nepřihlášený

přihlásit

registrovat

GKR: Heavy Hitters

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Sci-fi
Herní kategorie: desková hra
Čeština: undefined
Vydavatelé: Cryptozoic entertainment
Autoři: Matt Hyra
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V hre GKR (Giant Killer Robots): Heavy Hitters sa stávate pilotom zastupujúcim jednu zo štyroch spoločností bojujúcich o prestíž a nárok na demoláciu zvyšných častí miest a lesov: „Aj vás už otravuje výhľad na stromy za oknom? Spoľahnite sa na nás! Už nikdy žiadna zeleň, len krásne parkoviská!“


Príprava hry:

Na začiatku hry si každý hráč hodí 2 kockami – víťaz dostáva token Glory Hound (GH, malá miniatúra červeného psa) a má právo si prvý vybrať spoločnosť (DiamondBack – žltá, King Wolf – oranžová, ThunderHappy – modrá a HammerStrike – zelená). Následne si ďalší hráč naľavo od GH vyberie pilota, aby si ho GH vyberal posledný.

Pred hrou samotnou si každý hráč vezme k sebe všetky svoje figúrky (1x HH – obrovský robot, 3x ostatné GKR support jednotky) a 59 kartový balíček svojej spoločnosti.

Stavba balíčku:

Každý hráč si z balíku kariet ktoré má k dispozícii vytvorí 25 kartový balíček spoločnosti – toto symbolizuje životy vašich HH – 25HP. Tento balík musí byť postavený podľa nasledujúcich pravidiel:

  • 1 typ Primary Weapon (5 rovnakých kariet)
  • 2 typy Secondary Weapon (4 + 4 rovnaké karty)
  • 0-5 kariet Deploy
  • Zvyšné karty do počtu 25 (Reakčné karty, karty pohybu, Orbital Strikes...)

Na stôl sa položí mapa, vyberie sa scenár, podľa ktorého sa postavia na mapu budovy a HHs, vedľa mapy sa položia sponzorské karty, každý hráč si vezme svoj dashboard, položí svoj Faction Deck na miesto Online System, nastaví energiu na číslo 5, umiestni žetón svojho pilota (alebo jeho figúrku) na Achievement track a potiahne si 6 kariet zo svojho Faction Deck-u.

Priebeh hry

Hra prebieha v kolách. Každé kolo má svojich 5 častí:

  1. Deploy: Každý hráč (začína GH) môže na mapu položiť jednu zo svojich supportných jednotiek (attack, repair, recon) do vzdialenosti 1-2 hexy od svojho HH za 4 energie (zníži svoj energy track o 4). Ak má ale na ruke kartu Deploy, smie ju zahrať (odložiť ju na dashboard na miesto Offline System) – celý deploy ho stojí iba 2 energie. Každý hráč smie umiestniť iba jednu supportnú jednotku za kolo. Hráč môže presiahnuť aj hranicu 0 bodov energie až na -5 – toto sa ale ráta ako zásah do generátora HH systému, preto za každý bod pod 0 hranicou je považovaný za zranenie (odhodí sa karta z ruky alebo z vrchu balíčku spoločnosti do Damaged System políčka na dashboarde).

  2. Move: Každý hráč (začína GH) môže pohnúť svojho HH o toľko hexov, koľko chce, avšak za každý hex musí zaplatiť 1 energiu. Po pohybe všetkých HH nasleduje pohyb všetkých attack support jednotiek, potom všetkých repair support jednotiek a nakoniec pohyb všetkých recon support jednotiek.

  3. Attack: Všetci hráči, ktorí chcú útočiť, položia pred seba lícom dolu karty zbraní z ruky (pozor, nesmú mať tie isté mená) a referenčné karty support jednotiek, ktoré chcú útočiť. Všetky karty sa naraz otočia a všetci hráči zaplatia energiou za každú zbraň, ktorú zahrali (jej cena je uvedená na karte). Zbrane a útoky sa vyhodnocujú v poradí od najrýchlejšej po najpomalšiu (každá zbraň má uvedenú rýchlosť – napr. pulzné energetické zbrane sú rýchlejšie ako rakety alebo balistika). Ciele môžu byť v odkrytom priestranstvu alebo aj kryté budovami, čo ovlivňuje hodnoty, ktorá musí padnúť na kocke, aby bol zpôsoben zásah. Obránca pak hádže obrannými kostkami, ktoré možu znížit mieru poškodenia.

  4. Tagging: Každá jednotka pri budove smie umiestniť na budovu jeden svoj Holo-Board (malý billboard s farbou spoločnosti). Keď sú na budove 4 Holo-Boards jednej farby, budova je zbúraná – odstráni sa z mapy, ostane len podklad a naň sa umiestni 1 Holo-Board farby spoločnosti, ktorá ho zbúrala. Následne si za každú označenú budovu hráč potiahne 1 Sponzor kartu.

  5. Reset: Každý hráč dotiahne karty z Faction Decku do počtu 6 kariet na ruke, nastaví energiu späť na hodnotu 5, Glory Hound token sa dá hráčovi, kt. umiestnil najviac Holo-Boards a začína sa ďalšie kolo

 

Konec hry:

Hra sa končí v okamihu, keď je jeden HH mŕtvy – všetkých 25 kariet má v Damaged system. Všetci hráči si zrátajú svoje karty mimo Damaged system. K tomuto si prirátajú počet dosiahnutých úspechov na achievement tracku – výsledné počty sa porovnajú – vyhráva hráč s najvyšším počtom. V prípade, že boli zbúrané 4 budovy jedným hráčom, hra sa okamžite končí a tento hráč vyhráva.

Autor: Seladean