Autor: Špatňák | 11.9.2015 | 0

Je kosa. Strašná kosa. A všude jsou zombíci. Hladové, nenažrané svině. Je jich plno a pořád přicházejí. A navíc kámo - nikdy nevíš, komu věřit. K tomu ti parchanti z kolonie. Mám dojem, že Fred nám krade jídlo. Ví, že něco tuším. Nějak divně se na mě dívá. Mě ten bezpáteřní hajzl ale nedoGRRCHRRRRRARGHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Ve hře Zima mrtvých se hráč ujímá frakce v rámci kolonie přeživších, která se snaží přežít a přitom splnit cíl vytyčený kolonií (sehnat jídlo, léky, zbraně, nebo prostě jen vydržet po určitou dobu). Aby to nebylo tak jednoduché, každý hráč má ještě svůj vlastní cíl. Pokud ho nesplníte, jednoduše nevyhraje. Jde tedy o semikooperativní hru.

Navíc je zde i náhodný prvek zrádce, který se naopak snaží o pád kolonie. Ale pozor. Jeho začlenění do hry není automatické. Nikdy tak nevíte, jestli je zrádce přítomen a kdo to vlastně je. Tím mohou vznikat situace, kdy nikdo nikomu nevěří a to zcela bezdůvodně, nebo naopak lstivý zrádce využije získané důvěry a ve vhodnou chvíli vrazí ostatním nůž do zad.

Průběh hry:

Na začátku každého kola je odhalena krize. Vždy je potřeba sehnat tolik jídla/nářadí/léků/benzínu, kolik je ve hře hráčů. Pokud se to nepodaří, přichází postih. Při splnění je nebezpečí zažehnáno. Jestliže se naopak podaří zajistit materiálu víc, než je požadováno, kolonii se daří a stoupá morálka kolonie (jeden z důležitých ukazatelů).

Následně si všichni hráči hodí kostkami, které určují jejich akce. Základ tvoří jedna kostka, plus jedna navíc za každou postavu v hráčově frakci. Všichni přitom začínají se dvěma stoupenci. Minimum je pak jeden, lze však narekrutovat i nové duše do týmu. Pokud by zemřela i poslední postava, dostává hráč novou postavu, ale přichází o karty v ruce.

Co konkrétně lze dělat:

Akce vyžadující kostku s určitou hodnotou (vyžadovaná výše se liší postavu od postavy):

 • Útok - pokud se jedná o útok na zombii, je automaticky zabita, ale hráč si háže dvanáctistěnnou kostkou (D12) Nemusí se mu nic stát, může ale být zraněn, utrpět omrzliny (získává zranění každé kolo) nebo i být zabit a při tom šířit zombie nákazu. Toto lze eliminovat použitím vhodné zbraně, kterou musí ale postava nejdříve najít/dostat. Útočit lze i na jiné hráče, ale to už je krapet komplikovanější. Je nutno nejen přiřadit vhodnou kostku, ale ještě následně podhodit útočnou sílu napadeného. V případě úspěchu je napadená postava zraněna a útočník si náhodně táhne kartu z ruky poraženého.
 • Hledání - pouze v lokacích mimo kolonii. Ty jsou řešeny modulárně a každé přísluší balíček karet.

Akce vyžadující kostku (bez ohledu na výši hozeného čísla):

 • Stavění barikády - v kolonii i v lokacích mimo kolonii. Nově příchozí zombie sice barikádu zničí, ale „zabije“ se o ni - nepřidá se do hry.
 • Vynášení smetí z kolonie.
 • Nalákání zombií - až 2 z jakéhokoliv místa na aktuální pozici figurky.

