nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Renature

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: strategická
Čeština: undefined
Vydavatelé: Capstone Games
Matagot
Pegasus Spiele
PSC Games
Autoři: Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Mám tu dva netopýry, dvě veverky a dva motýly. Jak jen je dám dohromady tak, abych se co nejrychleji dostal k tomu velkému spodnímu poli? Tam získám nejvíc bodů, tam chci zasadit své stromy!

Ve hře Renature máte za úkol pomocí umísťování dominových dílků a následném rozmístění svých rostlin získat co nejvíce vítězných bodů. Body získáváte za uzavření (obklíčení) oblasti, do které se sází rostliny. Zároveň získáváte body i za umísťování rostlin. Vítězem se stává ten, kdo má po závěrečném bodování nejvíce bodů.

Louka rozkvétá - příprava hry: 

Podle počtu hráčů si vyberete odpovídající počet desek hráčů. Při hře dvou hráčů má každý desky dvě.  Pokud hraje více hráčů, má každý hráč jednu desku. Následně si všichni na své desky dají rostliny, které budou v průběhu hry umísťovat na jednotlivé záhonky (pole na hlavní desce určené k umisťování rostlin, kolem kterých se umisťují dílky domina). 

Ve hře jsou čtyři typy rostlin: tráva, křoviny, jehličnatý strom a největší listnatý strom. Každý z nich má svoji bodovou hodnotu: od trávy, která má hodnotu 1, až po listnáč s hodnotou 4.

Poté si, dle počtu hráčů, každý z nich náhodně vybere určený počet dominových dílků, které si nachystá lícem dolů před sebe. Z této dobírací hromádky si vezme tři do ruky.  Na svou desku ještě umístí 6 žetonů s mráčkem. 

Na společnou hrací desku se na jednotlivé záhonky umístí bodovací žetony a na určené pole žetony mraků. A hra může začít. 

Příroda ožívá - průběh hry: 

Ve svém tahu hráč umístí jeden dílek domina na společnou hrací desku. Domino musí položit tak, aby se dotýkalo minimálně jednoho jiného dílku, který již je ve hře. Výjimkou jsou první kola, kdy jsou na desce volná 4 startovní pole, kde není nutné sousedit. Pokud hráč nemůže nebo nechce umístit svůj dílek na desku, může ho odhodit do krabice a na řadu přichází další hráč.

Bodování rostlin: Jakmile hráč položí dílek domina na desku, má možnost přemístit jednu z rostlin na své hrací desce na záhonek sousedící s právě umístěným dilkem. Za každou umístěnou rostlinu získává 1 bod.  Pokud však umístí rostlinu na záhonek, kde jsou již jiné rostliny, může získat další body. Za každou rostlinu stejné nebo nižší úrovně než právě položil, a která už se nachází na daném záhonku, získává další bod.

Bodování uzavřených záhonků: Pokud někdo posledním položeným dílkem domina kompletně obklíčí jeden záhon, dojde k jeho vyhodnocení. Hráč, který tam má rostliny s největším bodovou hodnotou, získává body uvedené v horní části bodovacího žetonu na daném poli. Druhý dostává body ze spodní části žetonu. Hráč, který pole uzavřel, si bere bodovací žeton, který má na rubu uvedeny vítězné body, které hráč získá na konci hry.  Do bodování zde také vstupují neutrální rostliny, které má každý hráč na své desce a které mohou pěkně zamíchat s rozdělením vítězných bodů. 

Pokud jsou na bodovaném poli rostliny ve stejné hodnotě, nezískává vítězné body ani jeden z hráčů, kteří mají shodu. 

Bonusové akce: Ve hře je možné hrát bonusové akce, za které se platí mráčky. 

  • Přesunutí žolíka. Jedno zvíře platí vždy za žolíka a je možné ho přikládat k jakýmkoliv zvířatům (na začátku je to vždy motýl). V průběhu hry je možné ho změnit právě pomocí této akce. 
  • Získání dalšího tahu. Hráč okamžitě odehraje další tah. 
  • Vrácení už použité rostliny na vaší desku. 

V okamžiku, kdy všichni hráči spotřebují všechny své dominové dílky,  (z dobírací hromádky i z ruky) nastává konec hry.  

Sklizeň v lese - Konec hry a závěrečné bodování:

Bodování probíhá podle následujícího postupu: spočítají se body ze získaných uzavřených záhonků a obodují neuzavřené oblasti podle toho, kdo tam má více rostlin. Bodování je stejné jako při uzavření oblasti, s tím rozdílem, že nikdo nezískává bodovací žeton. Následně se přičtou body za mráčky, které hráčům zbyly a úplně nakonec se odečtou body za všechny rostliny, které zůstaly hráči na jeho desce. 

Vítězem se stává hráč, který získá nejvíce bodů.

Autor: martinsun