nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Oltréé

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: ADC Blackfire Entertainment
Galakta
Maldito Games
Studio H
Autoři: Antoine Bauza
John Grümph
Rok vydání: 2021
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Dávné doby prosperity Království jsou ty tam. Ukončeny nelítostnou válkou s armádami Čarokrále, nejvyššího kněze Otce všech nestvůr. Království nakonec zvítězilo, ale cena byla ukrutná. Jednota lidí v sobecké snaze přežít byla rozdrobena, říše se rozpadla. Nastala temná doba městských států, vzájemných rozmíšek a soupeření místo spolupráce. Jedna tradice z dob Království ale přesto přetrvává: ze svých pevností chrání i nadále Strážci okolní zem a její obyvatele. Zkoumají temné hvozdy, loví nestvůry a schraňují cennosti z dob dávno minulých. A časem se jim možná, ale jen možná, podaří na troskách starého Království vybudovat Království nové. Oltréé! (= bojový pokřik Strážců)

Hra Oltréé je kooperativní hrou, ve které hráči představují hrdinné Strážce plnící své povinnosti v ochraně svěřené provincie. A mají společný cíl splnit úkoly vyplývající z příběhu/kroniky, který si zvolí pro hru.

Privátní: oltree.divider.1.jpg

Příprava hry:

Nejprve rozložíte herní plán, který má ve svém středu pole pevnosti a kolem ní 8 regionů, které nabízí různé akce, jako například léčení životů, verbování obránců a podobně.

Pole pevnosti pak obsahuje:

  • stupnice Věhlasu a Opevnění, které když klesnou na 0, tak Strážci prohrají herní partii.
  • 12 polí pro stavění budov - ty přináší Strážcům různé bonusy a vylepšení a hra obsahuje 12 různých budov (např. kasárna, hostinec, observatoř...).
  • 4 pole pro postavení věží - ty slouží k zabezpečení regionů sousedících s touto částí pevnosti.
  • skladiště - pro skladování surovin, kterých je ve hře 5 (kámen, kožešiny, rostliny, oheň a poklady), a které Strážci navzájem sdílí (Oltréé je přeci kooperativní hrou).

Privátní: oltree.game.board.png

Dále si hráči vyberou každý svého Strážce, umístí svoji figurku do pevnosti a před sebe dají „kartu“ Strážce s žetonem životů na maximální hodnotě. Strážci patří k jednomu ze 4 povolání a kromě toho se mírně liší v počtu životů a také speciální schopností. Kromě toho si vezmou ještě 1 proviant, který již sdílený s ostatními není.

A protože je Oltréé příběhová hra, je ještě potřeba zvolit Kroniku, kterých základní hra obsahuje celkem šest. Kroniky jsou rozděleny do Kapitol, které jsou představovány jednotlivými kartami Kapitol. Každá Kronika začíná první Kapitolou, která je na začátku hry otočena textem nahoru, a ostatní karty Kapitol jsou v určeném pořadí v balíčku ilustrací nahoru a textem dolů.

Privátní: oltree.cards.png

K zvolené Kronice je dle její délky (krátká, či dlouhá) potřeba zvolit ještě kartu Úkolů, které budou Strážci při hře plnit. Obvykle jsou na této kartě 3 různé požadavky obsahující úkoly typu postavit určitou budovu, ochránit určitý počet regionů nebo vyřešit určitý počet Potíží.

Z podstatných prvků se ještě připraví balíčky karet Potíží a Střetnutí. A na každý z osmi regionů herního plánu se náhodně umístí 3 karty Střetnutí, které musí Strážci vyřešit, než budou moci daný region zabezpečit.

Privátní: oltree.divider.2.jpg

Průběh hry:

Hra probíhá na tahy, ve kterých se hráči střídají a ve svém tahu musí hráč:

1) Vyhodnotit Nepřízeň osudu: Hráč nejprve hodí kostkou osudu a podle výsledku (pohyb o 0-2 pole) posune žeton na stupnici Nepřízně osudu o daný počet polí (stupnice má celkem 4 a tvoří smyčku). Následně vyhodnotí vliv pole, kde žeton svůj pohyb ukončil:

  • pole Kroniky - posunutí příběhu Kroniky na následující Kapitolu.
  • pole Střetnutí - hráči ztrácí za každý nebezpečný region 1 Věhlas na stupnici v pevnosti a dle hodu kostkou umístí na určený region novou kartu Střetnutí z balíčku.
  • pole Potíží - na kostkou určený region umístí hráči vrchní kartu z balíčku Potíží (region s Potíží není možné využít pro regionem nabízenou akci).
  • pole Události - proběhne událost určená vrchní kartou v balíčku Událostí.

2) Provést 2 různé akce, kterými je například pohyb (přesun na sousední lokalitu), odpočinek (vyléčení 1 života a získání 1 proviantu), využití akce regionu (ve kterém se nachází), řešení Potíže (ve své lokaci), řešení Střetnutí (ve své lokaci), postavení budovy či věže (když je v pevnosti) či opravení budovy (když se nachází v pevnosti).

Některé z těchto akcí vyžadují projít testem povolání (různé testy vyžadují různá povolání hrdinů) a vyhodnocují se hody kostkami.

Privátní: oltree.divider.3.jpg

Konec hry:

Hra končí vítězstvím hráčů, když se jim podaří splnit poslední Kapitolu zvolené Kroniky. Čím více požadavků z karty Úkolů se jim podaří při hře splnit, tím větší je šance, že se jim toto podaří.

Nicméně v případě, že stupnice Věhlasu nebo Opevnění (v pevnosti) klesne na 0, hráči ihned prohrávají. Stejně tak prohrají, když selžou při plnění poslední Kapitoly hrané Kroniky.

Autor: Zeus

Vybíráme z aukcí

Forgotten Mythos Board + Investigator Token Set
Forgotten Mythos Board + Investigator Token Set
Akt. cena: 1990 Kč
Končí za: 10 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>