Autor: Rhaedolk | 18.1.2016 | 0

Mesto Columbia postavené americkou vládou v druhej polovici 19. storočia „plávalo“ z kontinentu na kontinent, aby ukázalo svetu úspech amerického experimentu. Nanešťastie pre väčšinu nevedomých bola Columbia okrem „mesta v oblakoch“ taktiež „mestom smrti“, pretože v jej útrobách sa ukrývali zbrane nevídanej sily. Politický konflikt spôsobil, že Columbia sa odčlenila od Ameriky a mesto malo navždy zmiznúť v oblakoch.

Bioshock Infinite je strategická hra v ktorej sa ocitnete na jednej z dvoch bojujúcich frakcií o nadvládu nad mestom. Na jednej strane sú „Zakladatelia“ (Founders), vládnúca strana v Columbii, ktorú vedie samozvaný prorok Comstock a na strane druhej je „Hľas ľudu“ (Vox Populi), skupina rebelov, ktorá chce násilím zvrhnúť súčasnú vládu, na čele s cieľavedomou rebelkou Daisy Fitzroy. Na výber je ale niekoľko postáv, ktorých vlastnosti v hre radi využijete a nemusíte tak hrať iba za Comstocka, či Daisy, ale napríklad aj za najbláznivejšieho obchodníka a vlastníka továrne Jeremiaha Finka, či jednookého vojenského veterána Cornelia Slatea. Cieľom každého hráča je čo najrýchlejšie nazbierať 10 víťazných bodov a podrobiť si tak Columbiu.


Príprava hry:

Každý hráč si vyberie postavu, ktorej vlastnosti bude môcť počas celej hry využívať. Následne si (záležiac od počtu hráčov - dva, alebo štyri) vyberie plastové figúrky frakcie odpovedajúcej farby, ktorú si zvolil. Umiestni (podľa návodu v pravidlách) figúrky na jednotlivé lokácie na mape Columbie. Každý hráč má vopred daný vlastný balíček frakčných kariet, ktorý si umiestni na dosah ruky. Tento balíček dôkladne premieša a doberie si z neho (lícom hore) 5 kariet. Následne sa na každej ostávajúcej lokácii na mape Columbie rozmiestnia, lícom dolu, žetóny teritórií, ktoré sú „prekvapením“, resp. nutným odporom, ktorý treba prebiť, pre každého hráča, ktorý sa rozhodne obsadiť si danú lokáciu. Ešte pred samotným začiatkom hry sa, lícom nahor, vyberie jedna „bodovacia“ karta (Victory Point card).


Priebeh hry:

Hra prebieha celkovo tromi fázami. Hráči tieto fázy opakujú, pokiaľ niektorý z hráčov nezíska 10 vítazných bodov:

 1. Fáza udalostí: (World Event Phase)
 • Hlasovanie - Zo spoločného balíčku udalostných kariet sa vyberie vrchná karta (tento balíček je nutné pred hrou premiešať) a ukáže sa všetkým hráčom. Popis na tejto karte uvádza udalosť, ktorá sa vykoná v prípadne, ak bude výsledok hlasovania kladný. Na tejto karte je jasne dané, koho body sa do hlasovania považujú za kladné a koho za záporné. V prípadne otáznikov na oboch stranách sa jedná o neutrálnu udalosť (udalosť neznevýhodňujúca ani jednu stranu) a v takomto prípade sa hráči dohodnú, koho hlasy sa budú počítať ako kladné a koho ako hlasy záporné. Hráči si spoločne zvolia karty, ktoré chcú použiť v hlasovaní ako hlasovacie lístky. Každá karta môže mať rôzny počet hlasovacích bodov, ktoré svojej frakcii pripočítajú, resp. odpočítajú.
 • Elizabeth - V prípade, ak je v dolnej časti karty udalosti vyzobrazená tvár Elizabeth, posunú hráči žetón Elizabeth o jednu úroveň nižšie na jej časovej osi.
 • Pohyb Bookerom - V prípade, ak je v dolnej časti karty udalosti šípka s číslom lokácie, kam sa má Booker posunúť, hráči ho tam okamžite posunú.
 • Nahnevaný Booker - V prípade, ak je v dolnej ćasti karty udalosti vyzobrazená tvár nahnevaného Bookera, ten automaticky útočí (podľa pravidiel boja) na lokácii, kde práve stojí.

      2. Fáza ťahu hráča: (Players' Turns Phase)

 • Produkcia - Hráč, ktorý vlastní žetón prvého hráča, môže zahodiť ľubovoľný počet kariet zo svojej ruky a získa za ne toľko strieborných, koľko je na danej karte vyzobrazené.
 • Verbovanie a stavanie - Hráč, ktorý vlastní žetón prvého hráča, sa môže rozhodnúť, že si za určitý počet strieborných mincí nakúpi jednotky, prípadne postavia niektoré zo strojov, resp. budov, ktoré má v zásobe.
 • Pohyb - Hráč, ktorý vlastní žetón prvého hráča, sa môže rozhodnúť, že využije pohyb maximálne štyroch svojich jednotiek na mape na ľubovoľné miesto na mape, ale s upozornením na nasledujúce:
  • hráč sa môže medzi lokáciami, ktoré sú prepojené žltou šípkou presúvať ľubovoľne, pokiaľ nenarazí na odpor, či už „miestnych“, alebo súpera.
  • hráč sa može medzi lokáciami, ktoré sú prepojené „nebeskou dráhou“ (Sky-line) presúvať taktiež ľubovoľne, ale vždy keď prejde s lokácie na inú lokáciu, musí hodiť troma „nebeskými“ kockami a ak mu ani raz nepadne paľček (lajk/palec hore), stráca toľko jednotiek, koľko mu padlo v súčte na kockách. Hráč sa môže nebeskou dráhou presúvať dovtedy, pokiaľ má nejakých vojakov, alebo až pokiaľ nepríde na lokáciu na ktorú sa chcel dostať, vždy ale skúša štastie.
 • Boj - Boj prebieha formou hádzania kociek a dopĺňa sa kartami z rúk. Pred tým ako hráči budú hádzať kocky, tak si vyberú ľubovoľný počet kariet z ruky a dané karty zahodia, resp. zahrajú v boji. Každá karta može mať iný počet bodov, ktoré sa pripočítajú do boja. Po zahratí kariet z ruky oboch hráčov sú na rade jednotky, resp. kocky. Každá jednotka predstavuje iný typ kocky a hráči si zoberú toľko kociek a takých farieb, aby zodpovedali počtu a typu jednotiek zúčastňujúcih sa boja. Po hode kockami sa hráčovi pripočíta toľko bojovej sily, koľko je zobrazené v súčte na všetkých kartičkách, ktoré do boja zapojil spolu so všetkými výsledkami, ktorému v súčte na kockách padli. Vyhráva hráč, ktorý má v súčte viac bodov.

      3. Upratovacia fáza: (Refresh Phase)

 • Zahodenie kariet - Obaja hráči môžu zahodiť ľubovoľný počet kariet z ruky.
 • Doťahávanie kariet - Obaja hráči si dotiahnu do 5 kariet na ruku. Následne sa otočí ďalšia „bodovacia“ karta (Victory Point card)

Tieto tri fázy sa opakujú neustále dookola, pričom cieľom kaźdého hráča je plniť úlohy na bodovacích kartách a získavať za ne vítazné body.


Koniec hry:

Hráč, ktorý prvý získa desiaty víťazný bod sa stáva víťazom hry.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

The Reckoners (v obalech)
The Reckoners (v obalech)
Akt. cena: 1699 Kč
Končí za: 11 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas