Pád nebes: Galské povstání proti Caesarovi

xxxxxxxxxo hodnoceno 69x (Seznam vlastníků)

Pád nebes: Galské povstání proti Caesarovi - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: válečná
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Fox in the Box
GMT Games
Autoři: Volko Ruhnke
Rok vydání: 2016
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Galie se jako celek dělí na tři části. Jednu z nich obývají Belgové, druhou Aquitanové a poslední kmeny, které si samy říkají Keltové, ale my je nazýváme Galy. Tyto národy se od sebe odlišují jazykem, společenským uspořádáním i zákony.“

- Julius Caesar, Zápisky o válce galské

Pád nebes je v pořadí šestou hrou ze série COIN, která se zabývá reálnými povstaleckými konflikty ve světě. Na rozdíl od dřívějších titulů věnujících se zejména konfliktům 20. století se nyní pozornost stáčí na povstání Galů v 1. stol. př. n. l. proti Caesarovi, který Galii připojil k Římské říši. Stranami konfliktu (frakcemi) jsou zde: Řím, Arvernové (kmeny vedené slavným vojevůdcem Vercingetorixem), Belgové (vedení Ambiorixem) a Haeduové (obchodníci a podporovatelé Říma).


Průběh hry:

Průběh hry je stejný jako v jiných COIN hrách – vždy je otočena karta, která udává pořadí, ve kterém jednotlivé frakce mohou zasáhnout do hry a události, které je možné pomocí karty spustit. Jednotlivé frakce se pak v daném pořadí rozhodují, zda budou hrát, nebo čekat na další kartu (vždy jde zároveň vidět i karta následující) a jaký druh akce budou provádět (událost / rozkaz se speciální schopností / rozkaz bez speciální schopnosti) s tím, že na danou kartu mohou hrát max. dvě frakce a možnosti druhé frakce v pořadí jsou ovlivněné tím, jaký druh tahu si vybrala frakce první. Pokud frakce odehraje svůj tah, na další kartu je neaktivní a nemůže na ni hrát. Zásadní jsou ve hře rozkazy a speciální schopnosti, které určují herní styl každé frakce:

 • Rozkazy jsou podobné pro Řím i Galy a patří mezi ně varianty rekrutování (nabírání nových sil), pochodu (přesun jednotek po Galii a jejich skrývání), konfiskace/nájezdu (zisk surovin a případná likvidace vzdorujících galských kmenů v případě Říma) a boje. Většina rozkazů stojí suroviny.

 • Speciální schopnosti:

  • Řím: budování (získávání spojenců a stavba obranných pevností), průzkum (přesun lehčích jednotek po mapě a odkrývání skrytých nepřátel) a obléhání (ničení obranných struktur nepřátel)
  • Arvernové: přesvědčování (možnost vyměnit cizí jednotku za svou), pustošení (ničení území na mapě, které jsou pak omezeně použitelné) a přepadení (boj za ztížených podmínek pro soupeře)
  • Belgičané: podpora (možnost použít neutrální germánské jednotky na mapě), běsnění (možnost zahnat cizí jednotky ze svého území) a rovněž přepadení
  • Aeduové: uplácení (odstraňování cizích nebo najímání vlastních jednotek na mapu), obchod (zisk surovin za kmeny pod nadvládou Aeduů) a přepadení

Hlavním cílem hry je pro všechny strany mít dostatečný počet spojeneckých galských kmenů na mapě, další cíle se pak ale liší podle záměrů jednotlivých stran:

 • Snahou Říma je podrobená Galie – dosáhnout určitého počtu kmenů, které jsou Římu loajální, případně alespoň uznávají jeho nadvládu (v herních mechanikách se počítají jako neutrální)
 • Snahou Arvernů je vyhnání Římanů z Galie – zničení daného počtu římských legií – a zisk dostatečné podpory v podobě loajálních kmenů
 • Snahou Belgů je ovládnutí dostatečně velkého území pro svou říši
 • Snahou Haeduů je mít největší relativní moc v Galii (více spojenců než jakákoli jiná frakce)

Zajímavou mechanikou ve hře (a obecně používanou mechanikou COIN her) jsou aktivní a skryté jednotky – skryté jednotky mohou spouštět některé speciální schopnosti a je obecně těžší je zlikvidovat. Dalším mechanismem, který je v sérii naopak poměrně unikátní, jsou vůdci – jedná se o speciální jednotky, které určují, kde všude smí frakce provádět své speciální schopnosti (typické to smí být pouze v regionech alespoň sousedících s vůdcem dané frakce).


Konec hry:

V balíčku karet se nacházejí kromě běžných karet události také karty Zimy (počet karet událostí a karet Zimy je dán scénářem, stejně jako počáteční rozestavění na mapě). Jakmile se k vyhodnocení dostane karta Zimy, zjistí se nejprve, zda některá z frakcí splnila podmínky vítězství – pokud ano, hra končí. Pokud ne, pokračuje se údržbou, zahrnující zisk surovin, přesuny vojsk a také aktivaci neutrální strany konfliktu – germánských kmenů, které jsou řízeny hrou. Poté hra pokračuje. Pokud se o vítězi nerozhodne ani v poslední Zimě, stává se vítězem ten, kdo se nejvíce přiblížil splnění svých vítězných podmínek.

Autor: Kew

Rozšíření hry (1)

Pád nebes: Galské povstání proti Caesarovi – Ariovistus (2018)

Ariovistus je rozšířením k válečné hře Pád nebes. Je pojmenováno podle germánského krále, a ne náhodou. V tomto rozšíření se posuneme v čase trochu zpět – před události, které jsou předmětem základní hry – do ...

rozšíření 1 - 4 hráči

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxx (hodnoceno 3x)

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Arkham Horror LCG: Edge of the Earth: Investigator
Arkham Horror LCG: Edge of the Earth: Investigator
Akt. cena: 890 Kč
Končí za: 13 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas