Pyramido

Pyramido - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 45 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: neuvedeno
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: ADC Blackfire Entertainment
Lucky Duck Games
Synapses Games
Autoři: Ikhwan Kwon
Rok vydání: 2023
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Mocný faraon Mino právě zesnul a na jeho místo nastoupil jeho syn Mido. A ač ho čeká dlouhé období vlády, tak rozhodně nechce strávit svou věčnost v pyramidě podobně obyčejné, s jakou se spokojil jeho otec. Povolal proto nejslavnější architekty své říše a zadal jim jediný úkol. Vybudovat nejskvělejší pyramidu, jakou říše ještě nespatřila, a odměnou pro jejího stavitele pak bude přízeň, bohatství a také titul vezíra.

Ve hře Pyramido se hráči stanou nejúspěšnějšími architekty říše, kteří dostali za úkol vybudovat nejhonosnější pyramidu pro nového faraona. Ta má mít celkem 4 stupně a k její stavbě budou potřebovat stavební díly získávané v blízkém kamenolomu. Každý stupeň faraon postupně hodnotí body, a architekt, který bodů získá do konce hry nejvíce, získá faraonovu přízeň a také titul vezíra.

Příprava hry

Privátní: pyramido-divider.png

Hlavním herním prvkem je 90 dominových dílků, ze kterých budou hráči stavět své pyramidy. Každý dílek se skládá ze dvou bloků, které mají jednu z šesti barev. A také může každý blok obsahovat jeden nebo i více egyptských symbolů (s každou barvou souvisí jeden konkrétní symbol), které jsou pak hlavním mechanismem pro zisk bodů.

Hráči tyto dílky zamíchají a rozdělí do 4 dobíracích „komínků“, které rozmístí do řady vedle sebe. Tři dílky pak otočí a umístí tak, že každý tento dílek je svou částí přes dvěma nabídkovími „komínky“. Tím vytvoří kamenolom, který nabízí stavební materiál pro stavbu pyramid.

Privátní: game-components.jpg

Dále si ještě hráči vezmou 6 značek drahokamů, které přesně odpovídají symbolům na blocích dominových dílků.

Stavba úchvatných pyramid může vypuknout.

Průběh hry

Privátní: pyramido-divider.png

Při hraní Pyramido se hráči střídají v tazích a celá herní partie je ještě rozdělena do 4. fází. Každá fáze odpovídá stavbě jednoho stupně pyramidy a je ukončena obodováním dokončeného stupně. První stupeň má rozměry 4 x 5 bloků (a dominový dílek má 1 x 2 bloky) a poslední stupeň pyramidy je velký právě jako jeden dominový dílek.

Tah hráče se skládá ze 4 kroků:

  1. Výběr dominového dílku a jeho umístění - Hráč si vybere jeden dominový dílek z nabídky kamenolomu a přiloží ho k ostatním dílkům své pyramidy. Jediné pravidlo (důležité tedy hlavně pro první stupeň pyramidy) je, že se musí alespoň jedním svým blokem dotýkat již umístěných dílků.
  2. Označení bloku dominového dílku - Pokud může (= má ještě k dispozici potřebnou značku drahokamu), tak hráč musí libovolný blok nově umístěného dílku označit značkou drahokamu, která odpovídá symbolu na daném bloku. Tuto značku pak již nesmí přesouvat.
  3. Překrytí bloku - Pokud chce (tanto krok je dobrovolný), může hráč překrýt libovolný neoznačený blok právě umístěného dílku překrývací kartou (dílek o velikosti 1 x 1 blok) a na ni pak umístit odpovídající značku drahokamu (když ji má k dispozici).
  4. Doplnění nabídky kamenolomu - Na volné místo v kamenolomu hráč umístí nový dílek. Ten musí pocházet z jednoho ze dvou dobíracích komínků, před kterými se toto volné místo nachází.

Privátní: icon-ankh.pngPo dostavení každého stupně pyramidy dojde k jeho obodování a bodování vyšších stupňů může ovlivnit i rozmístění bloků nižších stupňů, takže stavějte moudře.

Bodování stupně pyramidy

Po dokončení stavby každého stupně pyramidy hráči ohodnotí body tento stupeň. body si zapíší do bodovací tabulky a vrhnou se do stavby dalšího stupně.

Hráči určí barevné oblasti, které jsou souvislé a současně je jeden z bloků této oblasti označen značkou souvisejícího drahokamu. V každé takto označené souvislé oblasti spočítají symboly vyobrazené na blocích dominových dílků. To určuje počet bodů za danou oblast (bodovaných tak na každém patře může mít hřáč 6 = 6 různých barev a 6 souvisejících symbolů/značek drahokamů). Speciální Mínův bonus pak body za nejméně hodnotnou oblast zdvojnásobí.

Ale pozor. Při bodování druhého a vyšší stupňů je možné kombinovat barevné oblasti a symboly na nich i s nižšími stupni, a tím bodový zisk zajímavě zvýšit. Samozřejmě se počítají pouze viditelné symboly, tedy nikoliv ty, které skončily uvnitř stavby (= překryly je bloky vyšší stupňů).

Součet bodů za všechny bodované oblasti určuje bodový zisk za tento stupeň pyramidy a hráči si ho zapíšou na bodavací kartičku.

Pokud se stavěl první až třetí stupeň, vezmou si hráči zpět značky drahokamů a pustí se do stavby dalšícho stupně pyramidy. Pokud dostavěli stupeň čtvrtý, nastal konec hry a zbývá určit vítěze.

Konec hry

Privátní: pyramido-divider.png

Někteří architekti mohou vypadnout již v průběhu hry v situaci, kdy se jim nepodaří kvůli nevhodnému pokládání dominových dílků dokončit libovolný stupeň pyramidy.

Ostatní pak hru skončí postavením 4. stupně pyramidy a jeho obodováním. Vítěz herní partie a nastupující vezír se pak určí jednoduchým součtem bodů získaných za všechny 4 stupně pyramidy.

Autor: Zeus

Další názvy této společenské hry

  • Piramido

Vybíráme z aukcí

Santorini s rozšířením Golden Fleece
Santorini s rozšířením Golden Fleece
Akt. cena: 600 Kč
Končí za: 21 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas