Lords of Ragnarök

xxxxxxxxoo hodnoceno 19x (Seznam vlastníků)

Lords of Ragnarök - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1–4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: desková hra, kooperativní, strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé:
Albi - logo
Autoři: Adam Kwapiński
Rok vydání: 2022
Sdílej: Facebook

Utkejte se o přízeň bohů v deskové hře Lords of Ragnarök!

Autor: Trigron | 5.7.2024 | 4

Tato recenze vznikla jako součást Recenzního programu Zatrolených her. Recenzovaná hra byla poskytnuta vydavatelem (resp. distributorem).

Více informací o Recenzním programu | Všechny recenze sepsané v rámci Recenzního programu

Ve hře Lords of Ragnarok se hráči vžijí do role slavných hrdinů vikingských bájí a mýtů a svedou spolu nelítostnou bitvu o to, kdo se stane vládcem celého širého okolí. Kromě ostatních hráčů jim však tyto snahy budou hatit i všudypřítomná monstra, která se svévolně potulují po kontinentu a pokud narazí na procházejícího hrdinu nebo armádu, je z toho většinou pěkných pár šrámů na nebohé armádě nebo ctihodném rekovi.

Lords of Ragnarok je hra určená jednomu až čtyřem hráčům. Ústředním mechanismem je area control. Pro hráče znalé deskové hry Lords of Hellas by se mělo jednat o návrat do povědomého prostředí, protože Ragnarok je nástupcem Hellasu.  

 

Co je v krabici?

Po otevření krabice váš zrak spočine na sympatických pořadačích, které mají vyhrazené pozice pro plastové figurky. A těch se ve hře vyskytuje opravdu velké množství.

Privátní: Insert.JPG
Pořadač na figurky

 

Pro každého hráče je zde připraven set tří rozličných druhů figurek – válečníci, kněží a drakar. Už zde ale bohužel narazíme na jednu drobnou slabinu hry… a to sice barvu jedné ze sad hráčských komponent. Autoři hry totiž z nepochopitelného důvodu zvolili tmavě šedou, které ale bohužel není dostatečně kontrastní s neutrálními figurkami nestvůr a s figurkami hrdinů. Ty jsou totiž také šedé. Prkotina, zdálo by se. Nicméně herní mapa je povětšinou zaplněna natolik, že tento malý detail opravdu může přispívat ke zmatkům. Je to škoda, protože se jedná o chybu, které lze snadno předejít.

Dále zde najdete krásné figurky monumentů. Jedná se o miniatury představující božstva vyznávaná seveřany – Freja, Thor a Ódin. Tyto figurky mají tři části, které se do sebe postupně skládají tak, jak sílí podpora konkrétního boha.

Další figurky patří neutrálním monstrům, nad kterými hráči mohou během hry získávat kontrolu. Sem se počítá i figurka Lokiho, který v základní hře slouží jako arcinepřítel, jehož poražení je jednou z vítězných podmínek.

Privátní: Figurky.JPG
Figurky monumentů, hrdinové a komponenty jedntotlivých hráčů – drakary, válečníci a kněží

 

Kromě figurek jsou obsahem krabice i hráčské desky, karty a nějaké žetony. Tyto komponenty nepotřebují žádný další komentář. Jedná se o standard, který neurazí a nenadchne.

Poslední klíčovou komponentou je pak samozřejmě herní mapa, která se stane dějištěm velkolepých bitev, neuvěřitelně podlých zrad a dalších emočně vypjatých momentů, kvůli kterým tento typ her tak moc milujeme.

 

Jak se hra hraje?

Tento bod je výrazně komplikovanější. Lords of Ragnarok totiž určitě nepatří k jednoduchým hrám. Vlastně bych řekl, že vedle ostatních area control her patří k těm komplexnějším. A to je možná příčina nižšího hodnocení této hry. Abych někoho neodradil už teď, musím věc uvést na pravou míru. Po pravidlové stránce totiž hra tak složitá není, nicméně… pojďme si nejprve raději projít vítězné podmínky. Hra v zásadě končí ve třech momentech:

 • některý hráč ovládá v jakýkoliv moment přesně pět chrámů, NEBO
 • některý hráč ovládá v jakýkoliv moment přesně tři celá území, NEBO
 • některý hráč právě zabil arcilotra.
Privátní: Mapa.JPG
Mapa během hry

Alternativně hra může skončit ještě Ragnarokem. Ve hře je pět karet předzvěstí, na kterých jsou uvedeny určité podmínky. Tyto podmínky jsou vcelku rozmanité, ale vlastně velice jednoduché – pět postavených chrámů, někdo kontroluje dvě celá území, jeden z monumentů zcela dokončen atp. Tyto podmínky se kontrolují ve chvíli, kdy někdo provede akci monument. Jakmile jsou splněny tři z pěti podmínek, nastává Ragnarok. Dohraje se jedno kolo a následně vítězí ten z hráčů, který ovládá nejvíce regionů přiléhajících ke středu mapy. A nyní si zběžně přiblížíme fungování jednoho hráčského tahu.

Hráči se standardně střídají ve svých tazích. Když odehraje jeden hráč, hraje hráč další. Jeden tah hráče má následující strukturu:

 1. Modlitba: Během modlitby může hráč vyslat jednoho ze svých kněží na volný slot u monumentu. Následně získá bonusy dle stavu dokončenosti daného monumentu. Vtip je v tom, že kněží se získávají poměrně komplikovaně, a většinou je tak tento krok přeskočen.
  Nicméně další věc, která se v tuto chvíli děje, je sebrání runového žetonu z regionu, kde se aktuálně nachází hrdina. A runové kameny jsou platidlo, za které lze vylepšovat hrdinu a platit různé akce ve třetím kroku, viz níže.
 2. Hrdina: V tomto kroku má hráč na výběr ze tří možností. Buď vyléčí svému hrdinovi jedno zranění, nebo posune svého hrdinu až o 2 regiony, nebo posune svůj drakar až o 2 moře. Drakary jsou přitom velice důležité, protože umožňují nasazování jednotek a usnadňují pohyb, což může vyústit až ke zrádný výpad do týlu soupeře.
 3. Runové akce: Hráč může ve svém tahu provést maximálně jednu runovou akci. Těch je přitom celá řada a jejich provedení se pojí s různými cenami (1 až 3 runy). K dispozici jsou akce jako například ovládnutí neutrální nestvůry, uzavření spojenectví s říší („regiony“ na mapě, které jsou nedostupné pro vstup a které nabízejí určité bonusy), dobrání bojové karty, aktivace ovládané nestvůry, zvyšování vlastností hrdiny atd.
 4. Manévry: V tomto kroku může hráč aktivovat přesně jednu svou armádu. Ta se může pohnout do přilehlého regionu. Pokud se tam nachází nepřítel, dojde k bitvě.
 5. Zvláštní akce: Hráč vybere jednu zvláštní akci, kterou dosud neprovedl. Tu následně označí svým žetonem. V tomto kroku se přitom ukáže důležitost uzavírání spojenectví s říšemi, neboť každá akce se pojí s jednou říší. Pokud se pod právě umístěným žetonem nenachází žeton jiného hráče, spustí se bonusová akce spojená s danou říší. Vyhodnotí ji všichni hráči, kteří jsou spojencem této říše. Zvláštní akce jsou následující:
  • Posily: Umožňuje nasazovat armády.
  • Mobilizace: Pokud hráč potřebuje současně aktivovat větší množství armád.
  • Přípravy: Umožňuje udělat dvě z celé škály možností (dobírání bojových karet/runy, léčení hrdiny, zvyšování síly armády).
  • Nestvůry: Tato akce aktivuje až dvě ovládané nebo neutrální nestvůry.
  • Uzurpace: Umožňuje prostřednictvím hrdiny získávat nadvládu nad regionem, a ještě odstraňuje soupeřovu armádu a zároveň nasazuje svou.  
  • Chrám: Stavba chrámu v konkrétním regionu a dobrání jednoho kněze.
  • Monument: Akce, která resetuje celou hru, tj. dojde k odstranění všech žetonů umístěných během provádění zvláštních akcí, z monumentů se odstraňují všichni dosud vyslaní kněží a hráč, který akci monument provede, navíc získává kněží za každý jím ovládaný chrám. Tento hráč také postaví další úroveň jednoho vybraného monumentu.
Privátní: Detail.JPG
Mlha nad bojištěm

