Autor: kubeckam | 21.2.2020 | 0

Někdo paní Plumpertové ukradl koláč! Ale kdo to byl? Na to musí přijít hráči...

Úkolem hráčů, kteří se ve hře Outfoxed zhostí role detektivů, je vypátrat zloděje koláče. Jediné co se ví, že se jedná o lišku... Podaří se hráčům nasbírat dostatek důkazů k tomu, aby dokázali usvědčit zloděje dříve, než se mu podaří i s koláčem uprchnout do své nory?


Příprava hry:

Každého detektiva na hrací ploše reprezentuje figurka (detektivní čepice), kterou umístí doprostřed hracího plánu do vymezené oblasti. Figurka zloděje (lišky) se umístí na startovací políčko na kraji hracího plánu. Dále se na hrací plán umístí jendotlivé žetony stop, a to lícem dolů na předem vyznačené dílky. Kolem hracího plánu se rozmístí karty podezřelých - také lícem dolů. Náhodně vybraní dva podezřelí se ihned odhalí. Nakonec se náhodně vybere karta zloděje a umístí se dekodéru stop. Ostatní karty zlodějů se vrátí zpět do krabice. A jako poslední se vedle plánu nachystají tři hrací kostky...


Průběh hry:

Začíná ten hráč, který jako poslední jedl koláč, následně se budou tahy hráčů střídat ve směru hodinových ručiček. Samotný tah hráče se skládá ze dvou možností:

  • Hledání stop: Hráč svou figurkou dojde k jedné ze stop a pomocí dekodéru stop zjistí, jestli daná stopa patří podezřelému či nikoli. 
  • Odhalení podezřelého: Hráč otočí dvě karty podezřelých, které jsou okolo herního plánu, lícem nahoru.

Svou akci hráč provádí tak, že ještě před hodem kostkami musí nahlas vyslovit, kterou z akcí chce provést. Následně hodí najednou všemi kostkami a pro úspěšné provedení akce musí na všech kostkách padnout stejný potřebný symbol. V případě, že na kostkách padly jiné symboly než hráč potřebuje, je možné libovolný počet kostek ještě maximálně dvakrát přehodit.

Pokud se hráč vydal hledat stopy, tak se posune o tolik polí, kolik je součet všech symbolů stopy na všech kostkách. Pokud chtěl odhalit podezřelého, tak otočí dva podezřelé lícem nahoru. Pokud se ovšem ani při třetím hodu nepodaří hráči hodit na všech kostkách potřebné symboly dle předem zvolené akce, tak se posouvá liška o tři pole směrem ke své noře. Tímto tah hráče končí a na řadě je následující hráč. 

Při posunu figurky na políčko stopy hráč vezme příslušný žeton a vloží jej do dekodéru stop. Zde po jeho vysunutí zjistí, zda-li daná stopa patří podezřelému či nikoli. V případě, že daný předmět patří podezřelému, zobrazí se v otvoru stopy zelená barva. Pokud předmět nepatří podezřelému, zůstane pole bílé. Po vyhodnocení stopy ji vraťte lícem nahoru na pole a pamatujte si výsledek. 

Po odhalení každé stopy je třeba prohlédnout odhalené podezřelé okolo herní plochy - podezřelé, kteří mají ndaný předmět na sobě, ponechte dále vedle hracího plánu, ostatní vraťte do krabice. 


Konec hry:

Jakmile hráči nasbírají dostatek důkazů, aby dokázali identifikovat podezřelého, vysloví nahlas jeho jméno a porovnají jej se jménem zloděje v dekodéru - pokud souhlasí, hráči dopadli správného zloděje a vyhrávají! Pokud je ale ovšem jméno jiné, zloděj stihl uprchnout do své nory a hráči prohráli. Stejně tak hráči prohrávají, pokud figurka lišky dojde na poslední pole nory dříve, než se hráčům podaří odhalit zloděje.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Offcanvas