Euphrat & Tigris

Euphrat & Tigris - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: strategická, budovatelská, válečná
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: 999 Games
Fantasy Flight Games
Hans im Glück
Lacerta
Mayfair Games
Pegasus Spiele
Autoři: Reiner Knizia
Rok vydání: 1997
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Tato hra vás zavede do blíže neurčené minulosti, na území, které se rozprostírá mezi řekami Eufrat a Tigris. Politická situace je zde velmi složitá. Nová království rostou jako houby po dešti a zanikají ještě rychleji. V místech, kde kdysi stála mocná říše, se nyní nachází trosky paláců zničených katastrofou. Vezměte na sebe nelehký úkol a staňte v čele jedné ze čtyř dynastií, která zápasí o vliv nad touto bohatou oblastí v rovině vojenské, duchovní, obchodní a hospodářské.

Příprava hry

Vítězné body se rozdělí podle barvy (černé, červené, zelené a modré).  Na vyznačená místa na hracím plánu se umístí vždy jedna civilizační kartička chrámu a jeden poklad. Do sáčku se vloží všechny civlizační kartičky. Poté si každý hráč zvolí jednu dynastii, označenou symbolem lva, luku, býka nebo vázy a vezme si zástěnu a 4 vůdce příslušné dynastie (černý - král, červený - kněz, zelený - obchodník, modrý - farmář). Ve hře reprezentují jednotlivé složky království, které musí každá dynastie rozvíjet. Nakonec si každý hráč vytáhne ze sáčku 6 civilizačních karet a umístí je za zástěnu - tak, aby je ostatní hráči neviděli.

Průběh hry

Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček. Každý hráč odehraje dvě ze čtyř možných akcí, přičemž může zahrát jednu a tutéž akci dvakrát. Po zahrání akce hráč ověří, zda nedošlo k jedné ze čtyř událostí a pokud ano, tak danou událost vyhodnotí. Hráč ukončí svůj tah tím, že si doplní počet civilizačních kartiček do šesti. Hraje se tak dlouho dokud nejsou splněny podmínky pro ukončení hry.

Akce

 • Pohyb vůdcem v sobě zahrnuje umístění vůdce na hrací plochu, přesunutí nebo stažení vůdce. Vůdce se vždy umísťuje na prázdné pole sousedící hranou s chrámem, nikdy nesmí být položen na pole s řekou a nikdy nesmí být položen tak, aby spojil dvě království (viz níže).
 • Položením civilizační kartičky vznikají na mapě oblasti sousedících kartiček, které se nazývájí regiony. Pokud některý hráč umístí do regionu vůdce, stává se region královstvím. Civilizační kartičku lze položit na prázdné pole a nesmí přitom spojit více než dvě království. Dalším omezením je, že modré kartičky se smějí pokládat pouze na řeku, zatímco ostaní kartičky se smějí naopak pokládat na libovolné pole kromě řeky.Pokud se barva přiložené kartičky shoduje s barvou vůdce určité barvy, získává hráč, který vůdce vlastní, vítězný bod shodné barvy. Přiložením civilizační kartičky může získat bod  i protihráč.
 • Zahrání katastrofy zničí libovolné hrací pole, na kterém není vůdce, monument nebo poklad.  Na pole se umístí kartička katastrofy, která zůstává na tomto poli do konce hry.
 • Výměna civilizačních kartiček umožňuje hráči odhodit libovolný počet kartiček, které má za zástěnou a vzít si místo nich jiné. Odhozené karty se odstraňují ze hry.

Události

 • Vnitřní konflikt představuje povstání nebo revoluci.  Vznikne, když se po přiložení vůdce do království nacházejí v království dva vůdci stejné barvy. Vnitřní konflikt se řeší pomocí chrámů. Hráč, který vyhraje vnitřní konflikt, získá jeden vítězný bod červené barvy.
 • Vnější konflikt představuje válku mezi dvěma národy. Přiloží-li některý z hráčů na hrací plán civilizační kartičku a spojí tím dvě království, ve kterých se nacházejí vůdci shodné barvy, vyvolá vnější koflikt. Povaha konfliktu závisí na barvě vůdce a řeší se vždy přes civilizační kartičky shodné s barvou tohoto vůdce.
 • Stavba monumentů probíhá, když některý hráč přiloží na hrací plán kartičku a vytvoří tak čtvrec 2x2 shodné barvy. Hráč se rozhodne, zda chce chrám postavit či nikoliv. Pokud se rozhodne chrám postavit, otočí kartičky rubem nahoru a postaví na ně jeden z chrámů. Monument přináší  po zbytek hry trvale vítězné body tomu, kdo jej právě vlastní.
 • Získání pokladů je možné v okamžiku, když má hráč v jednom království zeleného vůdce (obchodníka) a současně se v něm nachází dva nebo více pokladů. Poklad lze při závěrečném bodování použít jako žolíka, tzn. lze ho přeměnit na vítězný bod libovolné barvy.

Civilizační budovy

Některá vydání hry obsahují navíc možnost postavit civilizační budovy. Civilizační budovy lze postavit pouze pokud civlizační kartičky tvoří souvislou řadu tří nebo více karet shodné barvy. Při přikládání kartičky do království s civilizační budovou získává hráč dva vítězné body místo jednoho.

Vyřešení konfliktů

Konflikty se liší  tím, jaká akce je spouští. Hráč, který konflikt vyvolal, je útočník, napadený je obránce.

 • Vnitřní konflikt je vyvolán přiložením vůdce do království. Řeší se tak, že útočící hráč sečte chrámy se kterými sousedí vůdce, jenž je vkonfliktu a vyloží libovolný počet chrámů zpoza zástěny. Poté provede totéž obránce. Útočník vyhrává v případě, že je součet chrámů vyšší než počet chrámů obránce. Poražený hráč musí stáhnout svého vůdce z hracího plánu.
 • Vnější konflikt je vyvolán spojením dvou království pomocí civilizační kartičky. Konfikt se řeší tak, že útočící hráč vyloží zpoza zástěny civilizační kartičky a přičte k nim všechny své stoupence. Za stoupence se považují kartičky shodující se s barvou vůdce, které leží v jeho království. To samé vykoná obránce. Útočník vyhrává pokud má součet vyšší než obránce, obránci stačí k výhře remíza. Poražený hráč musí kromě vůdce odstranit ze hry také všechny své stoupence a vítěz za ně dostává vítězné body.

Konec hry

Hra končí, když dojdou civilizační kartičky anebo, na hrací desce zbývá jeden či dva poklady. Všichni hráči si sečtou vítězné body (každou barvu samostatně). Vyhrává hráč, který má ve své nejslabší oblasti více bodů než protihráči.

Autor: Parxel

Rozšíření hry (1)

Euphrat & Tigris - Die Zikkurat (2009)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 4 hráči od let

Celkové hodnocení: xxxxxxxooo (hodnoceno 3x)

Získaná ocenění

Vítěz

 • 1998 - Deutscher Spiele Preis

Další názvy této společenské hry

 • Eufrat i Tygrys
 • Euphrat und Tigris

Vybíráme z aukcí

Marvel crisis protocol: Mysterio a Carnage
Akt. cena: 131 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas