nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Space Bastards

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Sci-fi
Herní kategorie: desková hra, strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Jirasgames
Autoři: Jiří Mikoláš
Rok vydání: 2011
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

"Tak co tam vidíš Tycho De Brácho?" "Právě pozoruji neznámý planetární systém na okraji vesmíru, Ludolfe" "No dobře, ale proč?" "Protože je tam docela rušno" A běž se raději milý Ludolfe zeptat Magistra Kbely, ten ti toho se svojí skleněnkou poví více...

"Magistře Kbely, co ty mi povíš o tom neznámém planetárním systému?" "Vidím tam velmi monoho podivných stvoření, něco co připomíná brambory, něco co bájné draky a spoustu něčeho co jistě pochází z pekla." "Pokračuj, to mne zajímá" "Dále tam Ludolfe vidím jednoho starého vládce jako seš ty... Počkej podívám se trochu do budoucnosti... Zrovna ten starý vládce předává vládu někomu mladšímu jako jsem já." " Slovutný Magistře Kbely můžeš mi to prosím přeložit do řeči magie, které nejlépe rozumím!" "Vidím tam prostě vesmírný parchanty." Poté Ludolf odešel do obrazárny.

Tímto flavor textem jsem Vám chtěl jen zprostředkovat zážitek Rudolfa druhého ve chvíli když se poprvé dozví o vesmírných parchantech :)

Popis hry

Space Bastards neboli Vesmírní parchanti jsou hra z prostředí Scifi. Hráči jsou v rolích nástupců starého diktátora, který odchází na odpočinek. Hráči se mu snaží během hry dokázat, že oni jsou ti nejlepší a že by vládu měl předat právě jim. Ve hře je tato přízeň diktátora smybolizována vítěznými body - žetony se symbolem zdviženého diktátorova palce.

Každý hráč disponuje sadou 5 vesmírných ras, ve své barvě. Hráči na začátku hry umístí na hrací plán s planetami vždy jednu svou vybranou potvůrku na jednu planetu. Úvodní setup tedy vypadá tak, že na každé planetě je jedna potvůrka od každého hráče. Variabilitu hracího plánu umožňuje vypínání planet toxickými žetony. Pro každou hru tak hráči mohou vypnout jiné planety a hrací plocha tak bude pokaždé trochu jiná. Vesmírné rasy se liší pouze svou velikostí a umisťují se na planety do předkreslené čtvercové sítě. Prostor na planetách v této hře hraje klíčovou roli.

Průběh hry

Hra samotná probíhá 12 kol. Cílem hráčů je získat co nejvíce vítězných bodů. Vítězné body hráči obdrží především za dominanci potvůrek své barvy na jednotlivých planetách. Na konci každého 4. kola hry dostane hráč jeden bod za každou planetu, na které má dominanci. To znamená, že na planetě má více potvůrek své barvy než kdokoliv ze spoluhráčů jiné barvy.

Každé z 12 kol má dvě rozdílné fáze. V první fázi hráči vždy lítají svoji vesmírnou lodí. Mezi planetami se pohybuje žeton jejich vesmírné lodičky a před sebou má každý hráč velkou kartu, která značí vnitřní prostor této lodi. Hráči převáží potvůrky z planety na planetu za účelem zisku dominance nebo výhodného postavení a jsou přitom limitováni třemi faktory: 1) Loď se smí pohnout jen o tři pole nenaložená nebo o dvě pole pokud během cesty nastoupí nějaká potvůrka. 2) V lodi je omezený prostor. 3) Dvě rasy se bojí cestovat a hráč je nesmí nalodit. Tyto dvě rasy jsou určeny kartami vztahů, které popíši následovně.

V druhé Fázi každého kola hráči využívají rozmanitých vztahů jednotlivých ras na planetách. Opět se snaží zajistit si dominanci, nebo přímo získat prostřednictvím jednoho ze vztahů body. Vztahy určují karty vztahů, které jsou vyloženy ve sloupci vedle hracího plánu. Ke každé kartě je pak z každé strany vyložena náhodně jedna karta rasy. Karta vztahu pak určuje, jaký mají tyto dvě rasy vzájemný vztah. Každý hráč má sadu 8 akčních karet, které jsou shodné s 8 vztahy. Hráči v této fázi plánují všichni najednou. Každý hráč vybere jednu akční kartu a položí na stůl zadní stranou navrch. Poté hráči karty odhalí a vyhodnocují je podle pořadí vztahů ve sloupci (nikoliv od začínajícího hráče). Pořadí vztahů a jejich souslednost je tak velmi důležitá. Ve hře je doporučen základní scénář, kterým se myslí právě předdefinované pořadí těchto vztahů, ale pokud chtějí hráči experimentovat a překonávat nové výzvy, mohou toto pořadí vztahů změnit a získat tak velmi odlišná „pravidla“ a novou hru, kde bude potřeba i jiná strategie. Hra je tak velmi variabilní a má určitou hloubku.

