nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Riverboat

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: neuvedeno
Herní kategorie: desková hra
Čeština: undefined
Vydavatelé: Lookout Games
Mayfair Games
Autoři: Michael Kiesling
Rok vydání: 2017
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Letos se nám zadařilo a máme největší dýně za posledních pět let! A ani těch brambor není zrovna málo. Musíme zjistit, jaká je poptávka v New Orleans a včas tam poslat ochutnávku.“

Ve hře Riverboat budou hráči orat svá pole na jižanském venkově, sázet na ně a posléze z nich sklízet nejrůznější druhy zeleniny a posílat ji po řece do města na prodej.


Příprava hry:

Doprostřed stolu se umístí jednotlivé herní desky a komponenty, každý hráč si vezme jednu hráčskou desku, figurku správce přístavu, kterou položí na startovní pole na své desce, a obdrží startovní komponenty – dělníky, mince a inspektory. Určí se začínající hráč a poté hra pokračuje prvním kolem, na jehož začátku proběhne detailní příprava.


Průběh hry:

Hra trvá 4 kola, v každém kolo probíhá nejprve příprava a následně pět fází v předem daném pořadí:

Příprava kola: Připraví se nové karty orby, na jednotlivá pole v nabídce úrody se náhodně umístí dílky úrody (3 druhy podle počtu polí: 1/2/3), doplní se nabídka lodí, odstraní se případné zbylé karty příležitostí z nabídky a vyloží se nové, a přesune se žeton začínajícího hráče. Poté si hráči v pořadí od začínajícího hráče rozeberou destičky fází (někteří hráči mohou destiček získat víc). Ty určují, kdo bude ve fázi začínat a bude v ní mít nárok na příslušnou výhodu.

Pět fází kola: Každé kolo se vyhodnotí pět níže rozepsaných fází. Každou fázi začíná hráč, který má v držení destičku příslušné fáze. Nejprve obdrží odměnu uvedenou na destičce a pak vyhodnotí danou fázi. Následně fázi vyhodnotí i všichni ostatní hráči v pořadí po směru hodinových ručiček. V každé fázi je možné utrácet mince a porušovat tím konkrétní pravidlo pro danou fázi. Neutracené mince však přinášejí vítězné body (VB) na konci hry.

  1. Orba: Výhodou je zisk jednoho nového dělníka ze zásoby. Tuto fázi hrají všichni hráči současně. Hráč, který má v držení destičku této fáze, otáčí postupně karty pěstování (vždy 8 karet). Na kartách jsou barvy odpovídající barvám hexových polí na deskách hráčů (barev je 5). Každý hráč musí umístit po otočení karty jednoho ze svých volných dělníků na volné pole dané barvy. Pokud nemůže (všechna pole dané barvy má již obsazena), smí si vybrat libovolné jiné pole. Za utracení mince může barvu karty ignorovat a umístit dělníka na libovolné pole.

  2. Sázení/setí: Výhodou je zisk 1 mince. Hráči si postupně vybírají z centrální nabídky dílky úrody, které umisťují na pole obsazená svými dělníky (umístí je pod dělníky – ti prozatím na polích zůstávají). Dílky mají různou velikost (1/2/3 hexy), na každém hexu je znázorněn jeden ze šesti druhů plodin (dýně, brambory, ředkve, mrkve, obilí a kukuřice) a za umístění větších dílků (které musí být umístěny vhodně sousedící pole s dělníky) hráči získávají VB. Hráči pole obsazují tak dlouho, dokud mají volné dělníky. Za minci je možné ignorovat dílky v nabídce a vybrat si libovolný dílek úrody ze zásoby.

  3. Prodej: Výhodou je posun správce přístavu (viz konec hry). Hráči si postupně vyberou až dvě lodě (postupně po jedné – výběr probíhá ve dvou kolech) a odvezou na každé z nich zboží jednoho druhu. Každá loď udává svou kapacitu, která musí být naplněna: musí být odstraněno přesně tolik dělníků z polí se stejným druhem plodiny – tito dělníci se hráči vracejí do zásoby. Loď přináší odměnu, a to tím vyšší, čím vyšší je počet odvezeného zboží. Zároveň si hráč loď umístí do svého přístavu, kde ji bude mít šanci na konci hry obodovat. V nabídce je vždy pouze jedna loď každého z 9 druhů a nabídka se znovu doplňuje až ve fázi přípravy, za minci si však hráč může vybrat i loď, která již není v nabídce (pokud nedošly už i všechny žetony daného druhu ve hře). Hráč si v této fázi nemusí povinně vzít obě lodě. Jakmile hráč prodá 9. kus dané plodiny, získá ihned studnu, stodolu nebo inspektora podle svého výběru.

  4. Příležitosti: Výhodou je zisk 1 VB. Hráči si postupně rozeberou karty příležitostí, která jim umožní později obodovat jednotlivé aspekty svých farem. Každá karta příležitosti je umístěna na pozici, která přináší další drobnou výhodu – tu hráč získá také. Za minci si hráč může namísto z nabídky vybrat libovolnou kartu příležitosti ze zbylých karet, nezíská však odměnu za pozici.

  5. Bodování: Výhodou je zisk 1 mince, posun správce přístavu, nebo umístění agenta do New Orleans. Hráči nyní dostanou příležitost obodovat svou farmu. Na tu mohou v průběhu hry umisťovat stodoly a studny, které bodují okolní (stodoly), případně navzájem sousedící (studny) pole se stejným druhem plodiny. Mohou také bodovat karty příležitostí podle toho, jak mají aktuálně splněnu uvedenou podmínku. Všechny tři druhy bodování – stodola, studna i karta – se spouští tím, že hráč na danou komponentu umístí jednoho svého inspektora. V každém kole je však možno umístit nejvýše 2 inspektory (v posledním kole pak 3). Hráči tak musí bodovat již v průběhu hry. Hráči také dostanou body za své agenty v New Orleans – dělníky ze zásoby, které poslali do města buďto pomocí výhody v této fázi, pomocí akce lodi, nebo pomocí bonusové akce při zisku karty příležitosti.

Jakmile hráči vyhodnotí všech pět fází, vrátí do nabídky destičky fází a začíná další kolo krokem přípravy.

Základním mechanismem hry je umisťování dělníků na pole farmy, kam jsou následně umísťovány dílky úrody a jejichž vývozem se dělníci vracjí zpět do oběhu (na nové nasazení). Hráči jsou tedy motivováni sklízet co největší objem úrody každý rok, aby v novém roce mohli zasít nových 8 polí na farmě.


Konec hry:

Hra končí po skončení čtvrtého kola. Pak proběhne závěrečné bodování. V tom hráči získají body za zbylé mince, nepoužité bodovací komponenty (stodoly, studny a inspektory), za barvy na své desce, které kompletně zaplnili dílky úrody a za pořadí v počtu agentů, které v průběhu hry poslali do New Orleans. Pak se vyhodnotí přístav – hráč, jehož správce došel nejdál, dostane body za všechny své lodě, ke kterým správce v přístavu došel (nebo je přešel). Ostatní hráči obodují své lodě stejným způsobem, ale počet získaných bodů vydělí dvěma. Hráč s nejvyšším součtem se stává vítězem hry.

Autor: Kew