Kostka není potřeba na:

 • Zahrání karty z ruky - pokud to není předmět, po použití se přidává na smetiště v kolonii. Tímto se chystá mimo jiné jídlo pro nakrmení hladových krků.
 • Zahrání karty na řešení krize (skrytě).
 • Pohyb figurky - každá figurka se může za svůj tah pohnout jen jednou. Nezaplatí-li benzín, háže D12 na ověření, zda cestu zvládla úspěšně (jako v případě útoku na zombie).
 • Snězení jídla - za každé snězené jídlo si lze zvýšit hodnotu kostky o 1.
 • Požadavek - lze požádat jiného hráče o kartu z jeho ruky. Pokud vyhoví, musí být odhalena a okamžitě zahrána. Nelze si ji ponechat a/nebo zahrát jinou.
 • Výměna - postavy (i z jiných frakcí) si mezi sebou mohou měnit vybavení, pokud se nacházejí na stejném místě.
 • Hlasování o vyhnanství - pokud hráč věří, že někdo kolonii neprospívá, nebo jí dokonce škodí, může se pokusit poslat hráče do exilu. Všichni najednou dají palec nahoru, nebo dolů. Potřeba je nadpoloviční většina. V případě remízy rozhoduje začínající hráč. (Takto se řeší všechna hlasování během hry.) Hráč poslaný do exilu se odhalí. Pokud nebyl zrádce, dostává nový úkol - specifický pro vyhnance. Do kolonie se už vrátí jen velmi těžko. Stále ale může vyhrát hru. Ale pozor - jsou-li vyhoštěni dva hráči, z nichž ani jeden není zrádcem, klesá morálka na 0, což většinou znamená konec hry.

Pro hru jsou specifické karty událostí (proto podtitul A Crossroads Game/Cesty osudu). Za hráče vždy někdo táhne kartu „křižovatky“ a hlídá, jestli je naplněna její podmínka. Ta může být spuštěna prohledáváním, přesunem, přítomností/nepřítomností nějaké postavy ve hře atp. Neváže se na konkrétní postavu. Je zcela náhodná. Nemusí být dokonce spuštěna vůbec. Obvykle má hráč na výběr ze dvou možností. Ty jsou bohatě popsány a není to tak jen volba typu „chci jídlo nebo zvýšit morálku“, „chci zabít tu bezbrannou stařenku a ukrást její jídlo, nebo ji odvedu do bezpečí kolonie?“

Jakmile všichni hráči odehrají své tahy, řeší se život kolonie jako takové:

 • Spapá se jídlo - pokud ho není dostatek, kolonie strádá a morálka klesá.
 • Zkontroluje se smetiště - je-li na něm více jak 10 karet, morálka opět klesá.
 • Vyřeší se krize - každá požadovaná karta je plus, jakákoliv jiná je mínus. Není-li krize zažehnána, přichází postih. Pokud dali hráči více potřebných surovin, morálka stoupá.
 • Přidání zombií - určuje se dle počtu hráčů, přeživších v kolonii, dle hluku způsobeného při prohledávání v lokacích mimo kolonii.
 • Ověření, zda byl splněn cíl kolonie - pokud ano, hra končí a všichni hráči, kteří mají splněn svůj vlastní cíl, vyhrávají hru. Ostatní prohrávají.
 • Hra se posouvá o jedno kolo ke svému závěru.
 • Žeton začínajícího hráče je předán dalšímu hráči.

 

Konec hry:

Jestliže morálka klesne na nulu, hra okamžitě končí. A to i v případě, že by v té chvíli byl splněn cíl kolonie. V takové situaci obvykle vyhraje zrádce. Ten má vždy za cíl srazit morálku kolonie na 0 plus svůj specifický cíl (například shromáždit zbraně, jídlo, nebo určitý počet postav musí během hry umřít). Vyjma výše uvedených událostí klesá morálka také, když zemře postava nebo bezbranný obyvatel kolonie, případně může být její pokles vyvolán událostí na kartě křižovatky

Hra může končit ještě tím, že je odehrán předem stanovený počet kol. Pokud byl splněn cíl kolonie, zjistí se, kdo splnil zároveň i svůj soukromý cíl. Takoví hráči se pak stávají vítězi hry. Pokud není cíl kolonie splněn, nevyhrává nikdo (není-li uvedeno jinak).

Za zmínku ještě stojí, že volit lze scénáře krátké, středně dlouhé a dlouhé.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Vítejte ve svém vysněném domově
Vítejte ve svém vysněném domově
Akt. cena: 309 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas