Recenzia Print and Play 7 divov sveta Duel Solo

Autor: Vacsik | 24.8.2020 | 16

Print and play verzia sólo hry „7 Wonders Duel Solo“ je z môjho pohľadu výborne vymyslená hra a umožní si zahrať základnú verziu hry bez rozšírení Panteon, alebo Agora. Touto recenziou vám chcem priblížiť mojich pár hier a s nimi aj pár rád, ako postupovať, ak sa vám nedarí proti hre vyhrať.

Začneme samotnou výrobou hry. Karty a návod, ktorý je stiahnuteľný v sekcii „Ke stažení“ sú veľmi pekne spracované. Ilustrácie kariet lídrov, ktorí hrajú proti vám a sú vyobrazený na prvej strane Print and Play dokumentu, sú až na jedného použité z rozšírenia Leaders k základnej hre 7 Divů světa. Na tretej strane sú vyobrazené akčné karty, podľa ktorých daní vodcovia budú odoberať z vyložených kariet. Všetky karty sú robené tak, aby sa dali vytlačiť obojstranne s jednoduchou grafikou na rubovej strane. Avšak nastavenie tlačiarne má na presnosť tlače veľký vplyv a preto ideálne trafenie obojstrannej tlače je veľmi náročné. V mojom prípade som to vyriešil tak, že jednu stranu kariet som vytlačil na tvrdší papier a druhú stranu na samolepiaci. Ich spojením vznikli veľmi pekné karty, ktoré ak si ešte obalíte, tak pri kvalitnej tlači nebude vidieť rozdiel voči kartám v základnej verzii hry.

V zvláštnom súbore nájdete návod v češtine, ktorý obsahuje aj jednoduchý nákres, ako ho po vytlačení poskladať. Mojim vylepšením bolo, že som ho vytlačil na samolepiacu etiketu formátu A4 a po zlepení vznikol veľmi dobre vyzerajúci návod bez nutnosti lepenia lepidlom. Návod opisuje veľmi podrobne ako si sólo hru pripraviť, ako aj jej samotný priebeh. Vyhodnotenie ostáva ako v štandardnej hre. Buď sa hra ukončí dobytím mesta, získaním 6 rôznych symbolov vedy, alebo na body.

Základným princípom hry je, že hráte proti vybranému, alebo náhodne vylosovanému lídrovi jednotlivých národov:

  • Chammurapi: Kráľ starobabylonskej ríše je zaťažený na žlté karty obchodu a začína hru so žetónmi Ekonomie a 5 víťaznými bodmi. Raz počas balíčka jeho akčných kariet pôjde opakovane, čo označuje symbol kruhu v šípkach.
  • Kleopatra: Kráľovná staroegyptskej ríše bude túžiť po sláve a zbierať modré karty kultúry. Na úvod dostáva žetóny Filozofie a Poľnohospodárstva (Zemědělství). Počas hry (po odhalení karty akcie s trojuholníčkom v šípkach) bude hrať opakovane.

  • Caesar: Rímsky vojvodca, politik a spisovateľ sa v hre prejaví ako vojenský stratég a bude vyhľadávať fialové karty cechov v tretej epoche. Svoje vojnové túžby mu pomôže zrealizovať žetón Stratégie, ktorý dostane na začiatku hry. Ako jediný s vodcov vás ale neprekvapí opakujúcim sa ťahom počas jeho hry.
  • Aristotelés: Starogrécky filozof a vedec baží po sivých kartách vzácnych surovín ako je sklo a papyrus, ktoré vám bude odoberať z herného plánu. Svoje zameranie mu predurčuje začínať so žetónmi Filozofie a Matematiky. Počas ťahu jeho akčných kariet pôjde jeden krát opakovane, čo označuje symbol kruhu v šípkach.

  • Bilkis: Africká kráľovná zo Sáby vás pripraví o hnedé karty základných surovín a v hre bude honobiť svoje bohatstvo pomocou žetónu Ekonómie, ktoré má od začiatku hry. Ako jediná vás prekvapí dva krát počas svojho ťahu a pôjde opakovane vždy, keď sa odhalí akčná karta so symbolom kruhu v šípkach, alebo so symbolom trojuholníka v šípkach.

Základné pravidla výberu divov sú pozmenené, vy budete hrať so 4 divmi a líder s dvoma. Najpodstatnejšia zmena ale je tá, že líder nemusí platiť za žiadnu svoju kartu, vykladá ju zadarmo. Výber, ktorú kartu odoberie z hracieho plánu, určujú práve akčné karty lídrov, kde sú po jej vyložení stanovené jasné pravidlá, ktorú presne kartu zobrať. Na každej karte je vyobrazená šípka, ktorá určuje, z ktorého smeru bude líder kartu odoberať a veľkostne a farebne je vyobrazené, či bude líder odoberať najskôr karty vojnové, vedecké, alebo svoje preferencie, ktoré má každý líder iné. Všetko je krásne spísané v pravidlách, takže po ich preštudovaní sa dá hra veľmi jednoducho zahrať. Ak už máte zvládnuté pravidlá základnej hry 7 Divov Duel, tak sólo verzia bude pre vás pekným spestrením chvíľ, kedy nik vo vašom okolí nebude mať chuť, alebo možnosť si s vami zahrať. Hry trvajú okolo 15 minút, keďže rozmýšľanie druhého hráča je nahradené efektívnou a jasnou mechanikou. Tento hrací čas je super, určite si zahráte pár hier po sebe.

Nové mechaniky, ktoré hra prináša nútia hráča uvažovať úplne inak ako v štandardnej duelovej verzii proti inému hráčovi. Fakt, že má vodca všetko, na čo si ukáže, zadarmo, je niekedy až bolestivé. Preto vyhrať na body je vynikajúci úspech. Ďalšou novou mechanikou sú akčné karty, ktoré sú vykladané na začiatku vodcovho ťahu. Viete, že vodca bude brať červenú bojovú kartu, zelenú vedeckú kartu, alebo kartu svojej preferencie určenej na karte vodcu. Ale z ktorej strany ich bude brať, je veľmi náhodný jav. No po pár hrách sa skutočnosť, že ak nemá ani červené, ani zelené, ani preferované na zobratie a berie prvú zľava alebo sprava, dá využiť vo svoj prospech. Poslednou mechanikou, ktorá často zamieša vašimi strategickými plánmi je symbol znovuhrania vodcu. Ak príde akčná karta s týmto symbolom, ide vodca ešte raz a to kedy príde taká akčná karta do hry je nevypočítateľne.  Zhrniem to tým, že nakombinovaním všetkých týchto mechaník vzniká veľmi zaujímavý samoriadiaci nepredvídateľný protivník, a preto hrať proti nemu je niekedy náročnejšie ako proti inému hráčovi, ktorého kroky viete predvídať, alebo viete aspoň kalkulovať, na ktorú kartu má, alebo nemá peniaze.

A teraz sa dostávame k mojim pokusom, o ktoré sa s vami veľmi rád podelím a dám aj drobné strategické rady, čo na ktorého lídra by mohlo platiť. Ak poradiť nechcete, a chcete svoje strategické myslenie preveriť samostatne, tak ďalej nečítajte a najskôr si proti všetkým lídrom zahrajte :-)

Môj súboj s vodcami sa začal v Babylone, keď som sa postavil kráľovi Chammurapimu. Darilo sa mi brať dostatočný počet surovín a prenechávať žlté karty vodcovi. Vďaka surovinám som bol schopný stavať červené vojnové karty a keď som k tomu postavil divy, z ktorých som tiež vyťažil vojnovú silu, zrodilo sa prvé víťazstvo na konci 2. epochy. Babylon padol do mojich rúk po vojenskom dobytí mesta.

Následne sa moja pozornosť v druhej hre obrátila do starého Grécka, kde som v podobe Aristotelésa našiel veľmi silného protivníka. Keďže je zameraný na vzácne sivé karty surovín, tak odoberal z hry buď zelené karty vedy, alebo červené karty vojny. Odolával som na oboch frontoch – vedeckom aj vojnovom, ale mojou Achillovou pätou som stala posledná karta, ktorou bol 6. symbol vedy, ktorou ma Aristoteles porazil. Tak som sa odhodlal ešte na jeden útok po sformovaní síl, ale ani tentokrát som neuspel. Vidieť, že Aristoteles je vo vede doma. Po druhej epoche mal vďaka žetónu Zákona, ktorý sa mu podarilo stavbami rovnakých symbolov vedy vybojovať, už 5 rôznych symbolov. Mojou jedinou možnosťou obrany bolo vykúpiť ostatné 2 chýbajúce symboly vedy. Plán sa mi celkom darilo uskutočňovať, až pokiaľ neprišla akčná karta vodcu, po ktorej mohol ísť znova. A bolo vymaľované, ďalšia prehra sa zapísala do historických kroník. Starobylé Grécko som potreboval dobyť, a tak poučený z dvoch prehier som sa rozhodol tentokrát využiť stratégiu protivníka a nakupoval som zelené karty. Aj vďaka žetónu Zákon sa mi to do tretice podarilo a Aristotelove Grécko som porazil jeho zbraňami, získaním 6 symbolov vedy. Ale nebol som ďaleko od vojenskej prehry, keďže protivníkova armáda pochodovala len dva dieliky pred mestom a akákoľvek vojenská karta v rukách Aristotelesa by znamenala moju tretiu prehru. Podľa mojej skúsenosti ide o druhého najsilnejšieho lídra.

Kleopatra, krásna vládkyňa Egypta sa dostala do môjho hľadáčika protivníkov ako tretia. Už pri pohľade jej preferencií na modré karty kultúru a začiatočných žetónov som vedel, že s ňou sa nemôžem pustiť do záverečného zrátavania bodov a poraziť ju musím buď vojensky alebo vedecky. A to sa mi aj v prvej hre podarilo, keď moje vojská prešli bránami Egypta hneď v prvej hre.

Cézar (Caesar) v roli rímskeho vojvodcu so žetónom Stratégie a svojou preferenciou fialových karet cechov je predurčený na porážanie svojich protivníkov vojensky. Keďže v prvých dvoch epochách berie v podstate poväčšine len červené vojenské karty alebo zelené karty vedy, ide o veľmi ťažkého súpera. Stratégia vojenskej bitky, ktorú som zvolil hneď od začiatku, a to hlavne z dôvodu obránenia svojho mesta, sa ukázala ako správna. Skupoval som všetky červené vojenské karty, a z obrany prešiel do protiútoku, ktorému nakoniec Rím podľahol a dobyl som ho až 8 červenými vojenskými kartami. A to som bol krôčik od prehry na vedu, keďže Cézar zbieral zelené karty vedy, keďže červené vojnové som mu vykupoval a chýbal mu posledný symbol, aby ich mal potrebných 6.

Posledným z nedobytých území boli brehy Afriky, kde som sa vydal do kráľovstva v Sábe, aby som porazil kráľovnú Bilkis. Tá mi v krajine bohatej na nerastné suroviny odoberala všetky hnedé karty surovín a mojou jedinou možnosťou bolo zaobstarať si žlté obchodné karty, aby som od nej vedel kupovať suroviny za 1 peniaz. Všetky minuté peniaze na suroviny išli jej, keďže vlastní žetón Ekonómie. Nakupovať suroviny na priamo sa dá jedine na začiatku hry – ak už má kopu hnedých kariet, je priamy nákup surovín enormne nákladný. Jedinou možnosťou je generovať peniaze cez divy, aby ich bol dostatok na nákupy. Nedostatok peňazí sa odzrkadlil v tom, že mi nevychádzala ani stratégia na vojenskú nadvládu cez červené karty, ani vedeckú nadvládu na zelené. Ako skúsený hráč som si strážil súperovú úroveň vojska a vedy a tak sa stalo prvý krát, že došlo k počítaniu bodov. Na konci hry sme cez moju kopu žltých obchodných kariet a následný predaj nepotrebných kariet mal neskutočné peňažné bohatstvo. To isté sa dá povedať aj o Bilkis, ktorá cez žetón Ekonómie využívala obchodné dohody a peniaze nešli do banky ale k nej do pokladnice. A tak sa stalo, že na konci hry v banke nebolo veľa mincí. Po záverečnom sčítaní som nazbieral rekordných 77 bodov, ale moja protivníčka rovných 80. A tak mi neostalo nič iné ako sa pokúsiť poraziť kráľovstvo v Sábe znovu. Priebeh bol rovnaký, ale zameriaval som sa na to, aby nezbierala veľa bodov. A tak som po skončení hry a pri záverečnom sčítaní mohol skonštatovať víťazstvo 61 bodov ku jej 53.

Celková rada na záver. Ak si vyberáte z divov na začiatku hry, zamerajte sa na tie, čo vám umožňujú ísť po zahratí znova. Takýmto spôsobom viete vodcovi zobrať dôležité karty, ktorými by svoju vládu mohol posilniť a viedlo by to k vašej porážke. Keďže každý vodca berie červené a zelené karty, sledujte si obe tieto farby a skúste jednu zo stratégie víťazstva: dobitie mesta cez červené vojnové karty, alebo ovládnutie vedy cez zelené karty. Ak budete nakupovať obe, tak ani v jednej nebudete dominovať a tak sa dostanete k porovnávaniu záverečného skóre. A vzhľadom na to, že vodcovia majú všetky karty zadarmo, tak je veľmi náročné vyhrať na body. Tak prajem príjemnú zábavu.

Ak ste dočítali až sem, tak gratulujem k výdrži. Na moju obranu ale uvádzam, že výborná sólo hra potrebuje výbornú (teda aspoň dlhú, ak sa s jej obsahom nestotožňujete) recenziu.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Starcraft Board Game + Brood War
Starcraft Board Game + Brood War
Akt. cena: 11000 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas