Někdy jsou monstra, jindy peníze. Výjimečně obojí.

Autor: Ellenar | 30.11.2023 | 9

„I když je svět v troskách – což se mi úplně nezdá – budu pokračovat v zabíjení příšer v troskách tohoto světa, dokud nějaká příšera nezabije mě.“

– Geralt z Rivie

Legendární lov je jedním ze tří velkých rozšíření k fantasy závodní hře s otevřeným pohybem a mechanikou stavby balíčku – Zaklínač: Starý svět. Tento přídavek do hry mění její cíl: místo získání čtyř trofejí je nově vaším úkolem porazit legendární příšeru, jež se v průběhu partie pohybuje po plánu. Honba za trofejemi však zcela neodpadává, protože jejich získáváním si podstatně zvyšujete šance závěrečné monstrum pokořit. České lokalizace se stejně jako u základní hry ujalo už v rámci kickstarterové kampaně vydavatelství Blackfire. Rozšíření je také již přibližně dva měsíce k dostání i v obchodech.

 

Zaklínač a sedm plastových velikánů

Legendární lov si drží výbornou kvalitu celého vizuálu, stejně jako základní hra. Ať již jde o grafický design všeobecně, velice vyvedené plastové figurky nebo za mě naprosto vtahující nádherné ilustrace. Pozadu rozhodně není ani produkční stránka – karty jsou na dostatečně tvrdém papíru, karton žetonů pevný a vše je uloženo ve funkčním insertu. Celé krabici potom vévodí sedm modelů ne úplně malých a kvalitně zpracovaných monster. Nejmenší Ropucha má přibližně 4 cm, co jí však chybí na výšce, nahrazuje objemem do šířky, nejvyšší Ledový obr dosahuje úctyhodných 11 cm, ostatní figurky mají většinou mezi 7 a 8 centimetry. Úroveň detailů sice nedosahuje takové kvality jako mají například figurky (sice již starší) trilogie Blood Rage, Rising Sun a Ankh, avšak těmto pomyslným Rolls-Royceům od CMONu zvládnou důstojně sekundovat.
Celá krabice tedy ukrývá:

  • pravidla
  • 7 velkých modelů monster
  • balíček 32 karet pro jejich boj a pohyb
  • 8 velkých karet (jednu pro každé monstrum a navíc jednu přehledovou)
  • platýnko s 24 žetony

Jedinou nepatrnou a asi i trošku rýpavou výtku bych si dovolil směrem k pořadači. Chápu, že pro udržení stejného formátu se krabice rozšíření již zmenšit nedala. Avšak díky ne zrovna naditému obsahu je celý jeden roh insertu prakticky nevyužitý, vyplněný pouze uměle jakýmsi žlábkem na žetony, které se vlezou i pod balíček karet. Kdyby výrobce myslel i na nás, majitele figurky Eredina na koni dodávané v rámci early pledge KS kampaně, mohla být tato část vyjímatelná a mini-insert Eredina by se tam akorát vlezl, aby nemusel být skladován v malé krabičce zvlášť. Jedná se ale opravdu o nepodstatnou drobnost, navíc to není nic, s čím by si ruce šikovného bastlíře neporadily.

Kvalita komponent:        9/10
Grafická stránka:         10/10

 

Figurky legendárních nestvůr
Figurky legendárních nestvůr

 

Přidaná hodnota bez složitostí a prodloužení hry

Při hře s tímto rozšířením se tedy mění cíl hry – nyní vyhraje ten hráč, který skolí legendární nestvůru, a to bez ohledu na počet jeho trofejí. Základní hra je připravena beze změny. Po jejím nachystání hráči buď náhodně nebo domluvou vyberou jedno ze sedmi legendárních monster v krabici, které položí  na herní plán (každé má svou počáteční lokaci). Na viditelné místo se umístí přehledová karta, velká karta legendární nestvůry a balíček bojových karet. Hra poté probíhá jako obvykle, navíc hráč, který je poslední na tahu, bude mít za úkol vždy po svém tahu učinit pohyb monstrem podle tažené karty pohybu. Při opuštění lokace za sebou příšera vždy nechá tzv. žeton zničení. Pokud některý z hráčů skončí svůj tah na lokaci se žetonem zničení, vezme si tento do zásoby a navíc získá bonus uvedený na jeho druhé straně. Kdykoli během hry se ve svém tahu může kterýkoli ze zaklínačů pokusit porazit legendární stvůru. Ta má celých 20 životů, mínus jeden za každý žeton zničení, který hráč vlastní. Legendární nestvůra má však v každém bojovém kole ochranu proti zranění. Ta je uvedena na přehledové kartě a snižuje se o jedna za každou trofej hráče, jenž se ji pokouší zdolat. V praxi je tedy potřeba nasbírat většinou 2–3 trofeje, aby bylo reálné v boji zvítězit. Obdobným způsobem Legendární lov funguje i při sólo hraní.

