nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Příběhy Impéria: Mocnosti

Počet hráčů: 3 - 6
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 20 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Mytago
Autoři: Petr Chval
Rok vydání: 2014
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Vaše královské Veličenstvo,

kolují zvěsti, že v jižním Londýně roste vliv Orientálního kultu. Dokonce se tvrdí, že Ashraf Chaadir, jeho předák, se chystá kandidovat na post Ministerského předsedy. Nikdo přesně nedokáže odhadnout, kde kult získává svoje neomezené finanční prostředky, ale já se osobně domnívám, že je to díky nelegálnímu obchodu s opiem. Nemusím Vám jistě připomínat, jaké postoje zaujímají Východňané k našemu řádu a kultuře. Pokud by výrazně navýšili svůj politický vliv, mohlo by to mít nedozírné následky na všechno britské, dokonce i na Vaši velikost… Dovoluji si Vám navrhnout přijetí zástupce cechu Zednářského, Sira Alberta Gallaghera, k audienci. Zednáři jediní jsou spolehlivými spojenci v naší věci a probíhající změny na jihu města v nich vyvolávají obdobné obavy, jako jsou ty naše… Můj králi, musíme začít okamžitě jednat! Dříve, než věci naberou nechtěný spád a půlměsíc s hvězdou zasadí našemu Impériu zdrcující a nezvratný úder…

Karetní hra českého původu Příběhy Impéria: Mocnosti je zasazena do steampunkového universa imperiální Anglie druhé poloviny 19. století. Příběh hry se odehrává kolem mocenského boje o křeslo Ministerského předsedy, druhého nejmocnějšího člověka v Británii. Centrem říše není nic menšího, než věhlasný Londýn, ve kterém působí hned několik významných politických uskupení:

 • Zednáři, tajemné společenstvo působící zásadně zpovzdálí, zastoupené výhradně mužským pokolením;
 • Mágové, sekta ovládající magii a různé okultní vědy;
 • Industriálové, skupina vědců a průmyslníků, opírající svůj vliv zejména o špičkové technologie a inovativní vynálezy;
 • Orientální kult, který pohrdá vším Západním, a který má v úmyslu přebudovat Westminsterské opatství včetně věže Big Benu na největší mešitu současného světa s osmi minarety šplhajícími až k samotným nebesům;
 • Sídheové, elementálové z jiných světů, kteří lační po neomezené moci, kterou naše dimenze poskytuje;
 • Strigoii, záhadnými bytosti povolanými z řad nejbližších nohsledů Pána podsvětí, z devátého kruhu samotného Pekla.

Obsah hry

 • 40-ti stránková maloformátová pravidla v odstínech šedi;
 • 6 sad karet frakcí po 12 kartách (celkem 72 karet), karty jsou druhu Postavy, Hrozby, Úkryty nebo Události;
 • 6 karet seznamů Postav;
 • 6 karet hráčů se symboly (rozlišovací karty pro variantu Ilumináti);
 • 6 karet s přehledem bodování.

Varianty hry

Hra umožňuje dva základní moduly hraní – Zápas o moc a Ilumináti:

 1. Ve variantě Zápas o moc se hráči stávají členy jedné z šesti výše uvedených mocenských skupin a ve snaze obsadit pozici Ministerského předsedy disponují výhradně kartami své vlastní frakce. V Iluminátech hráči představují jakési šedé eminence, jež využívají mocenského boje frakcí ke svým soukromým účelům. Hráči zde nejsou omezeni kartami jedné frakce, mohou teoreticky využívat vlastností všech 72 karet v balíčku.

 2. Ve variantě Zápas o moc si hráči mezi sebe rozdělí karty jednotlivých frakcí. Z vybraných karet pak vyjmou všechny karty Postav, vyberou jednu z nich, kterou položí skrytě lícem dolů jako svého Kandidáta na post Ministerského předsedy. Zbylé karty postav zamíchají zpět do balíčku karet a vezmou si do ruky pět počátečních karet.

Varianta Ilumináti se od Zápasu o moc v několika ohledech liší, ať se již jedná o způsob rozdělování karet, o způsob pokládání karet bez zrádce ve frakci či o tipování identity jednotlivých Kandidátů. Jednotlivé nuance jsou podrobně vysvětleny v pravidlech hry a jejich podrobnější popis by byl nad rámec tohoto textu.

Průběh hry

Hra probíhá na kola. V rámci kola vyloží vybraný hráč odkrytě jednu ze svých karet na ruce (hovoříme o něm tak, že má ve svém týmu zrádce) a ihned si poté dobere kartu z balíčku, takže jich má k dispozici neustále pět. Zbylí hráči ho poté následují s tím rozdílem, že své karty pokládají skrytě. Karty jsou odhaleny až v okamžiku, kdy každý z hráčů vyloží jednu svou kartu. Hráči tak mohou svojí strategii opřít o informace plynoucí z odhalení zrádce. Následně jsou všechny karty vyhodnoceny v předem stanoveném pořadí a následuje další kolo, pro které hráč, jež měl aktuálně ve své frakci zrádce, vybere jiného hráče postiženého v tomto kole stejným handicapem. Vyhodnocování karet má vyjma efektu plynoucího z vlastností dané karty také následující pravidla:

 • pokud některý z hráčů vyloží kartu Postavy (Agenta), mají ostatní okamžitě možnost, na základě jeho přehledové karty Postav a na základě indicií plynoucích z již vyložených karet Agentů, hádat skrytou identitu jeho Kandidáta. Je-li jméno Kandidáta uhodnuto, je tímto odhalena identita Kandidáta. Jeho karta se otočí líce vzhůru a svému majiteli již nepřinese žádný bodový zisk;

 • pokud některý z hráčů vyloží kartu Hrozby, vystoupí se svým Kandidátem na veřejnost, který na konci hry přinese svému majiteli body, jejichž množství závisí na pořadí kola, v němž byla Hrozba hráčem aplikována.

Hra takto pokračuje až do okamžiku, kdy jsou buď vyloženy karty Hrozeb v počtu rovnajícím se, nebo vyšším, než je počet hráčů zvýšený o jedna, nebo v okamžiku, kdy je známa identita všech Kandidátů (ať již vlivem odhalení či vystoupení Kandidáta). Na konci hry jsou hráčům uděleny body za každou živou postavu Agenta, za každou Hrozbu, která způsobila smrt jednomu nebo více nepřátelských Agentů, za každou Událost se speciálním symbolem frakce, či za úspěšně vystoupivšího Kandidáta. Další body obdrží také ten hráč, jehož karty způsobily ukončení hry. Vítězí hráč, který má nejvíce bodů.

Autor: saiwer

Vybíráme z aukcí

Arkham Horror LCG - Sbírka
Arkham Horror LCG - Sbírka
Akt. cena: 4500 Kč
Končí za: 5 dnů

Velké herní akce

Není zadaná žádná velká herní akce. Přidat novou.

Kalendář všech akcí >>