nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Robomaso

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 75 min
Herní svět: Sci-fi
Herní kategorie: párty hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Jirasgames
Autoři: Jiří Mikoláš
Rok vydání: 2004
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Ve hře Robomaso se každý hráč ujme dvou robotů jedné barvy a bude se snažit získat disky ostatních hráčů. A to za každou cenu!

Příprava hry

Hra Robomaso je určena pro 2-4 hráče, kde každý hráč začíná s jedním robotem na jednom z rohových teleportů. Na začátku hry tvoří herní plán pouze rámeček, který vymezuje prostor 8x8 políček. Tento prostor se bude v průběhu hry zaplňovat různými políčky. Proto je nutné vytvořit dobírací balíček těchto políček a to tak, že je zamícháme dohromady a položíme vedle herního rámu lícem dolů. Hráči si k sobě vezmou karty robotů, nasazovací políčko a počítač své barvy. První robot dostane jeden disk a druhý robot dostane dva disky.

Průběh hry

Tah každého hráče se skládá z následujících dvou akcí, které MUSÍ provést v tomto pořadí:

1) Umístění políčka - hráč si táhne jedno políčko a ihned ho umístí tak, aby sousedilo s již existující cestou a dalo se na něj dojet (první políčko musí hráč umístit do rohu ke svému teleportu). Během hry může hráč místo tažení náhodného políčka umístit svůj počítač nebo nasazovací políčko.

2) Pohyb robetem/roboty - hráč pohne svým robotem (případně roboty, pokud již umístil nasazovací políčko, které okamžitě přináší druhého robota). Roboti mají základní rychlost 2, což znamená, že se musí pohnout PŘESNĚ o 2 políčka. Tuto rychlost modifikují vlastnosti, které roboti během hry získají. Robot se může pohybovat pouze dopředu a na křižovatkách může uhnout do strany. Nesmí se však otáčet o 180 stupňů, dokud nemá vlastnost manipulace nebo pokud nenarazil do stěny. V takovém případě ho otočení stojí 1 bod pohybu. Pokud ale robot dojede na konec cesty, která nekončí stěnou, musí zde čekat, dokud mu někdo nepostaví cestu (nebo nepoužije schopnost Manipulace). Kdyby do sebe měli dva roboti narazit, jsou oba našrot (objeví se na nasazovacím poli).

Robot získá zbraň anebo vlastnost tím, že po ní jednoduše přejde (nebo se na ní zastaví) na herním plánu. Hráč si v takovém případě vezme žeton dané zbraně či vlastnosti a umístí ji pod kartu robota. Každý robot může mít dohromady maximálně 6 zbraní či vlastností, které se nedají libovolně měnit nebo odhazovat. Vlastnosti jsou trvalé, zbraně jsou na jedno použití.

Jakmile na sebe dva roboti vidí (robot nevidí akorát za sebe), oba mají zbraně a dostřelí na sebe, rozodne počet žetonů Reakce o tom, kdo vystřelí jako první. Robot, který je zasažen, je ihned mrtvý a v příštím tahu se objeví na svém nasazovacím poli. V každém jiném případě není Reakce kontrolována (např. pokud dostřelí pouze jeden z robotů, poté pouze on může vystřelit).

Zbraně

Robot může mít tolik zbraní, kolik unese. Dokonce může mít více zbraní stejného druhu (v takovémpřípadě se jedná o zásobníky, protože každá zbraň je po svém použití odstraněna). Slizopal střílí na vzdálenost až dvou políček, Paprskomet na vzdálenost až 4 políček, Robomasožravka se umístí na sousední políčko a sežere prvního robota, který na ní vjede (ale sama může být rozstřelena zbraní), Sněhobuch se dá hodit na vzdálenost až 3 políček a zničí všechny roboty na svém políčku a i na sousedních políčcíh a nakonec Sojkostříl vystřelí robotickou sojku, která poletí chodbou, dokud do něčeho nenarazí (ale dokáže proletět zatáčkou). Nedá se střílet skrze zdi, dveře, roboty (umře bližší z robotů), Robomasožravky a Kulometné hnízdo.

Vlastnosti robotů

Robot může mít tolik vlastností, kolik unese (pozor, nostnost 6 je společná pro zbraně i vlastnosti). Může mít i více žetonů od jedné vlastnosti. Každý žeton rychlosti (Speed) dává robotovi jedno políčko pohybu navíc. Počet žetonů Reakce je relevantní pouze při soubojích. Počet žetonů Manipulace dává robotovi různé možnosti při pohybování se (využití jen části pohybu, otáčení se o 180 stupňů).

Speciální políčka

Dveře jsou průchodné pouze se strany, kde ukazuje šipka. Pokud robot za dveřma nemá kam jet, musí se zasebevraždit. Robot, který vjede do díry, je mrtvý (objeví se na nasazovacím poli). Bahno omezuje roboty v pohybu a Kulometné hnízdo dovoluje okupantovi střílet i beze zbraně a to na všechny strany. Navíc přidává jednu Reakci. Robot, který vjede na políčko teleportu, se za jeden bod pohybu objeví v jiném libovolném teleportu (nesmí na něm však stát jiný robot).

Vítězství

Cílem hry je získat určitý počet disků. Ve hře dvou hráčů to je 5 disků, tří hráčů 7 disků a ve hře čtyř hráčů je to 8 disků (nezapomeňte, že vaši roboti již mají 3 disky). Jakmile jeden robot zastřelí druhého robota, musí poražený robot odevzdat všechny své disky vítěznému robotovi. Vítěz si také vybere jednu vlastnost nebo zbraň poraženého robota a vezme si ji od něj. Ale pozor! Jestliže si hráč vyložil počítač, potom se všechny jeho disky okamžitě přesouvají do počítače. V takovém případě již nestačí zabít robota, ale musíte svým robotem přijet až k nepřátelskému počítači, čímž z něj získáte jeden disk (musíte tam tedy jet opakovaně). Proto je dobré umístit počítač na těžko dosažitelné místo. Po získání disku z počítače se robot vrací na nasazovací políčko a stále pokračuje ve svém tahu (pokud mu zbyly body pohybu, může se pohybovat).

Obsah hry:

 • Pravidla hry
 • 4 rohové teleporty
 • 8 dlouhých stěn (4 políčka) tvořících rám hry
 • 8 robotu (dva od každé barvy)
 • šablony na případné ztracené dílky

Mapové dílky (65):

 • 4 počítače (jeden od každé barvy)
 • 4 nasazovací pole (jedno od každé barvy)
 • 11 rovinek
 • 8 zatáček
 • 7 křižovatek T
 • 5 křižovatek +
 • 2 vnitřní teleporty
 • 1 robomasořravka
 • 1 sojkostříl
 • 2 sněhobuchy
 • 2 paprskomety
 • 3 slizopaly
 • 1 kapacita
 • 3 rychlosti
 • 2 manipulace
 • 2 reakce
 • 1 dvě rychlosti
 • 1 dvě manipulace
 • 1 dvě reakce
 • 2 dveře
 • 1 díra
 • 1 bahno
 • 1 kulometné hnízdo

Žetony (88):

 • 7 paprskometů
 • 7 sojkostřílů
 • 7 robomasožravek
 • 7 slizopalů
 • 7 sněhobuchů
 • 13 rychlostí
 • 13 manipulací
 • 13 reakcí
 • 12 disků
 • 2 kapacity

Podle tohoto seznamu můžete zjistit, které dílky Vám chybějí a dotvořit si je pomocí přiložených šablon.

(Samotná pravidla nejsou nikterak obsáhlá (2xA4), nicméně jsem zde nezacházel do podrobností a některé z nich jsem vynechal.)

Autor: PatrikBolas