Tiny Epic Vikings

xxxxxxxxoo hodnoceno 12x (Seznam vlastníků)

Tiny Epic Vikings - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Fantasy, Dávnověk
Herní kategorie: desková hra
Čeština: undefined
Vydavatelé: Galakta
Gamelyn Games
Autoři: Scott Almes
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V zimě jsme se   všichni mohli
těšit ze zlata   a zábavných zvěstí;
když počaly z jara   praskat ledy,
spustili muži   svoje lodě

Pluli jsme směle   vždy tím směrem,
odkud nám kynula   šance na kořist;
nás strach nikdy   nepřiměl couvnout,
dokud jsme ve zdraví   vládli svým lodím.

Spěli jsme k strmým   ostrovním srázům,
v pozdním létě   skasali plachty;
ve velkém spěchu   vytáhli muži
po válcích všechna   plavidla na souš.

Eddica Minora, Předsmrtná píseň Šípového Odda 17, 24, 28.


Tiny Epic Vikings (Malí velcí vikingové) jsou area control hra tematicky zasazená do raně středověké Skandinávie. Každý hráč se stává náčelníkem jednoho z klanů a soupeří s až třemi dalšími o nadvládu nad ostrovy a o přízeň bohů: v obou případech získají, budou-li úspěšní, runy, za něž na konci třetí éry obdrží určitý počet vítězných bodů. Hráč, jehož klan obdrží nejvyšší celkový počet bodů, se stane vítězem.


Příprava hry:

Hráči rozloží mapu s ostrovy a rozmístí na vyznačená místa příslušné runy (fehu ᚠ, hagalaz ᚺ a perþo ᛈ) a žetony vesnic. Nad a pod mapu rozloží karty přízně (podle počtu hráčů). Poté náhodně vyberou tři karty bohů a na začátek stupnice na každé z nich umístí po jednom ukazateli hněvu; každý ukazatel odpovídá jedné ze tří run ve hře. Dále hráči připraví kartu věků, na niž umístí havrana na místo pro označení prvního věku. 
Vedle položí zamíchaný balíček karet vikingů, z nichž každý hráč obdrží před začátkem hry čtyři karty. Dále obdrží kartu svého klanu a na ni si umístí šest osadníků, tři lodě, dva chrámy a ukazatele surovin (jídlo, jímž se platí za nové osadníky, dřevo na stavbu lodí a chrámů a ocel, jež se používá při plenění vesnic, popř. do souboje) ‒ ty umístí na č. 2 na stupnici. Čtvrtou loď následně hráči umístí na herní mapu (na jeden z fjordů hraničících s jejím okrajem). 

Průběh hry:

Hra se odehrává ve třech věcích, každý věk se skládá ze tří fází:

1. Fáze draftování karet: Z karet vikingů, které hráči obdrželi před začátkem věku, si ponechají jednu a ostatní pošlou sousednímu hráči; od druhého souseda si převezmou jiné. Takto pokračují, dokud nejsou rozděleny všechny karty vikingů.

2. Fáze provádění akcí: Hráči se střídají v tazích, v každém provedou až tři kroky (viz níže). Takto pokračují, dokud nezahrají všechny karty vikingů.
2.1 Pokud v předchozím tahu zahájili souboj, vyhodnotí jej, tj. porovnají se síly vikingů zapojených do souboje uvedené v horní části karty vikinga. Vítěz obdrží kartu přízně, o kterou se souboj vedl, poražení obdrží požehnání uvedené kartě boha s žetonem hněvu odpovídajícím runě na kartě poraženého vikinga. Hněv tohoto boha se zvýší o 1.
2.2 Zahrají jednu kartu vikinga a provedou jednu z akcí dostupných na kartě:

  • 2.2a) Zahájení souboje / připojení se k souboji: Hráč zahraje kartu lícem dolů, čímž buď zahájí boj, nebo se zapojí do souboje, který zahájil předchozí hráč. Pokud hráč zahájí souboj, vyberou jednu z karet přízně, o kterou se povede. Souboj se vyhodnotí, až přijde znovu na tah hráč, který souboj zahájil.
  • 2.2b) Provedení akce vůdce, popř. runové akce: Hráči provedou akci uvedenou v prostřední části karty ‒ přesun osadníků mezi ostrovy, sklizeň (tj. zisk surovin), stavba (lodě či chrámu) nebo plavba. Plavba umožňuje kromě přesunu lodě mezi fjordy také zakotvení v přístavu některého ostrova (čímž pohyb lodě končí) a v tom případě může hráč vylodit osadníky nebo vyplenit vesnici, tj. vzít si žeton vesnice, pokud se v daném přístavu nachází.
    Pokud má hráč před sebou aktivní runy (tj. ostrovní runy nebo runy na kartách vikingů dosud zahraných v daném věku) alespoň v počtu uvedeném v dolní části karty, splní tím podmínky pro zde uvedenou runovou akci a může provést také ji.

2.3 Zasvěcení vesnice: Hráči mohou umístit žeton vypleněné vesnice na kartu věků nebo některou z karet bohů a provést zde uvedenou akci.

Pokud hráč kdykoli ve svém tahu získá kontrolu nad některým ostrovem, tj. má zde alespoň jednoho osadníka nebo chrám a dosáhne největšího počtu bodů vlivu (za přítomné osadníky, chrámy a lodě) ze všech zde přítomných hráčů, získá příslušnou ostrovní runu a odpovídající žeton hněvu se posune výše o 1.

3. Fáze úklidu: Hráči odhodí všechny zahrané karty vikingů a předají žeton začínajícího hráče tomu, kdo má nejvíce ostrovních run.

Konec hry:

Hra končí po třetím věku. Hráči si započítají body za získané ostrovní runy a za runy na kartách přízně. Počet bodů udělovaných různými runami se odvíjí od pozic příslušných žetonů hněvu na kartách bohů. Hráč, jenž získá nejvyšší celkový počet bodů, se stane vítězem hry.

Autor: Ondřej Podavka

Rozšíření hry (1)

Tiny Epic Vikings: Ragnarok (2023)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxx (hodnoceno 1x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Orbis
Orbis
Akt. cena: 400 Kč
Končí za: 4 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas