nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Here I Stand

Počet hráčů: 3 - 6
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 360 min
Herní svět: Renesance
Herní kategorie: válečná, diplomacie
Čeština: není
Vydavatelé: GMT Games
Autoři: Ed Beach
Rok vydání: 2006
Sdílej: Facebook, Google+

Pravidla - CZ

Kniha pravidel doplněna o kapitolu věnovanou českému překladu a slovníčku pojmů.

Autor: kren
Kategorie: Pravidla
Jazyk: Čeština
Typ: PDF
Vloženo: 9.8.2011
Aktualizace: 5.9.2011
 
Stáhnout soubor (3.32 MB)
 

Podmínky: Autorská práva k souboru patří v plném rozsahu autorovi překladu. Pokud není v dokumentu uvedeno jinak, je bez souhlasu autora možné pouze jeho nekomerční využití bez dodatečných úprav.

Podmínky odkazování: Pokud chcete ze svých stránek odkazovat na tento soubor, odkazujte prosím místo na vlastní soubor na tuto stránku. Odkaz na vlastní soubor nebude fungovat!

Komentáře

Chyby v překladu

Budu tady uvádět nahlášené chyby v překladu a až budu nahrávat knihu scénářů, tak uploadnu opravený soubor

1) Na straně 31 zapomenutý text předělu stran velkým písmem - "STRANA 31"

2) Na straně 18 bod 2 průběhu pozemního přesunu je chybně "ve spojení" - správně má být "sousední". Takže věta má správně znít:
"Cílové území přesunu musí sousedit s územím, kde se aktuálně formace nachází."

12.8.2011 19:56:27

Chyby v překladu

fráze ....svatého římského císaře....(mělo by být císaře Svaté říše
římské), znovu i dále (např. s. 3, 26)
s.12, kap. 9.3, 1.Vyhlášení žádosti o mír- špatná formulace podmínky o uzavření míru. Má být: "O mír lze žádat pouze pokud má hráč zajatého vůdce nebo má obsazené domovské území"
s.26: Průběh fáze Wormský sněm. - ....nesmí (pův. nemusí) být použito karet povinných akcí
s.29: 1.3 Reformační pokusy (má být 18.3)
s.35: Objevitelské plavby: ......Mercatorova mapa či objevitelů (mělo by být objevitelé)

25.8.2011 08:17:21

Připomínky

Měl jsem dneska volnou chvilku a prošel jsem 22 stran. Níže uvádím připomínky. Připouštím, že některé z nich jsou sporné a mohou být subjektivní, jiné mi připadají správné. K zbývajícím stranám se plánuju dostat o víkendu.

1, všude v textu je víceméně náhodně používáno označení vojevůdce, místo vůdce, které bylo dle slovníku pojmů

použito jako překlad slova leader.
-------------------------------------

2, Zalomení stránky 3: slova:
aktivní mocnosti nebo jejich spojenců.
by měla být na stránce předcházející

-------------------------------------

3, Strana 3:
použitý termín:
Domovská území menších mocností
Domovská území spojeneckých menších mocností.
stejně tak str. 5 kapitola 3.2
Ve hře je 10 mocností: 6 velmocí a 4 menší mocnosti.

ale
ve slovníku pojmů a jinde to je:
minor power - vedlejší mocnost

-------------------------------------

4, str. 6
Někteří panovníci mohou do hry zasáhnout jako vojevůdci: Sulejmán I. (Turci), Karel V. (Habsburkové), František

I., Jindřich II. (Francie) a Karel VII. (Anglie).

ne Karel VII. ale Jindřich VIII

-------------------------------------

5, str. 7
Pozemní jednotky mají různé hodnoty (1,2,4 a 5
má být:
Pozemní jednotky mají různé hodnoty (1,2,4 a 6

-------------------------------------

6, řadové jednotky versus pravidelné jednotky
už je asi pozdě, ale:
Regular mi daleko více sedí pravidelné. Používá se pojem pravidelná armáda. Řadové jednotky si spíše představím

vojáky ze 7 leté války nebo napoleonských válek, kteří bojovali v řadách. Pravidelné jednotky trvají historicky

mhonem déle.

-------------------------------------
7, str. 7
Slovosled:
Kromě protestantů a mocnosti Uhry/Čechy každá mocnost vlastní flotily.
Kromě protestantů a mocnosti Uhry/Čechy vlastní flotily každá mocnost .

-------------------------------------
8, str. 9
mocnost nikdy nesmí odebrat z odkládacího balíčku kartu, kterou již dříve v tomto kole hrála jako událost, odpověď

nebo souboj.
težko říct, jak ale neměl by tam být souboj, protože tento pojem se jinde nevyskytuje. Navrhuju:
nebo bojovou kartu

-------------------------------------
9, str. 9
s kartami, které v následující kolo nově vstupují do hry.
by mělo být:
s kartami, které v následujícím kole nově vstupují do hry.

-------------------------------------

10, str. 9
Segment odvolání exkomunikace…………………… 9.5
Odevzdání 1 karty papeži mocností s exkomunikovaným panovníkem.
Myslím si, že ta karta se odevzdává jenom, když se má papež odstranit exkomunikování. Takže by tam mělo být něco

jako:
Segment odvolání exkomunikace…………………… 9.5
Odevzdání 1 karty papeži mocností s exkomunikovaným
panovníkem pro odstranění exkomunikace


-------------------------------------

11, str. 10
zalomení:
vítězství může ukončit hru.
by mělo být na předcházející stránce

-------------------------------------

12, str.10
v odstavci začínajícím:
Číslo uprostřed žetonu řečníka (na obou stranách)

je použita různá kombinace pojmů zadní strana a rubová strana. Možná by tam měl být použitý jenom jeden pojem.

Stejné je to s přední strana a lícová strana. Je to správně, ale v pouhých 15. řádcích je pro dva pojmy požito

zdvojené označení. Takže možná by bylo lepší zjednodušit to, ale není to vysloveně chyba.

-------------------------------------

13, str. 11
Všechny mocnosti zapojené do dohody pak v pořadí, jak plynou jejich impulsy, musí pak během každého impulsu

potvrdit všechny součásti této dohody.
je tam dvakrát "pak" a nepotvrzuje se během impulzu, ale v pořadí podle impulzů.
Návrh, jak by to mělo být:
Všechny mocnosti zapojené do dohody, když přijdou na řadu podle Pořadí impulzů, musí potvrdit všechny součásti

této dohody.

------------------------------------

14, str. 13
Čtvrtý segment fáze diplomacie umožňuje mocnosti odstranit žeton -1 karta, který byl na jejího vůdce

mělo by být:
Čtvrtý segment fáze diplomacie umožňuje mocnosti odstranit žeton -1 karta, který byl na jejího panovníka

a nebál bych se ani:
v průběhu minulého kola umístěn v důsledku exkomunikace
nahradit
v průběhu minulých kol umístěn v důsledku exkomunikace

a stejně tak věta:
Pokud ovšem mocnost o zrušení exkomunikace nežádá, nechává si žeton -1 karta u sebe na neurčito.
Podle mě neopovídá pravidlům:
However, there is never any requirement to remove an excommunication; a power may choose to retain the “–1 Card”

marker indefinitely.
Což bych volně přeložil jako:
Nicméně, hráč není nucen odstraňovat žeton exkomunikace, mocnost si může žeton -1 karta ponechat na neurčito.
Já to chápu tak, že o odstranění můžu požádat, a když nepožádám, tak mi ten žeton zůstane a můžu o to požádat

třeba příště, nebo taky nikdy.


------------------------------------

15, str. 14
Turci již začínají hru ve válce s Uhry/Čechy a je i jedinou mocností
mělo by být:
Turci již začínají hru ve válce s Uhry/Čechy a jsou i jedinou mocností

------------------------------------

16, str. 14
Mocnosti (hlavní či menší) se kterou jste právě ve spojenectví.
mělo by být:
Mocnosti (hlavní či vedlejší) se kterou jste právě ve spojenectví.

------------------------------------

17, str.14
Trasa může vést i přes jednu námořní zónu (pouze jednu) z jednoho přístavu pod spřátelenou nadvládou přes námořní

zónu do dalšího přístavu.
dal bych:
do dalšího přístavu pod spřátelenou nadvládou

------------------------------------

18, str. 15
například jakákoliv mocnost může zahrát Kateřina Lutherová a poskytnout tak protestantům pokusy o reformaci

ta karta se jmenuje: Kateřina de Bora

Kateřina Lutherová je ve slovníčku uvedeno v závorce, takže je otázka, jestli tam nedát přímo to Kateřina de Bora

------------------------------------

19, str. 16
Luther je pouze německý řečník a nebyl doposud angažován.
originál:
Luther is the only German debater that is uncommitted
já bych to přeložil jako:
Luther je jediný německý řečník, který nebyl doposud angažován

------------------------------------

20, str. 16
Pokud nepokoje vypuknou během míru, mocnost ztrácí většinu výhod spojených s nadvládou nad tímto územím.
originál:
If unrest is present in a space, most of the benefits of controlling that space are lost.
návrh překladu:
Pokud na území vypuknou nepokoje , mocnost ztrácí většinu výhod spojených s nadvládou nad tímto územím.

------------------------------------

21, str. 16
Mocnost má spojení s nějakým územím pokud na cílové území vede nepřerušená trasa
schází čárka:
Mocnost má spojení s nějakým územím, pokud na cílové území vede nepřerušená trasa

------------------------------------

22, str. 16
Pokud toto území obsahuje námořní jednotky, musí se okamžitě stáhnout do námořní zóny sousedící s tímto přístavem,
originál:
If this space is a port that contains naval units,
navrhuji:
Pokud je toto území přístav, který obsahuje námořní jednotky...

------------------------------------

23, str. 16
viz kroku 9 průběhu námořního souboje.
překlep:
viz krok 9 průběhu námořního souboje.

------------------------------------

24, str. 17
Vliv na takovém území je zcela opomíjen při pokusech o reformaci či protireformaci na sousedních územích.
navrhuji:
Vliv takovéhoto území je zcela opomíjen při pokusech o reformaci či protireformaci na sousedních územích.

------------------------------------


25, str. 17
Jednotky nepřátelské mocnosti sousedící s tímto územím se také považují za nepřátelské a v případě potřeby je lze

na toto území zadržet;
originál:
Adjacent units from a power with units in the space are also considered as enemy units and may intercept into the
space if desired;

navrhuji:
Sousedící jednotky mocnosti, která má jednotky na tomto území, se také považují za nepřátelské a mohou provést

zadržení.
Není to ale úplně výstižné.
------------------------------------

26, str. 20
Každý výsledek hodu 4 nebo 5 se počítá jako zásah.
správně:
Každý výsledek hodu 5 nebo 6 se počítá jako zásah.

------------------------------------

27, str. 20
hodit navíc kostkou a pokusit se přidat zásah
navrhuji:
hodit navíc kostkou a pokusit se přidat zásahy

------------------------------------

28, str 21
Pokud jsou útočící jednotky zcela eliminovány, přeživší útočící vojevůdci, kteří přežili, jsou přemístěni na

nejbližší opevněné území...
navrhuji:
Pokud jsou útočící jednotky zcela eliminovány, přeživší útočící vůdci, jsou přemístěni na nejbližší opevněné území...

25.8.2011 18:16:10

Připomínky

Přikládám druhou část připomínek k zbývající části pravidel:

29, str 24
doposud v tomto kole nehráli svou domovskou kartu Janičáři, mohou ji nyní zahrát a hodit 1 kostkou navíc...
sice je to i v originálu, ale Janičáři v námořním boji hážou 4 kostkama.

------------------------------------

30, str 26
Nové jednotky musí být postaveny na spřátelených klíčových územích.
originál:
New units must be constructed in friendly home spaces
můj návrh je:
Nové jednotky musí být postaveny na spřátelených domovských územích.

------------------------------------

31, str 26
na konci kapitoly 17 schází věta:
Corsairs
are the only type of unit the Ottoman power can build at Algiers or at a port targeted by Pirate Haven.

Korzáři jsou jediným druhem jednotek, které turci mohou stavět v Alžíru nebo v přístavu ovlivněném událostí Pirátský přístav.

------------------------------------

32, str 28
Řečníci poskytující bonus CP pro překlad v jazykové oblasti, mohou uplatnit svůj bonus pouze tehdy,
nadbývá čárka:
Řečníci poskytující bonus CP pro překlad v jazykové oblasti mohou uplatnit svůj bonus pouze tehdy,


------------------------------------

33, str 29
Pokud je hodnota nejúspěšnějšího hodu (včetně modifikátoru) 6 nebo vyšší a toto území je vně cílové jazykové oblasti
originál:
If the highest modified roll achieved is a 6 or higher and this is a space within the target language zone,
Návrh:
Pokud je hodnota nejúspěšnějšího hodu (včetně modifikátoru) 6 nebo vyšší a toto území je uvnitř cílové jazykové oblasti

------------------------------------
34, str 30
věta:
neposkytují žádnou kostku navíc.
by měla být zalomena na předcházející stránku

------------------------------------

35, str 30
Lipsko: 4 protestantské kostky (1 sousední území, 1 sousední jednotka, 1 sousední reformátor, 95 tezí) proti 4 papežovým kostkám (3 sousední území, 1 sousední katolické formace. Protestanti vítězí při rovnosti.

schází tam uzavření závorky

------------------------------------

36, str 31
bezdůvodný nápis:
STRANA 31

------------------------------------

37, str 31


Vyvolání náboženské disputace je méně předvídatelné než využití reformačních...

je to sice přesně přeloženo z angličtiny, ale navrhuji spíše:
Výsledek vyvolání náboženské disputace je méně předvídatelný než využití reformačních...

Samotné vyvolání mi totiž přijde předvídatelné dobře.

------------------------------------

38, str 32
Díky Alexandrovu řečnickému bonusu protestanti obrací

mělo by být:
Díky Aleanderovu řečnickému bonusu protestanti obrací

------------------------------------

39, str 33
Odstraňte žeton Vůdce odpadlíků, pokud se díky události Karel Bourbonský dostane do hry.

by mělo být spíše:
Odstraňte žeton Vůdce odpadlíků, pokud se díky události Karel Bourbonský dostal do hry.

------------------------------------

40, str 33

K diskuzi:
Všechna spojenectví navázaná s menšími mocnostmi zahráním karty události zůstávají v platnosti.

Podle mě to sice odpovídá anglickému originálu, ale není to úplně výstižné. Vedlejší mocnost se může do sponectví dostat i díky intervenci po na vyhlášení války. K čemuž je nutno taky zahrát katu pro CP, ale určitě se nehraje jako událost. Proto navrhuju:

Všechna spojenectví navázaná s vedlejšími mocnostmi zůstávají v platnosti.

PS. a taky je tam použito menší mocnost místo vedlejší.


------------------------------------

41, str 34
Opět k diskuzi:
je použít pojem:
dobyvatelské plavby
anglicky je v návodu použito Voyages of Conquest
Neuvěžovali byste spíše o použití Dobyvatelské výpravy? Nebo možná by byly dobré termíny: Objevitelské výpravy a Dobyvatelské výpravy?

------------------------------------

42, str 38
stavební plán na výstavbu nové basiliky Sv. Petra v Římě jako zisku...
k úvaze:
jinde je použit termín rekonstrukce basiliky Sv. Petra
Tady poznámka z mojí strany:
Pojem rekonstrukce a výstavba je v celých českých pravidlech víceméně volně zaměňován. Častěji je rekonstrukce, ale třeba na kartě velmoci je uvedeno počítadlo Výstavba. Je pravda, že ta akce vlastně byla rekonstrukcí, ale vzhledem k porovnání velikosti toho, co se rekonstruovalo s tím, co vzniklo, je termín výstavba daleko výstižnější. A přijde mi, že takto je to i známější.


------------------------------------

43, str 41
Habsburkové musí intervenovat, ale neplatí žádná CP. Habsburkové a Turci jsou nyní ve válce (i když byly těsně před touto ztečí nebo bojem spojenci).
originál:
The Hapsburg player must intervene at no CP cost; the Ottoman and Hapsburgs are now at war (even if they were allied just prior to this assault or battle).
návrh překladu:
Habsburkové musí intervenovat, ale neplatí žádná CP. Habsburkové a Turci jsou nyní ve válce (dokonce i když byli těsně před touto ztečí nebo bojem spojenci).

P.S. byli se určitě napíše s měkkým i na konci

------------------------------------

44, str 14 a 41
Metz se česky překládají jako Mety.

------------------------------------

45, str 42
První dva, vojenské a náboženské vítězství, nastane okamžitě ve
mělo by být:
První dva, vojenské a náboženské vítězství, nastanou okamžitě ve

------------------------------------

46, str 42
Vítězství ale obvykle nastane až, ve fázi zjišťování vítěze
nadbývá tam čárka:
Vítězství ale obvykle nastane až ve fázi zjišťování vítěze

26.8.2011 20:09:55

Předchozí uvedené chyby opraveny

:)

3.9.2011 16:19:25

Chyby nalezené 18.9.2011

Chyby nalezené 18.9.2011
Teďka v neděli při hraní jsme našli v překladu pravidel ještě pár chyb a nepřesností. Co nejdřív to opravím:
-----------------------------------------------------------------------------------
1) Kapitola „14. Pozemní boj“, podkapitola „Průběh pozemního boje“, krok „6. Hod kostkou“ (str. 20, předposlední řádek levého sloupce) – chyba v hodnotě hodu

Špatně uvedeno: … výsledek hodu 4 nebo 6 se počítá jako zásah …
Správně má být: … výsledek hodu 5 nebo 6 se počítá jako zásah …

-----------------------------------------------------------------------------------
2) Kapitola „18. Reformace“, podkapitola „18.3 Reformační pokusy“ (str. 29, první řádek levého sloupce) – chyba v čísle kapitoly

Špatně uvedeno: 1.3 Reformační pokusy
Správně má být: 18.3 Reformační pokusy

----------------------------------------------------------------------------------
3) Kapitola „16. Námořní záležitosti“, podkapitola „16.3. Námořní přeprava“, „Průběhu námořní přepravy“, krok „3. Konec v přístavu“, druhá odrážka (str. 25, druhý odstavec levého sloupce) – chyba ve formulaci (sice doslovně správně přeloženo, ale neobvykle použitý dvojitý zápor v závorce má v angličtině jiný význam, než dvojitý zápor v češtině)

Špatně uvedeno: Musí jít o území, kam by se mocnost mohla přesunout pomocí pozemního přesunu (tj. nesmí jít ani o spojenecký ani o nepřátelský přístav).
Správně má být: Musí jít o území, kam by se aktivní mocnost mohla přesunout stejně jako pomocí pozemního přesunu (tj. musí to být spřátelený přístav nebo přístav mocnosti, která je s aktivní mocností ve válce).

Poznámka: Jinak to lze též pochopit, že se nesmím vylodit v cizím přístavu, pokud s mocností vlastnící tento přístav nejsem ani v alianci ani ve válce.

----------------------------------------------------------------------------------
4) Tatáž odrážka jako u předchozí chyby – část textu v odrážce už nepatří do odrážky.
Od věty: „Pohyb na cílové území provádějte …“ text NEPATŘÍ POD ODRÁŽKU, ale do následujícího odstavce po odrážce.

19.9.2011 10:25:25

drobný překlep

strana 29: číslo kapitoly je 18.3 (místo 1.3)

14.6.2012 15:26:34

pardon

Nečetl jsem starší připomínky v domnění, že se překlad průběžně opravuje.

14.6.2012 15:28:03

Vydani revize

Bude soubor s prekladem pravidel nekdy aktualizovan dle uvedenych pripominek?

26.11.2014 15:41:29

Přidat komentář

Vybíráme z aukcí

Herní podložka Lannister
Herní podložka Lannister
Akt. cena: 250 Kč
Končí za: 5 dnů

Velké herní akce

Není zadaná žádná velká herní akce. Přidat novou.

Kalendář všech akcí >>