Pravidla jsou krátká, poměrně jasná a doplněna názornými příklady. Slyšel a četl jsem výtky k nejasnosti a dvojznačnosti formulací v pravidlech základní hry (kvůli překladu z anglických pravidel namísto z polského originálu), tady jsem však na nic podobného nenarazil a s překladem ani interpretací pravidel jsem neměl žádný problém. Jediné, co trochu narušovalo průběh hry bylo nahlížení do pravidel téměř pokaždé, kdy někdo sebral žeton zničení, kvůli ověření symboliky bonusu na jeho druhé straně. Věřím, že při častějším hraní už tomu tak nebude, ale při prvních pár zahráních jsme si zkrátka nikdy nebyli jistí, jestli děláme vše správně.

Rozšíření Legendární lov má při zapojení do hry dvě skvělé vlastnosti. Zaprvé hru nečiní složitější a nepřekombinuje ji. Veškerá nová pravidla se prakticky omezují jen na pohyb hlavního monstra a sbírání žetonů zničení (a každé z nich se dá shrnout do jedné věty, či krátkého odstavce), princip souboje se od zápolení s jinými stvůrami nijak nemění. Druhá velká výhoda rozšíření je ta, že neprodlužuje trvání hry v porovnání se základem. Zaslechl jsem i opačné názory, ale nám to při testování vůbec nepřišlo. Alespoň ne při zvolení krátké varianty – v nabídce je možnost kratší a delší hry (liší se pouze změnou hodnotou ochrany legendárního nestvůry o jedna). Osobně moc tedy nevidím důvod hrát delší alternativu, když samotná hra je dlouhá dostatečně, ale oceňuji od autorů tuto možnost pro případ, že si hráči chtějí užít delší partii. Další, spíš pocitovou změnu k lepšímu spatřuji v pronásledování stejného cíle všemi hráči. V základu je úkolem nasbírat čtyři trofeje a i když o vzájemnou (především nepřímou) interakci není nouze, je možné zvítězit jen hraním si na svém kousku Temerie, Redanie nebo Cintry. Kdežto při použití rozšíření je pocit soupeření umocněn faktem, že vyhrát poražením závěrečné obludy může pouze jeden. Díky všem výše zmíněným faktorům proto vše hezky funguje. Co by mohlo některým vadit, je management pohybu monstra připadající na bedra posledního hráče, který může částečně rozbíjet simultánní hraní jeho a prvního hráče (pro vysvětlení: kvůli urychlení hry se běžně doporučuje začít svůj tah ve fázi, kdy předchozí zaklínač ještě dokončuje ten svůj – průzkum, meditace či třetí fáze nákupu karet, viz pravidla základní hry). První hráč ale nemůže začít nové kolo, dokud se nepohne legendární nestvůra, což se stane až po dokončení tahu posledního hráče. My jsme toto řešili tak, že se nestvůra posunula ještě před nákupem posledního hráče, který svůj tah dokončil až posléze, aby mohl první hráč již začít další kolo.

Pravidla a překlad:        9/10
Herní mechaniky:        10/10

 

Karty rozšíření
Karty pohybu, karty boje, velké karty legendárních nestvůr (zleva doprava, shora dolů)

 

Monstrózní apatie až do bodu zlomu 7× jinak

Z hlediska herní stránky tudíž nemám prakticky žádné výhrady. Je tedy trochu škoda, že hlavní aktér Legendárního lovu, ukrutná obluda, se celou partii jen tak prochází po plánu, se zaklínači se zdraví na potkání a hru vlastně nijak neovlivňuje (tedy až na tu drobnost, že hráč nemůže využít akci lokace na kterém se monstrum nachází, pokud ji nejdříve za cenu odhození jedné karty nezažene). Na druhou stranu to ale z pohledu fungování hry chápu a nevím, zda by například nějaký systém ničení lokací či postihu pro hráče, který jej potká, hře pomohl. Už kvůli nutnosti dalších pravidel, zdržování při řešením těchto situací nebo i skutečnosti, že spousta principů je i tak v základu podřízena náhodě v podobě karet. A možnost, že by při sekvenci náhodných přesunů monstra toto některého z hráčů vícenásobně nějak zpomalilo bez šance setkání ovlivnit, by závodní partii patrně nijak neprospělo. V tomto ohledu se tedy o žádný systematický lov ani zdaleka nejedná a vítězí zde mechanické fungování hry nad tématem. Vše se tedy láme ve chvíli, kdy se už zaklínači začínají cítit dostatečně silní na to, aby úspěšně svedli závěrečný souboj. Až tehdy začne být důležité, kde se hlavní kořist či ostatní sokové nachází.

Toho, že by se Legendární lov nějak rychle ohrál, se potencionální kupci bát nemusí. Jak už bylo zmíněno, v krabici se nachází sedm různých protivníků. Ti se ale neliší pouze vzhledem figurky a startovní pozicí, nýbrž i zvláštními schopnostmi, různými speciálními útoky a tím pádem i stylem hraní či potřebnou strategií. Každé nestvůře náleží velká karta, která obsahuje kromě tématického popisu i pasivní schopnost, jež funguje během boje s ní a čtyři rozdílné útoky, jejichž efekt může nastat při tažení příslušně očíslované karty z balíčku útoků. Ten obsahuje po čtyřech kartách pro každý útok, je tedy spousta možností, jak se může rozdílnost jednotlivých monster projevit. Jednotlivá monstra se liší poměrně zásadně. Například Neviděný starší před začátkem boje udělí tolik zranění, kolik jeho soupeř vlastní žetonů zničení, svými útoky si může zvyšovat ochranu či ovlivňovat, které karty proti němu může hráč použít. V souboji s Chimérou může zaklínač zase ve svém tahu hrát jen tři různé barvy karet a ona svými útoky odstraňuje hráči zelené karty úhybu z ruky nebo omezuje výši zranění, které jí může být uštědřeno. Další schopnosti příšer hráče různě limitují a jejich útoky se zaměřují na konkrétní barvy karet. Variabilita je dostatečná a jestliže je průměrná délka jednoho zahrání Zaklínače: Starý svět přibližně 2 a půl až 3 hodiny, je to opravdu spousty hodin, než zvládnete pokořit každou z bestií alespoň třikrát.

Zapracování tématu:    6/10
Variabilita:                    9/10

 

Přehledová karta, velká karta Ledového obra
Přehledová karta a velká karta Ledového obra

 

Finální rozseknutí

Rozšíření Legendární lov do hry Zaklínač: Starý svět má rozhodně co nabídnout. Při udržení nádherného vizuálu společně s kvalitou komponent, bez prodloužení herní doby a přidávání spousty pravidel umocní zážitek ze hry doplněním stejného cíle pro všechny účastníky, čímž je poražení legendární nestvůry. Téma lovu se sice herně neprojeví a vše je podřízeno mechanickému fungování hry, to ale v konečném důsledku není vůbec na škodu, spíše naopak. Navíc se zde objevuje vícero dostatečně odlišných protivníků a možnost volby delší nebo kratší varianty hry. Jediné, co by mohlo odrazovat, je samotná cena rozšíření při uvědomění si, že aktuální cenovku 1440,-Kč zde tvoří prakticky pouze sedm větších miniatur a nevelký balíček karet. Toto je vlastně také jediný důvod ztráty kytičky při závěrečném hodnocení.

Ostatní rozšíření Skellige a Mágové sice nemám odzkoušené, ale pečlivě jsem sledoval jejich obsah. Pokud bych si měl vybrat z těchto tří pouze jedno, mohu s klidným svědomím konstatovat, že by to byl právě Legendární lov.

 

„Nikdo z nás nebude mít klid, dokud na světě budou nějaké příšery.“

– Geralt z Rivie

 

Celkové hodnocení        9/10

Klady
+ nádherný vizuál a kvalitní figurky
+ mění cíl hry
+ neprodlužuje hru, možnost volby delší/kratší hry
+ nepřidává složitá pravidla
+ 7 odlišných nestvůr

Zápory
– herní mechaniky vítězí až moc nad tématem
– legendární monstrum se do hry téměř nezapojuje
– cena

 

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Scythe ENG
Scythe ENG
Akt. cena: 1200 Kč
Končí za: 4 dny

Offcanvas