nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Tumult Royal

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 40 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Dino Toys
Kosmos
Autoři: Benjamin Teuber
Klaus Teuber
Rok vydání: 2015
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Šlechta jisté kdysi kdesi ležící země myslí jen na jediné: Chce po celé zemi postavit co možná nejvíce svých soch, aby pro své potomstvo zajistila co největší slávu. Pro stavbu soch však šlechtici potřebují zboží, o které pod záminkou výběru daní obírají svůj lid. Pokud po výběru daní zůstane sedlákům příliš málo věcí, vyvolají vzpouru a také potrestají toho nejchamtivějšího vládce. Hrabivými šlechtici se ve hře stanete právě vy. Možná se ukážete jako moudří a dobrotiví vládci a při výběru daní naleznete správnou míru. Lid vám pak bude přátelsky nakloněn a vaši mírnou chamtivost nebude mít důvod trestat.

Vyzkoušejte si, jaké to je, když vám v žilách koluje modrá krev a pod rukama kvete pohádkové bohatství. Ve hře Tumult Royal se proměníte v rozmařilou šlechtu, která chce svému rodu zajistit co největší slávu stavěním svých pomníků. Dokážete se svěřeným majetkem hospodařit tak, aby byl spokojen i váš lid a nevyvolal vzpouru? Otestujte své strategické i hospodářské schopnosti v zábavné rodinné hře!


Příprava hry:

Každý hráč si zvolí svou hrací barvu a v této barvě obdrží 25 soch a tabulku hradu, 1 kartu milosti a členy družiny. Lícem dolů se na stůl vyloží kartičky zboží a zásoba kartiček členů družiny. Zamíchají se karty šlechty, každý hráč si vezme jednu z těchto karet a umístí ji do svého hradu. Podle počtu hráčů sestavte herní rámec. 10 tabulek krajiny zamíchejte lícem dolů. Hráč s nejvyšším titulem (král/královna) obdrží přesýpací hodiny a položí před sebe kolo vzpoury. Poté hráči rozmístí podle pravidel každý po jedné své soše na louku.


Průběh hry:

Hra se hraje ve více kolech. Každé kolo se skládá ze sedmi po sobě jdoucích fází:

  1. Zjištění nálady lidu: Král vezme kolo vzpoury a roztočí šipku. Počet uvedený v oblasti, ve které se šipka zastaví, udává, kolik kusů zboží od každého druhu musí lidu zbýt po výběru daní.
  2. Výběr daní: Abyste mohli vybudovat nové sochy, potřebujete určitou kombinaci kartiček zboží. Nejprve se odebere část kartiček zboží a poté, jakmile jsou všichni připraveni, otočí král přesýpací hodiny a vydá povel „Výběr daní“. Po dobu danou přesýpacími hodinami (cca 20 sekund) mají všichni hráči současně příležitost dopravit do svého hradu libovolné množství kartiček „zboží lidu“. Je přitom nutné dodržovat daná pravidla.
  3. Řešení případné vzpoury: Nyní se zkontroluje, zda dojde ke vzpourám. K tomuto účelu se spočítají kartičky od každého druhu zboží, které hráči neodebrali a leží uprostřed stolu. Toto zboží zůstalo lidu. Je-li u určitého druhu zboží počet kusů zboží vyobrazených na kartičkách stejně vysoký nebo vyšší než číslo, které na začátku kola stanovil král pomocí kola vzpoury, vzpoura se nekoná. Pokud je počet kusů určitého druhu zboží nižší než číslo stanovené na kole vzpoury, je lid nespokojen a koná se vzpoura.
  4. Výstavba soch: Králem počínaje staví hráči v pořadí podle svých titulů na jedno volné políčko krajiny vždy podle druhu políčka 1, 2 nebo 3 sochy. Náklady na výstavbu soch jsou uvedeny na tabulce hradu.
  5. Nové přidělení titulů: Ten hráč, který po výstavbě soch vlastní nejvíce členů družiny, obdrží (resp. si ponechá) kartu krále a dá svou kartu šlechtice bývalému králi. Potom, co se určí král, se takto postupuje i v případě titulu vévody a poté titulu knížete.
  6. Korunovace nového krále: Nový král musí 5 svých členů družiny vrátit do zásob. Tolik moci je pro některé jeho stoupence přece jen až příliš. Poté vezme jednu sochu ze své tabulky hradu a umístí ji na další volné políčko Královské kroniky. Nakonec obdrží přesýpací hodiny a kolo vzpoury.
  7. Získání milosti lidu: Ten hráč nebo ti hráči, kteří postavili nejméně soch, otočí svou kartu milosti stranou „milost lidu“ nahoru. Všichni ostatní hráči ji otočí nahoru stranou „žádná milost lidu“, případně ji takto ponechají.


Konec hry:

Hra může skončit po každém umístění soch na dvojité políčko. Aby se zjistilo, zda tomu tak je, je třeba odečíst počet postavených soch hráče či hráčů, kteří nejvíc zaostávají, od počtu postavených soch hráče či hráčů, kteří jsou ve vedení. Pokud je rozdíl větší než číslo pod sochami aktuálně postavenými na Královské kronice, hra končí. Vyhrává hráč, který postavil nejvíce soch.

Autor: lenae

Vybíráme z aukcí

RONE - základní hra (nehraná, karty vo folii)
RONE - základní hra (nehraná, karty vo folii)
Akt. cena: 550 Kč
Končí za: 3 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>