nepřihlášený

přihlásit

registrovat

On the Origin of Species

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 9 let
Herní doba: 80 min
Herní svět: Zvířátka, Novověk
Herní kategorie: desková hra, strategická, vzdělávací
Čeština: není
Vydavatelé: Artana
Mont Tàber
Autoři: Ferran Renalias
Gerard Ascensi
Rok vydání: 2019
Sdílej: Facebook

Na cestách s Charlesem Darwinem…

Autor: Hyman | 16.11.2020 | 0

Mám před sebou lodní deník a snažím se zapsat, co nás asi tak čeká… Počasí – zataženo, 8 stupňů Celsia, větrno. Kotviště v Barn Pool, léta páně 1831, prosinec 27. Zásoby na dlouhou plavbu jsou již na palubě, posádka v plném počtu. A máme i jednoho speciálního pasažéra Nějaký Charles Darwin, vědátor, suchozemská krysa. Je to můj neplacený společník na dvouleté výzkumné plavbě s cílem mapování pobřeží Jižní Ameriky. Tak vzhůru na oceán, dokud máme příznivý vítr.

– Robert FitzRoy, kapitán lodi HMS Beagle

Kdyby jenom kapitán tušil, že tato expedice (a jeho speciální pasažér) v budoucnu změní pohled na původ druhů…

Historické okénko

Loď HSM Beagle vyplouvá dne 27. prosince 1831 (s Darwinem na palubě) z kotviště v Barm Pool a místo plánovaných dvou let bude na objevitelské cestě nečekaných pět let. Charles Darwin se během ní bude věnovvat studiu geologických jevů, fosílií a živých organismů. Z expedice přiveze rozsáhlé sbírky a část závěrů a výsledků vědecké práce Darwin odprezentuje 4. ledna 1837 Londýnské geologické společnosti. 

Avšak až roce 1838 si Darwin přečetl esej Thomase Malthuse s názvem „O principu populace“. Darwinovo dosavadní vědecké bádání a Malthusovy myšlenky jej dovedly k prvním úvahám o teorii přírodního výběru. Byl si však plně vědom možných reakcí vědeckých kapacit té doby a proto raději v ústraní a za pomoci svých nejbližších přátel bádal dál a sbíral argumenty na podporu svých závěrů. Darwinovo vpravdě přelomové dílo s názvem „O vzniku druhů přírodním výběrem“ vyšlo v roce 1859. Většina z nás jej asi zná pod zkráceným názvem „O původu druhů“. V knize najdeme ucelenou vědeckou teorii pojednávající o vývoji organismů ze společného předka a jejich postupném přizpůsobování se měnícím se podmínkám prostředí. Své další významné vědecké práce věnoval Charles Darwin nejen rostlinám a živočichům, ale i člověku.

I dnes zůstává jeho práce kontroverzní, zvláště v zemích se silně nábožensky založeným obyvatelstvem.

O hře

Hra je zasazena do prostředí ekvádorského souostroví Galapágy, které se skládá z devatenácti sopečných ostrovů. Jejich izolovanost zde dopomohla přírodě ke vzniku mnoha druhů rostlin a živočichů, které nenajdeme nikde jinde na světě. Není divu, že toto prostředí bylo inspirací pro světoznámého Charlese Darwina k formulování jeho teorie.

Hráči ve hře budou „sledovat“ cestu průzkumné lodi HSM Beagle a provádět pozorování ostrovního prostředí (stejně jako Charles Darwin). Úspěšnější objevitel se stane vítězem… musí to ale stihnout do doby, než loď opustí Galapágy.

Použitými herními mechanikami jsou: umisťování dílků na mapě („tile placement“), resource management (sbíráme zdroje – vzorky) a hand management (pomocí různých druhů karet je možné ovlivňovat jednotlivé aspekty hry).

Komponenty

Nejvýraznější komponentou je herní deska, jejímž ústředním tématem je pohled na souostroví Galapág. Je zde také (žlutou, přerušovanou čarou) vyznačena cesta průzkumné lodi a to včetně kruhově vyznačených bodů, které v sobě obsahují data – ta představují časový plán průzkumné plavby. Herně to znamená, že se po těchto bodech bude figurka lodi Beagle postupně pohybovat. Takže například cesta bude vždy začínat v Jižní Americe a první ostrov začne loď obeplouvat dne 14. září (14/9). V okamžiku, kdy se dostane na severní cíp tohoto ostrova (20/9 a 21/9), stočí se její cesta na západ, a tak dále a tak dále… Celá plavba končí jeden krok za datem „21/10„“.

Další podstatnou částí herního plánu jsou místa pro pokládání destiček jednotlivých druhů zde žijících živočichů. Destičky jednotlivých zvířat se budou do hry postupně dostávat evolucí – té je věnován celý levý okraj herní desky a v podstatě se jedná o veřejnou nabídku, která je dostupná všem hráčům.

Dále jsou na herní desku umisťovány všechny druhy karet. Jsou to:

  • karty představující Darwinův deník (karty cílů – ty je možné plnit jak během hry, tak na konci hry),
  • karty výskytu znalostí a dovedností (vzduch, voda a země) ,
  • karty představující vlastní loď HSM Beagle – zahrnují nejen obecné karty s pomocnými efekty, ale také některé další členy posádky (např. postava Syms Covingtona, který na HMS Beagle zastával roli asistenta Charlese Darwina atp.). 

V krabici též hráči naleznou karty, které použijí pouze při přípravě hry. Ty umožňují variabilně rozložit startovní dílky na plán. 

Hra dále obsahuje dřevěné komponenty, které jsou spojené s jednotlivých akcemi hráčů:

  • akce pozorování (obyčejné kostky ve čtyřech barvách),
  • označení místa, kde bude možné splnit cíle během hry (modré kotvy, které jsou rozmisťovány během  setupu hry),
  • označení, kde se nachází každý z hráčů na bodové stupnici (dřevěná komponenta želvy v barvě konkrétního hráče).

Všechny výše zmíněné komponenty jsou jazykově nezávislé a ikonografie je u většiny komponent snadno pochopitelná.

Kvalita komponent

Destičky živočišných druhů jsou vyrobeny ze stejně tlustého kartonu, jako samotná herní deska. 

Karty i po cca desetí zahráních nenesou známky většího opotřebení a většina dřevěných komponent hezky dokresluje atmosféru hry (kotvy cílů, želva jako počítadlo bodů, dřevěná silueta lodi Beagle). Co zde působí trochu zvláštně, jsou obyčejné barevné kostky akcí pozorování jednotlivých hráčů. Mám Kickstarter edici a zde bych si představoval tématičtěji pojatou komponentu. Na vlastní funkci (označení dílku) to ale vliv nemá.

Jak se to hraje

Příprava hry

Vše podstatné se bude dít na herní desce. Umístěte ji tudíž v dostahu každého z hráčů. Každý z průzkumníků si zvolí barvu a vezme si všechny svoje barevné komponenty. Hra obsahuje jak variantu pro nezkušené hráče, tak umožňuje dále upravovat rozložení hry (cíle, umístění startovních dílků apod). Zvolte si ten režim, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Rozdělte karty dle barev a položte je na vyhrazená místa na herním plánu. Z balíčku šedých karet, které představují vlastní loď Beagle, otočte první tři a položte je na vyhrazená místa.

Vytvořte sadu destiček zvířat, které jsou připraveny ve veřejné nabídce na prozkoumávání a seřaďte je vzestupně dle jejich úrovně. Ze zbytku destiček zvířat vytvořte tři přibližně stejné sloupce, které budou sloužit jako dobírací „balíček“ pro doplňování nabídky pro průzkum.

Položte loď Beagle na pole Jižní Ameriky a hra může začít. První hráčem se stává ten, kdo naposledy byl na lodi…

Vlastní hra

Tah každého hráče je volbou mezi dvěma akcemi – Výzkum, nebo Objevování. Po vykonání tahu jednoho hráče může začít tah hráče druhého. Součástí akce Objevování je také posun lodí na další bod průzkumu. V okamžiku, kdy se Beagle dostane na konec cesty (tj. o jedno pole dále, než je poslední datum ve hře – 21/10), hra okamžitě končí a hráče čeká už pouze závěrečné vyhodnocení, které určí nejúspěšnějšího z „Darwinů“… A jak přesně vypadají volby každého hráče během každého jeho tahu?

  • Výzkum: Hráč umístí dvě ze svých barevných kostek pozorování na rozdílné dílky zvířat, které se již nacházejí na některém z devatenácti míst na Galapágách. Proč by to měl dělat? To proto, že každý z umístěných dílků bude následně poskytovat výzkumníkům uvedený počet výzkumných „zdrojů“ pro následné Objevování (a to za každou kostku pozorování) – např. mravenec Camponotus planus poskytuje jeden zelený list za každou kostku pozorování daného hráče.

  • Objevování: Cílem této akce je objevit (tj. „nakoupit“) příslušné zvířátko z veřejné nabídky prozkoumávání za „zdroje“, které jsou představovány jeho cenou, tj. spotřebováním výzkumných kostek, které hráči umístili na dílky zvířat během akce Výzkum. Po vyzkoumání (rozuměj zaplacení) umístí hráč dílek na plochu dle jednoduchých pravidel. Je možné dílky umisťovat nejen na volné pozice na Galapágách, ale také je možné nahradit dílek již existující. Po vyložení dílku hráč vykoná vše, co je zobrazeno na jeho spodní části (tj. získá příslušný počet bodů a karet) a následně posune figurku lodi Beagle o uvedený počet polí. Pokud dosáhne nějakého z cílů (modrá kotva), vyhodnotí příslušnou kartu cíle. Tah končí doplněním nového zvířátka z nabídky pro průzkum. V případě, že se ukazatel posune na poslední pole ve hře, hra okamžitě končí.

Během svého tahu je umožněno hráčům používat jednotlivé karty znalostí a dovedností včetně karet představující loď, které přinášejí různé výhody a bonusy. Je možné zahrát během tahu jakýkoliv počet těchto karet.

Moje resumé

Hra přináší hezké téma, které  z ní musíte ale trochu vydolovat. Pokud k ní budete přistupovat pouze mechanicky, jedná se v podstatě o abstraktní typ hry – umístím své kostky, za ty dostanu nějaké zdroje a za ně nakoupím další dílek, který mi přinese nějaké výhody. Toť vše. Pokud ale hru zasadím do kontextu a budu věnovat pozornost vyzkoumávaným živočichům, je možné navodit pocit výzkumníka pohybujícího se okolo ostrovů u Ekvádoru.

Bohužel veškerý materiál je prost „flavour“ textů, což na hráče klade určité nároky na vyhledávání si informací mimo hru. Řídit se můžete pouze obrázkem nebo latinským názvem živočicha.

V podstatě je možné tuto hru označit za rodinnou a to se zajímavým tématem. Během získávání zkušeností se partie stávají strategičtějšími a mohou být i konfliktnější. Se vzrůstajícícm počtem hráčů není možně reálně realizovat dlouhodobou strategii. Při hře v maximálním počtu čtyř hráčů se situace na herní ploše může natolik měnit, že vámi  precizně vymyšlený plán dávno vezme za své, než se opět dostanete na tah. Proto se zde spíše vyplatí naučit se reagovat na přicházející změněnou situaci a mít po ruce vždy plán B.

Dalším aspektem ve hře je náhoda. Je jí zde relativně hodně. Nabídka dílků živočichů není strukturovaná a řídí se náhodou. Často se stává, že v nabídce se nenachází nic, co by se vám hodilo, případně na objevování nemáte dostatek těch správných zdrojů. 

Dalším náhodným elementem jsou karty – a to jak ty s konkrétním efektem (např. „vytáhneš ze svých zavazadel své cenné dalekohledy / rybářské sítě / zvětšovací sklo“, což hráči přinese nějaké ty zdroje navíc), tak karty s různobarevnými knihami. Tyto knihy během hraní nemají žádný význam, ale na konci hry hráčům přinášejí nezanedbatelné množství vítězných bodů. Často se stává, že některý z hráčů si po celou dobu drží vedoucí pozici, ale v závěrečném počítání ho předběhnou právě ti, kteří byli úspěšnější při sběru knih (plnění dlouhodobého úkolu)…

Co je ve hře dále zakódováno, je nerovnoměrné množství tahů (hra končí okamžitě po dosažení konkrétního místa na mapě). Je výhodou být tedy prvním hráčem a hrát větší počet tahů, než ostatní? Na první pohled se zdá, že ano. Po několika odehraných hrách jsme ale zjistili, že začínající hráči nemají vůbec zajištěno vítězství.

Kniha pravidel obsahuje všechny informace a je napsána celkem srozumitelně. I když neposkytuje odpovědi na úplně všechny herní situace, vystačíte si se zdravým rozumem, abyste si pomohli z nejasností. 

Vzhledem k jednoduchým pravidlům postupuje hra rychle kupředu ve všech počtech hráčů. I v maximálním počtu jsme byli schopni ji dohrát do 60 minut. Noví hráči se ji rychle naučí. 

Celkově se jedná o poutavou a podnětnou hru s krásným tématem. Pravidla jsou velmi jednoduchá a přinášejí hezké herní situace a rozhodování. Pokud si dáte tu práci a investujete trochu času, může mít hra i velmi edukativní rozměr.

A úplně na závěr – i když je celá hra věnována Charlesi Darwinovi, není v celé hře použita jeho postava na žádné z komponent ani kartě.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Přidat komentář

Tato funkce je dostupná pouze přihlášeným uživatelům!

Můžeš se přihlásit nebo registrovat.

Vybíráme z aukcí

Legie
Legie
Akt. cena: 200 Kč
Končí za: 8 dnů

Velké herní akce

Není zadaná žádná velká herní akce. Přidat novou.

Kalendář všech akcí >>