Oath: Kroniky Říše a vyhnanství

xxxxxxxxxo hodnoceno 31x (Seznam vlastníků)

Oath: Kroniky Říše a vyhnanství - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 5
Doporučený věk: od 13 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: Fox in the Box
Leder Games
Portal Games
Autoři: Cole Wehrle
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„Přísahám, že budu kancléřem neochvějným a že celé Impérium bude za mé vlády vzkvétat. Nedovolím, aby Impérium padlo do jiných, než imperiálních rukou. TAK PŘÍSAHÁM!“

Hra Oath:Chronicles of Empire and Exile je legacy-like hra od tvůrců hry ROOT pro 1-5 hráčů, ve které hráči mohou ujmout role Kancléře, Občana nebo Vyhnance. Hra může trvat 5-8 kol a každý z hráčů sleduje svůj vlastní cíl - Kancléř se snaží dodržet Přísahu (Oath), jinak bude pravděpodobně svržen některým z Vyhnanců, ba možná i některým z občanů jeho vlastního impéria. Toho může mimo jiné dosáhnout tak, že osloví některého z Vyhnanců, aby mu nabídl post Občana impéria. Tento post samozřejmě není trvalý, a tak může Občan o svá práva za určitých okolností přijít... Občan se snaží být úspěšným nástupcem kancléře, čehož dosáhne splněním určitých podmínek. Pozor! Pouze jeden občan se může stát úspěšným následníkem císařského trůnu a tak se během hry může stát, že občané začnou bojovat mezi sebou, nebo mohou dokonce bojovat se samotným kancléřem. Proti hráčům imperia stojí Vyhnanci, kteří mohou vyhrát hru v zásadě dvěma způsoby - jako uzurpátoři trůnu, nebo jako vizionáři. Uzurpátorem se Vyhnanec stává ve chvíili, kdy se mu podaří být lepší v plnění Přísahy a dostatečně dlouho lepším zůstane. Vizionářem se může stát vyhnanec, vytáhne-li si vizi a podaří-li se mu ji splnit a udržet po dostatečně dlouhou dobu.

Hra nabízí velmi nelineární partie, ve kterých se hráči budou snažit plnit své vlastní zájmy, ale nic jim nebude bránit paktovat se spolu, podrážet se, plnit i neplnit své sliby tak, aby se právě oni stáli příštím úspěšným kancléřem. její součástí je i legacy-like systém, kdy v případě výhry impéria (tedy kancléře nebo občana) dochází k rozvoji a na mapě dochází k výstavbě užitečných budov, které se přenášejí do dalších partií. Celý zážitek pak umocňuje kronika, do které si hráči mohou tématicky zapsat vývoj událostí v jednotlivých partiích, a tím vytvořit nezapomenutelnou Kroniku Impéria a Vyhnanců. Hra nabízí i možnost sólové partie, ve které se hráč postaví Mechanickému Princi, který bude svou komplexní myslí ovládat impérium a bude se hráči snažit co nejvíce znesnadnit možnou výhru.

Příprava hry:

Doprostřed stolu se umístí herní plán, na který se podle instrukcí Playbooku rozmístí jednotlivé lokace, hráčské figurky, relikvie, případně karty obyvatel říše. Všíchni hráči obdrží počáteční počet přízně a tajemství (herní měny), jakož i počáteční válečníky. Každý hráč poté umístí figurku své frakce na některou z odhalených lokací; kancléř však musí umístit figurku na lokaci, kterou ovládají imperiální jednotky. Dále Kancléř obdrží relikvii - Panovnické žezlo, s pomocí něhož může vyhnancům nabízet občanství. Nakonec se připraví karty obyvatel a kancléř může zahájit hru.

Průběh hry:

Tah každého hráče probíhá stejně a je rozdělen na 3 hlavní fáze:

Procitnutí: V této fázi dochází ke kontrole vítězství v případě vizionářů a zároveň k aktivaci efektu Praporce Přízně Lidu, pokud ho hráč vlastní. Je-li Vyhnanec Držitelem Přísahy, obrací žeton na titul Usurpátor. Má-li na začátku svého tahu Vyhnanec stále žeton Uzurpátora, hra končí a vyhrává Vyhnanec.

Akční fáze: V akční fázi hráč využívá své body zásob, které se odvíjejí od jeho nevyužitých válečníků. Hráč má možnost provést několik různých, ale i stejných, akcí při kterých utrácí příslušné body zásob. Tyto akce jsou:

  • Zásobování - Hráč si ubere příslušný počet zásob a dobere si 3 karty obyvatel z balíčku světa nebo z odhazovacího balíčku oblasti, ve které se nachází. Vybere si jednu kartu a zbylé dvě odhodí do odhazovacího balíčku sousední oblasti. Vybranou kartu si může tajně umístit ke své hráčské desce lícem dolů pro pozdější použití, nebo ji může zahrát lícem nahoru ke své hráčské desce, čímž se karta stává tzv. rádcem a hráč může kdykoliv a kdekoliv využívat její akce. Poslední možností je umístit kartu na lokaci, ve které se nachází figurka hráče. V takovém případě hráč dostane jednu přízeň z banky příslušející typu zahrané karty.
  • Verbunk - Hráč si ubere příslušný počet zásob a umístí jednu přízeň na prázdnou kartu ve své lokaci a přidá si na svou hráčskou desku 2 válečníky.
  • Obchod - Hráč si ubere příslušný počet zásob a umístí jedno tajemství na prázdnou kartu ve své lokaci a přidá si 1 přízeň+ 1 přízeň za každého svého rádce, jehož typ se shoduje s typem karty na kterou umístil tajemství. NEBO: Hráč  si ubere příslušný počet zásob a umístí dvě přízně na prázdnou kartu ve své lokaci a přidá si 1 tajemství za každého svého rádce, jehož typ se shoduje s typem karty na kterou umístil laskavosti.
  • Převzetí - Hráč  si ubere příslušný počet zásob a může převzít relikvii ve své lokaci po zaplacení příslušné ceny nebo může od kteréhokoliv hráče převzít Praporec Přízně Lidu nebo Praporec Nejtemnějšího Tajemství, splní-li podmínky uvedené na příslušných Praporcích.
  • Kampaň - Hráč si ubere příslušný počet zásob a vybere si jiného hráče ve své lokaci. Může zaútočit na jeho figurku, libovolný počet relikvií, Praporců nebo na válečníky na lokaci. K tomu si navíc může vybrat libovolný počet lokací, na kterých se nachází válečníci protihráče. Útočník poté háže kostkami, jejichž počet se odvíjí od jeho válečníků, které má právě na herní desce. Obránce háže obrannými kostkami, jejichž počet je různý podle toho na co je útočeno; vždy však k výslednému hodu přičítá své válečníky, které má na desce. Jak obránce, tak útočník mohou během kampaně používat bitevní plány, které mohou ovlivnit výsledek nebo počet vržených kostek. Po vyhodnocení kostkového souboje se určí vítěz a poražený. Vítěz se buď ubrání (je-li to obránce), nebo získá předměty/dominanci na lokacích (je-li to útočník). Nezávisle na tom, kdo prohrál, proherce vždy ztratí polovinu svých válečníků, případně přízně (je-li útočeno na figurku).
  • Přesun - Hráč si ubere příslušný počet zásob a může cestovat napříč jednotlivými lokacemi.

Kromě těchto větších akcí se dají ještě provádět menší akce, které nestojí žádné body zásob a hráči je mohou provádět kdykoli během svého tahu. Mezi tyto akce patří: Provádění akcí na kartách obyvatel/rádců, přesun válečníků z lokace na desky hráče a naopak, prozkoumání relikvie na lokaci hráčské figurky, odhalení skrytého rádce, umístění skrytého rádce na lokaci, odhalení vize, použití relikvií.

Odpočinek: Poté, co hráč dokončí veškeré své větší a menší akce, vrací se mu všechna použitá tajemství (případně otáčí použitá tajemství na své desce). Dále umístí použité přízně do bank příslušející kartám, na které byly přízně zahrány. Nakonec si posune žeton zásob na políčko, které odpovídá počtu válečníků, které má mimo hru. Pokud hráči na konci akční fáze zbyly nějaké body zásob, získá navíc ještě tyto nespotřebované body do svého dalšího tahu. Tím je jeho tah u konce a může hrát další hráč.

Konec hry:

Poté co svůj tah dohrají všichni hráči, přesouvá se počítadlo počtu kol. Ve hře je možno hrát až 8 kol, nicméně od 5. kola kancléř hází kostkou na předčasné ukončení hry. Aby tak mohl učinit, musí být držitelem přísahy a musí hodit alespoň takovou hodnotu, kterou znázorňuje číslo v právě vyhodnocovaném kole. Pokud se mu podaří hodit požadované číslo, hra tímto kolem končí. Pokud číslo nepadne, hra pokračuje do dalšího kola, na jehož konci kancléř opět může házet kostkou, je-li držitel přísahy. Na konci 8. kola již kancléř nehází a hra končí automaticky. Po ukončení hry se vyhodnotí vítěz. Ten je určen podle následujícího klíče:

  • Impérium, pokud je kancléř nebo občan držitel přísahy.
  • Uzurpátor, pokud žeton držitele přísahy otočil na stranu uzurpátora v 8. kole a nikdo mu jej po zbytek kola nevzal.
  • Vizionář, pokud má na konci 8. kola splněné podmínky.
  • Impérium.

Pokud je vítězem impérium, občané i kancléř vítězství sdílí, nicméně kancléřem se v další hře může stát občan, kterému se podařilo splnit podmínky uvedné pro nástupce. Pokud se žádnému z občanů nepovedlo podmínku splnit, kancléř zůstává stejný i v následující hře.

Po určení vítěze se hra připraví na další partii s pomocí pravidel. Je-li vítězem impérium, přibývají do hry užitečné karty budov, které mohou další partie značně okořenit.

Autor: AndrowCZE

Další názvy této společenské hry

Vybíráme z Bazaru

Odemkni! Hrdinská dobrodružství: Vhoďte minci
Odemkni! Hrdinská dobrodružství: Vhoďte minci
Akt. cena: 100 Kč
Končí za: 2 dny

Offcanvas