Noemova archa - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 5 let
Herní doba: 20 min
Herní svět: Zvířátka
Herní kategorie: dětská hra
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: Efko
Autoři: neuvedeno
Rok vydání: 2007
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Kdysi dávno se Bůh podíval na svět, který stvořil a uviděl, že lidé jsou zlí. Jediným dobrým člověkem na tomto světě byl Noe. Rozhodl se proto, že lidstvo potrestá velikou potopou a jediného koho z lidí zachrání, bude Noe. Zjevil se mu a řekl: „Noe, postav velikou loď a do ní vezmi z každého zvířecího druhu jeden pár.“ Noe poslechl. Přestože se mu všichni smáli a měli ho za blázna, postavil na kopci velikou loď a nazval ji Archa. Do ní vzal ode všech živočichů, co jich na světě bylo, jeden pár. Sotva tak učinil, spustil se z mračen silný déšť. Pršelo mnoho dní a nocí. Voda zaplavila celou zemi a nikde nebylo ani živáčka. Jen ti, co byli v Arše, se zachránili. Když déšť ustal, vypustil Noe holubici. Ta se zanedlouho vrátila a nesla v zobáku olivovou snítku. Noe tak poznal, že voda opadává a že bude moci brzo přistát na pevné zemi, kde všichni začnou nový život.

Cílem hry Noemova archa je sestavit archu a zachránit na této arše všechna zvířata na zemi po jednom páru (ve hře je 14 různých dvojic zvířat).

Příprava hry:

Na začátku hry se rozmístí žetony zvířat do obrazu zeměkoule a žetony zeměkoulí na severní pól. Každý hráč si zvolí barvu archy, kterou bude sestavovat (zelenou, žlutou, červenou nebo modrou). Hráči se rozlosují, kdo bude začínat a umístí figurku Noeho na libovolné políčko hracího okruhu. 


Průběh hry:

Všichni hráči hrají stejnou figurkou. Začínající hráč hodí kostkou. Hodí-li např. zelenou, posune se na nejbližší zelené políčko. Pak hodí kostkou znovu. Druhý hod kostky udává, který obrázek z dané výseče získává:

  • Zvíře: Žeton zvířete si hráč vezme z obrazu zeměkoule. Pokud již hráč má dvojici např. klokanů a tahem se dostane opět na klokana, další žeton s klokanem si nebere. Tzn. každý hráč může mít nejvýše dvě stejná zvířátka.
  • Díl archy: Aby hráč sestavil archu, musí musí získat celkem čtyři díly. Má-li již archu sestavenou a tahem se opět dostane na obrázek lodi, nebere si nic a pokračuje další hráč.
  • Zeměkoule: Pokud hráč nashromáždí tři zeměkoule, musí je okamžitě vrátit zpět na severní pól a vezme si za ně jedno libovolné zvířátko, příp. jeden díl archy.

Další hráč postupuje stejným způsobem z políčka, kde předchozí hráč skončil. Hráči sbírají žetony zvířat již od počátku hry, nečekají na postavení celé archy. Jakmile hráč sestaví celou Archu a umístí do její spodní paluby deset dvojic zvířat, pokračuje ve hře tím způsobem, že hází kostkou vždy pouze jednou a z dané výseče si vybere to zvířátko (příp. zeměkouli), které potřebuje.


Konec hry:

Vítězem se stává ten, kdo Archu postaví a zaplní zvířátky jako první.


Hra obsahuje další varianty, které mění základní pravidla (možnost brát najednou celý pár zvířat, odstranění jednoho patra lodi, sběr zvířat ze sousedních políček, nutnost pojmenování/napodobení zvířete, kontinentu, na kterém žije, příp. jeho stravy) a variantu vítr, ve které je možno poškodit spoluhráčům archu, nebo z ni vyhnat některá zvířata.

Autor: Majdina

Vybíráme z Bazaru

DIVUKRAJ / EVERDELL - FUNKARTY
Akt. cena: 450 Kč
Končí za: 2 dny

Offcanvas