nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Ekö

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: strategická
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: Sit Down!
Autoři: Henri Kermarrec
Rok vydání: 2015
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Kdysi dávno vládl rozsáhlé říši plné magie a impozantních měst mocný císař Ekö. Byl obdařen čtyřmi syny, kteří vládli provinciím jeho říše. Po jeho smrti se chamtiví potomci postavili jeden proti druhému za jediným účelem, a to vládnout celé říši sami. Dříve zelené lány byly zničeny neustále pochodujícími vojsky v neutuchající válce. Zemřelý císař, jehož duše stále bděla nad svou rodinou a říší, seslal na své krvelačné syny strašlivou kletbu. Uzavřel jejich duše v ruinách, které zbyly z jeho zpustošené říše, a nechal je mezi s sebou bojovat až do konce věků. Postupem času se jejich bojovníky staly oživlé kameny, písek a vítr. Vy se stáváte jedním z těchto prokletých generálů a jen jeden z vás může ukončit tento nekonečný boj…dokud to nezačne znovu a znovu, stále dokola…navždy.

Cílem hry Ekö je získat 12 vítězných bodů a kontrolovat hlavní město nebo zničit všechny kameny soupeřů (odstranit je z herního plánu).

Příprava hry:

Podle počtu hráčů sestavte herní plán dle návodu. Jednotlivé dílky mohou být natočeny libovolně, ale vždy tak, aby na sebe navazovala průchozí pole. Zamíchejte kameny všech hrajících hráčů a náhodně je rozmístěte na hrací plochu. Každý hráč si vylosuje hráčskou desku, která určí, za kterou barvu hraje, a poté náhodně vyberte prvního hráče. Hráči se střídají po směru hodinových ručiček.

(Malé doporučení pro již zkušenější hráče: Určete si svou barvu kamenů již před rozmístěním na herní plán a střídavě své kameny rozmístěte s ostatními hráči na vámi vybrané pozice. Hra bude větší taktickou výzvou.)

Průběh hry:

Herní kolo se skládá ze dvou povinných fází a z jedné volitelné:

1) Povinná akční fáze: Pohyb / Stavba

Pohyb – Skupina kamenů (sloupeček kamenů) se může volně pohybovat po herním plánu o libovolný počet míst a může libovolně měnit směr za podmínky, že v cestě nestojí žádná překážka. Za překážky se považují herní kameny a jiná pole než ta průchozí (propasti, pláně, kaňony, náhorní plošiny a hlavní město). Existují 3 druhy pohybu:

 • Přesun – pohni jedním sloupcem kamenů na libovolné volné pole, pokud ti nestojí v cestě žádná překážka.
 • Přeskupení – spoj dohromady dvě skupiny kamenů, pokud ti nestojí v cestě žádná překážka (ve sloupci mohou být vždy max. 4 kameny).
 • Útok na menší skupinu kamenů soupeře – vyřaď ze hry menší skupinu kamenů soupeře, ke které máš volnou cestu: Speciálními druhy útoku jsou Kamikaze a útok s využitím kamene Císaře:
  • Kamikaze útok – Skupina 4 kamenů (pouze 4 kamenů) může být zničena jedním samostatným kamenem soupeře. Při tomto útoku se všechny kameny včetně útočícího kamene vrací do zásoby jejich majitelů.
  • Císař – Každý z hráčů má jeden císařský kámen, který se ve většině případů chová jako obyčejný kámen, až na tyto výjimky:
   • Vždy patří na horní místo ve skupině kamenů, aby byl vidět.
   • Skupina s císařským kamenem může zaútočit na jinou stejně vysokou skupinu kamenů, která též může obsahovat císařský kámen.
   • Kdykoli je skupina s císařem napadena, běžné kameny se vrací do zásob soupeře, císařský kámen je zajat a zůstává u útočníka.

Stavba – budovy může hráč stavět pouze na stavebních polích (pláních, kaňonech, náhorních plošinách a hlavním městě) ve snaze získat vítězné body. Na jednom stavebním poli může být vždy jen jedna stavba. Každé stavební pole má svá omezení. Pro postavení budovy musíte zničit jednu celou skupinu nebo část jedné skupiny svých kamenů. Existují 3 druhy stavby:

 • Stavba na prázdném poli
 • Vylepšení jedné vlastní postavené budovy
 • Nahrazení soupeřovy budovy svou vlastní budovou nebo o stupeň lepší budovou (cena +1 kámen)

2) Volitelná fáze - Válečný pochod

Znič 3 své kameny (ne císaře) ze své zásoby a zahraj akční fázi znovu – volitelné max. jednou za kolo před povoláním posil. (Vrať kameny do krabice, už nebudou v této hře použity.)

3) Povinná akční fáze – Povolání posil

Vraťte na plán nejméně 1 kámen ze svých rezerv, pokud v nich nějaké kameny máte, a přednostně svého císaře za těchto podmínek: Posila nesmí nikdy přijít na prázdné pole, nesmí přijít na pole sousedící se soupeřovou budovou a vždy musí přijít jen na jedno pole.

Konec hry:

Hra může skončit dvěma způsoby:

 • v okamžiku, kdy hráč získá 12 vítězných bodů za postavené budovy a zajaté císaře a má postavenou budovu v hlavním městě, nebo
 • pokud je hráč posledním, kdo má na hracím plánu své kameny.

Autor: Lusinda

Rozšíření hry (1)

Ekö: 3 small expansions (2015)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 2 - 4 hráči od let

Celkové hodnocení:xxxxxxxxoo(hodnoceno 2x)