Tawantinsuyu: Říše Inků

xxxxxxxxoo hodnoceno 11x (Seznam vlastníků)

Tawantinsuyu: Říše Inků - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Dávnověk
Herní kategorie: budovatelská, ekonomická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
TLAMA games - logo
Autoři: Dávid Turczi
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Co na tom nechápeš? Mám žlutého služebníka - posla, takže poplatek bude o jedna menší. Pokládám ho do sousední sekce, ale o dvě terasy níž, přičemž používám jedny svoje schody a jedny tvoje… to dělá… dělá… eh, kolik že to vlastně dělá?“

Strategická hra Tawantinsuyu: Říše Inků od autora Dávida Turcziho přichází se zajímavou kombinací prvků worker placementu a area control. Jak již název napovídá, hráči se pomocí chytrého využívání specifických služebníků, výstavbou užitečných budov a občasného souboje (nikoliv proti jinému hráči) snaží vybudovat mocnou Inckou říši a dovést svůj lid k nehynoucí slávě. Tedy alespoň do té doby, než na území hornatých And vstoupí poprvé noha španělského dobyvatele – ovšem to je v daný moment až příliš vzdálená budoucnost.

Příprava hry:

Udělejte si dostatek prostoru a rozložte herní plán. Do jeho blízkosti připravte suroviny, které ve hře budete používat – tedy kámen, kukuřici, brambory a zlato. Vedle nich ještě vyskládejte velké a malé sochy, karty armád a bohů. Rozdělte kartičky budov na produkční a pasivní a prozatím je nechte položené stranou. Vedle nich položte zamíchaný balíček karet armád, a to lícem dolů. Posledním balíčkem v jejich blízkosti budou destičky tkanin – z těch bude pro začátek hry potřeba vyčlenit 4 počáteční destičky. Následně každému hráči rozdejte v jeho barvě postavičku velekněze, bodovací žeton, žeton chrámu a žetony války (všechny vypadají podobně a liší se víceméně pouze velikostí) a pětici schodišť.

Nyní je třeba umístit potřebné komponenty na hrací desku – v závislosti na počtu hráčů postupně dle specifických počtů daných pravidly umístěte služebníky na vnitřní (nejvyšší patro, tzn. nejblíže chrámu) hracího plánu na k tomu vyznačená pole. Dalšími služebníky vyplňte rovněž kruh nomádů a vesnici. Nyní rozmístěte výše zmiňované žetony bodování a chrámu na odpovídající pole. Teď už je prostor pro závěrečné přípravy před samotným započetím hry: každý hráč si vybere jednu destičku tkaniny (ze čtyř počátečních v nabídce) a ze zamíchaného balíčku karet bohů si dobere osm karet. Z těch následně v ruce ponechá tři, přičemž pět zbývajících definuje, jaké kdo bude mít do začátku partie zdroje – podle obrázků na kartách si každý dobere odpovídající suroviny/benefity z karet plynoucí (například rovnou postavit nějakou budovu, dobrat si kartu armády a podobně). Závěrem umístěte svého velekněze na libovolné políčku v chrámu a hra může začít.

Průběh hry:

Tawantinsuyu se hraje na tahy. Hráči postupně odehrávají jeden po druhým své akce, přičemž v rámci jednoho tahu je nutné zvolit, zda dojde k umístění služebníka na hrací plán, nebo k odehrání (až) dvou sekundárních akcí. Obě možnosti jsou užitečné a zpravidla se z pohledu dlouhodobější strategie nutně musí doplňovat. Ať už hráč zvolí jakoukoliv z výše uvedených možností, na závěr tahu ještě může najmout služebníka z libovolného konce vesnice (za cenu uvedenou na hracím plánu), je-li tam v ten moment ještě nějaký k dispozici.

Umísťování služebníků probíhá pomocí karet bohů (které lze ještě jako pomyslný „žolík“ nahradit jedním kusem zlata). Služebníci se umisťují na hrací plán na symbol, který je na kartě vyobrazen. Za takto umístěného služebníka je ale třeba zaplatit – princip výpočtu poplatků je podrobně specifikován v pravidlech: do kalkulace vstupuje vzdálenost služebníka od výseče, která náleží k hráčově aktuálně umístěnému veleknězi, dále patru (terase), kam se služebník umisťuje a počtu (ne)postavených schodišť mezi těmito patry. Záleží přitom i na tom, zda schodiště kontroluje aktivní hráč, nebo některý z jeho soupeřů. Služebník, který je umístěn na herní plán, má standardně k dispozici jednu činnost, kterou hráči propůjčuje, a ta se mění podle toho, kde služebník leží. V závislosti na tom, o jaký typ služebníka jde (rozlišujeme válečníka, řemeslníka, architekta, posla a kněze) lze ještě počet činností navýšit. Toto lze ještě umocnit v momentě, kdy na hracím plánu právě umístěný služebník sousedí s již umístěnými služebníky identické barvy.

Mezi jednotlivé činnosti, které díky služebníkům můžete odehrávat, patří:

 • Zisk surovin: hráč si dobere vyobrazené suroviny v daném množství.
 • Stavba budovy: pokud na to má hráč potřebné suroviny, může si z nabídky koupit (postavit) jednu z dostupných budov.
 • Stavba schodiště: pokud na to má hráč potřebné suroviny, může si postavit schodiště. To mu generuje vítězné body a suroviny.
 • Stavba malé nebo velké sochy: pokud na to má hráč potřebné suroviny, může si postavit malou nebo velkou sochu. To mu generuje vítězné body.
 • Nákup tkaniny: Lze koupit až tři nové tkaniny z balíčku. Ty musí být umístěny k hráčově aktuálním tkaninám dle pravidel.
 • Výcvik armády: hráč si dobere dvě karty armády, jednu si nechá a druhou odhodí.
 • Produkce z již postavených budov: Je možné získat odměny z jedné z dostupných (aktivních) hráčských budov.
 • Obchod: Jednorázově generuje odměny ze všech hráčských tkanin (resp. spojů v tapisériích – podrobněji viz pravidla)

Nerozhodne-li se hráč umisťovat služebníka, může si zvolit až dvě z dostupných sekundárních akcí. Konkrétně to jsou:

 • Pohyb s veleknězem: O jedno nebo dvě políčka lze posunout figurku velekněze v chrámu a provést danou činnost, která výslednému políčku odpovídá (produkce, uctívání, obětiny, vílka a obnova – podrobněji viz pravidla hry).
 • Modlení: Umožňuje líznout dvě nové karty z balíčku bohů.
 • Výcvik: Umožňuje hráči dobrat dvě nové karty z balíčku armády. Poté se jedna odhodí a druhá si ponechá.
 • Najímání: Umožňuje vzít si zdarma jednoho služebníka z kruhu nomádů (volné místo je následně doplněno). Pozor, maximálně je možné mít k dispozici v jeden moment pouze dva služebníky bez ohledu na jejich barvu.

Jakmile se v průběhu hry vyprázdní vesnice, dochází po dohrání kola ke spuštění slavnosti.  Tato akce aktivuje řadu událostí počínaje obchodem pro každého hráče, přidělením vítězných bodů za úspěchy ve válkách a platbě brambor za karty bohů, které v tento moment hráči mají v ruce. Hráči rovněž dostanou odměny a vítězné body za umístění v chrámu. Následně se (pokud se nejedná o již třetí – poslední – slavnost) hra znovu „doplní“ – hráči umístí nové služebníky na adekvátní pole vesnice a dolížou si do ruky dle průběžného pořadí karty bohů. Po vyhodnocení slavnosti následuje druhá část hry dle stejných principů, jako bylo popsáno výše.

Konec hry:

V momentě, kdy dojde k naplnění podmínky pro aktivaci slavnosti (vyprázdnění vesnice) potřetí, hra se dostává ke konci. Slavnost se standardně vyhodnotí, ovšem závěrečné činnosti popsané výše jako „doplnění hry“, tedy dobírání karet a doplňování služebníků na hrací plán do vesnice, už neprobíhají. Sečtou se vítězné body dle obodování jednotlivých aspektů hry – podrobněji o tom hovoří pravidla, ale ve zkratce se jedná o chrámovou stupnici, tapiserie, suroviny, služebníky, aktivní budovy i karty bohů v ruce a bojovníky vyložené na stole. Hráč s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem.  

Autor: Skleena

Rozšíření hry (1)

Tawantinsuyu: The Golden Age (2022)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxoo (hodnoceno 2x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Everrain - Seafarer pledge
Everrain - Seafarer pledge
Akt. cena: 2550 Kč
Končí za: 1 den

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas