe). Vykládanou kartu umístí do příslušného sloupce podle barvy odpovídající dané profesi. Karty jsou vykládány tak, aby byla vidět jejich hodnota. Při vykládání karty do Kosmopolis je nutné ihned provést akci odpovídající dané profesi:

  • Učenec (zelená): Hráč si dobere 1 kartu profese z dobíracího balíčku.
  • Kupec (oranžová): Hráč si vezme 1 dřevěný žeton. Nejsou-li žetony k dispozici, nic si nevezme.
  • Agent (modrá): Hráč si vezme 1 kartu modifikace a umístí ji rubem nahoru nad libovolný sloupec v Kosmopolis. Není-li žádná karta modifikace k dispozici, nevezme si nic.
  • Kněz (fialová): Hráč si vezme z Kosmopolis kartu s nejnižší hodnotou ze žlutého, zeleného či modrého sloupce kartu a přidá ji do svého města. Jsou-li všechny zmíněné sloupce v Kosmopolis prázdné, nevezme si nic.
 3. Vyhodnocení kola: Kolo končí, jakmile jeden z hráčů zahrál svou poslední kartu. Ostatní hráči poté mohou provést svůj poslední tah. Zbylé karty, které hráči nestihli zahrát, musí umístit do svého města. Poté se odkryjí karty modifikací. Každý hráč nyní porovná souhrnnou hodnotu každého sloupce odpovídající barvy ve svém vlastní městě se souhrnnou hodnotou sloupce v odpovídající barvě v Kosmopolis. Karty modifikací ovlivňují hodnotu jednotlivých sloupců. Hráč, jehož hodnota sloupce je vyšší než hodnota sloupce v Kosmopolis, musí všechny karty z daného sloupce ve svém městě odstranit. Překročí-li hráč hodnotu, může ji snížit za použitím dřevěného žetonu. Každý žeton snižuje hodnotu o 1 bod.
  Hráč, jehož hodnota sloupce je nejblíže hodnotě sloupce v Kosmopolis, získává ze sloupce z Kosmopolis kartu s nejvyšší hodnotou. V případě shody ji získává hráč, který sedí nejblíže začínajícího hráče po směru hraní. Další hráč se stejnou hodnotou sloupce poté získá druhou nejvyšší kartu z Kosmopolis. Tyto bonusové karty si hráči odloží stranou (rubem nahoru). Na konci hry přinesou vítězné body.

Na konci kola následuje příprava na další kolo: znovu se zamíchají karty modifikací, novým začínajícím hráče je hráč, jehož hodnota všech karet ve vlastním městě je nejvyšší. Všechny karty v Kosmopolis a ve vlastních městěch zůstávají ležet. Další kolo začne opět draftováním karet.


Konec hry:

Po zakončení 3. kola se sečtou vítězné body, které jsou součtem hodnot všech karet ve vlastním městě, hodnot všech bonusových karet hráče a nevyužitých žetonů (každý z nich má hodnotu 1 bodu). Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem bodů. V případě shody vítězí hráč s nejvyšším množstvím karet o hodnotě 6.

Autor: chejnik

Další názvy této společenské hry

 • Capital Lux