V krátkém formátu popisu hry nemá smysl rozebírat do detailu možnosti všech vztahů a tak je popíši jen ve stručnosti. Ten kdo zahraje vztah „Láska“, si může narodit jednu potvůrku na libovolné planetě, kde jsou oba rodiče (rasy určené vztahem), přičemž alespoň jeden z rodičů musí být hráče. Nová potvůrka se pak musí podobat jednomu z rodičů. Střílení a žraní jsou podobné vztahy. Jedna rasa vždy střílí nebo žere druhou rasu. Pokud má hráč na planetě svého zástupce v pozici rasy, která střílí nebo žere, může na dané planetě zastřelit potvůrku spoluhráče, pocházejí z rasy „oběti“. V případě střílení, zůstane na planetě mrtvolka překážet, v případě žraní se spoluhráčova potvora odstraní z planety. Dále ve hře funguje obchod a diplomacie. Vztahy v tomto případě určují, jakých ras musí být konkrétní dvojice potvůrek na planetě, aby spolu mohla obchodovat nebo získávat vítězné body pomocí diplomacie. Pokud zahrajete tuto akci a dvojice potvůrek je vytvořena za pomoci potvůrky spoluhráče, vždy se o zisk dělíte se spoluhráčem. Vy z takové dvojice získáte jeden peníz a spoluhráč také. To samé platí i pro vítězné body v rámci diplomacie.

Dále existuje vztah mutace, kterým můžete proměnit své potvůrky na planetě za jiné, nebo třeba i potvůrky spoluhráče. Hráči potvůrky proměňují především proto, aby na planetě získali místo, nebo proto, že promění spoluhráči potvůrky třeba na rasu, která může být sežrána… Kromě mutace ještě můžete využít vztahu „migrace“, kdy můžete v této fázi létat raketkou a ještě je vám dovoleno nalodit rasy, které se normálně bojí létat. Poslední ze vztahů je karta „propaganda“ nebo také „změna vztahu“. Touto kartou můžete zamíchat vztahy. Hráč, který ji zahraje, smí vyměnit jednu kartu rasy u libovolného vztahu za jinou. Vyměněný vztah je stopnut pomocí žetonu „stop“ a hráč má možnost takto stopnout více vztahů. Stopnutí dává smysl, protože ostatní hráči v dané chvíli mohou měnit také jednu kartu. Karta změna vztahu se tedy týká všech hráčů, přičemž hráč, který ji zahrál, má několik výhod…

Co je velmi důležité? Hráči karty, které zahrají, odkládají stranou a dostanou je zpět teprve na konci 6. Kola. Tímto mohou každou akci použít jen 2x za hru. Hra tak získává určitou dynamiku, kdy jsou některá kola delší a některá rychlejší, protože hráči mají omezený výběr. Hra je tak i docela náročná na plánování a strategii, protože každou akci je potřeba využít co nejefektivněji. Hráči mohou zahrané akce ještě zesilovat pomocí peněz. Nebo za peníze hrát dvě akce najednou a využívat tak určitá „komba“.

Hra ze začátku vytváří lehce chaotický dojem. Hráči mají pocit, že nezvládnou sledovat tolik možností a kombinací, které hra nabízí. Toto je však jen pocit, který budete mít reálně do poloviny první hry. Jakmile se seznámíte s akcemi a zorientujete v planetách a svých možnostech, bude hra velmi rychlá a relativně jednoduchá (pravidel je pár). Dobré je stále mít na paměti hlavní cíl – vítězné body za dominance a diplomacii. Pokud hráč sleduje tento cíl, vyplynou mu akce, které má smysl v danou chvíli zahrát a rozhodování nebude tak bezbřehé jak se zprvu domníval.

No a samozřejemě vítězí hráč, který má na konci nejvíce vítězných bodů...

Autor: Jiraman