nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Bastion

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra, kooperativní
Čeština: undefined
Vydavatelé: Hobby World
Autoři: Evgeny Nikitin
Nikolay Pegasov
Rok vydání: 2015
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Pevnost je v obležení. Nekonečné hordy nepřátel se šikují po hradbami a pochodují proti citadele. Síly Temna nebyly nikdy dříve tak dobře zorganizovány. Mocní mágové, draci, hrozivá stvoření. Pouze několik hrdinů, vyzbrojených silou magie, dokáže zahnat útočníky zpět, odkud přišli.

Bastion je kooperativní hra pro 1-4 hráče, kteří společně brání pevnost proti nepřátelům. V jednotlivých částech pevnosti získávají ze zdrojů různé druhy many, jejíž pomocí pobíjejí nepřátele pod hradbami pevnosti.

Příprava hry:

Sestaví se sedmidílná hrací deska, představující pevnost. Šest vnějších dílů, čtvrtí, tvoří šestistěnný obvod pevnosti. V každé čtvrti se nachází věž, náměstí, tři zdroje many, dva základy pro stavby a čtyři úseky hradeb. Sedmý díl hrací desky tvoří centrální citadelu. Hráči si zvolí hrdiny, vezmou si po jedné o každé barvy many (celkem 6 žetonů), položí před sebe referenční kartu a umístí figurku hrdiny do citadely. K libovolné zdi pevnosti se umístí kemp nepřátel. Sestaví se balíček karet nepřátel dle zvolené obtížnosti nebo scénáře. Balíček se položí do kempu nepřátel. Vedle kempu se postaví brána pevnosti. První nepřátelé zaútočí na pevnost. Počet nepřátel roven počtu hráčů plus jeden se přidají k útoku - umístí se proti směru hodinových ručiček na první volný úsek hradeb, v tomto případě na úseky nejblíže bráně. Zamíchají se karty rituálů, každý hráč dostane tři karty, vybere dvě a zbylou kartu vrátí na spodek balíčku. Určí se první hráč.

Průběh hry:

Kolo hráče má dvě fáze: fázi hrdiny a fázi nepřátel.

Fáze hrdiny

Hráč ve může svém tahu v libovolném pořadí provést jednou každou z následujících akcí:

  1. Pohyb: Hrdina se může pohnout z jedné čtvrti do sousední, z libovolné čtvrti do citadely nebo z citadely do libovolné čtvrti.
  2. Získání many: Hráč může získat manu ze zdrojů nebo z věže ve čtvrti, kde se nachází, nebo z citadely.
  3. Útok: Hráč zaútočí na vybraného nepřítele tak, že utratí počet žetonů many v barvě odpovídající barvě nepřítele. Kartu nepřítele umístí před sebe a získá tak specifické kouzlo, které lze jednorázově použít v dalším průběhu hry (rychlost, ohnivá koule, útok na dálku, atd.) V jednom kole lze použít libovolné množství dostupných kouzel.

Rituály:

Ve hře se nacházejí karty rituálů, které se dají aktivovat poražením nepřítelem stejné barvy jako má vybraná karta rituálu. Těchto karet jsou dva typy: artefakty a stavby.

  • Jedná-li se o artefakt, hráč jej rituálem aktivuje a může jej začít používat. Transducer slouží k výměně many jedné barvy za jinou ze zásoby, Collector pak umožňuje vzít si libovolnou manu od jiného hrdiny. Každý artefakt lze použít jednou za kolo.
  • Stavby se umístí na libovolný základ v libovolné čtvrti. Lze takto odstranit starou stavbu a na její místo umístit novou. Ve hře jsou tři druhy staveb. Zdroj zvyšuje počet zdrojů many v dané čtvrti, Obelisk zvyšuje výnos zdroje stejné barvy v dané čtvrti o jedna a Emitor snižuje sílu nepřítele stejné barvy v dané čtvrti o dva.

Po provedení rituálu - aktivaci karty rituálu - hráč dobere dvě nové karty rituálu, jednu si nechá a druhou vrátí na spod balíčku.


Fáze nepřátel

Ve fázi nepřátel se nepřátelé buď přidávají nebo pohybují:

  • Přidání nepřítele: Vrchní karta z kempu nepřátel se přidá k útoku na pevnost. Dle typu nepřítele se karty přidávají buď na první volný úsek hradby, na náměstí nebo do citadely. Po přidání nepřítele se případně vyhodnotí jeho zvláštní schopnosti.
  • Postup nepřítele: Pokud v kempu nejsou již žádní další nepřátelé, poslední nepřítel v pořadí se pohne na nejbližší volný úsek hradby. Pokud se jedná o posledního nepřítele, posunu se až k bráně do pevnosti.

Konec hry:

Konec hry může nastat následujícími způsoby:

  • Má-li se přidat další nepřítel a není pro něj volné místo, pevnost byla přemožena a všichni hráči prohrávají.
  • Má-li nepřítel postoupit a není pro něj nikde před branou volné místo, obrana pevnosti byla prolomena a všichni hráči prohrávají.
  • Pokud se u žádného úseku hradeb nevyskytuje nepřítel a v kempu nejsou další nepřátelé, pevnost je zachráněna. Případní nepřátelé uvnitř pevnosti prchají a obležení je prolomeno. Hráči vítězí.

Autor: enzo