 

Pravidla jednoduchá, hra komplexní

Tento nadpis patrně nejlépe vystihuje celou hru. Po přečtení pravidel vyvstane možná několik drobných nejasností, nicméně s klidným svědomím mohu prohlásit, že pravidla jsou vcelku přímočará a neměla by nikomu (nikomu, kdo odehrál alespoň pár složitějších her) činit potíže.

Herní zážitek z prvních partií ale může být poměrně rozporuplný. První zmatky nastávají už díky poměrně bohatě členěnému hernímu tahu jednotlivých hráčů. Ačkoliv se tah hráče skládá jen z pěti kroků, některé z těchto kroků nabízí poměrně pestrou škálu možností, která může i poměrně zkušené hráče překvapit. Na mysli mám zejména relativně velké množství runových akcí, jejichž výčet si většina hráčů nezapamatuje ani po několika partiích. Naštěstí má každý hráč k dispozici několik přehledových kartiček, na kterých je tento soupis uveden. Myslím si ale, že kdyby místo tří oboustranných kartiček byla zvolena jednostranná lama karta o velikosti A5, přehlednosti by to jen a jen prospělo.

Další prvek, který může některým činit potíže, je potřeba posouvat zároveň armády i hrdiny. Navzájem se totiž tyto dva typy jednotek přímo neovlivňují, tj. armády nemohou útočit na hrdiny a hrdinové na armády, nicméně někteří hrdinové mají schopnosti, které umožňují přímo podporovat vlastní armády v bitvách. Je tak potřeba zkoordinovat pohyby armád i hrdinů tak, aby z toho hráči vytřískali co možná největší užitek. Zejména u pohybu hrdiny budete často čelit dilematu, zdali v kroku runových akcí získáte spojence v jednom regionu, nebo v kroku zvláštních akcí raději provedete velice mocnou akci uzurpace v jiném regionu. Do toho všeho promlouvá i drakar, který usnadňuje pohyby armád a umožňuje verbování nových. Vtip je v tom, že během kroku 2 si vybíráte, zdali posunete hrdinu, nebo svůj drakar.

Hře bývá často vytýkána velká dynamika a mobilita, která znamená, že je velice složité udržet nadvládu nad jednotlivými regiony. To mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Situace na mapě se mění velice rychle, v jednu chvíli můžete být ve výhodné pozici a o kolo později už vám zbývají jen oči pro pláč. Nicméně nedá se to vnímat jako slabina hry, je to zkrátka vlastnost, se kterou je potřeba počítat a která znamená, že konec hry často přichází poměrně náhle a bez varování. Proměnných je tak ve hře opravdu hodně a ani zkušení hráči zpravidla neuhlídají všechny eventuality.

Privátní: Karty velké.JPG
Velké herní karty. Zleva – požehnání, požehnání, jedna z karet podmínek konce hry, karta útoku monstra, událost a vpravo dole dvě bojové karty

 

Překlad neurazí a nenadchne

Překlad je tentokrát trošku slabší, což u Albi nebývá zvykem. Problém je zejména s jednou z přehledových karet, která uvádí, že během lovu nestvůry si hráč dobírá „DO určitého počtu karet“ namísto správného „určitý počet karet“. Chybičky se vloudily i na některé další komponenty, zejména na destičky říší. Nicméně Albi se k problému postavilo čelem a již proběhla vlna zasílání náhradních komponent. Pokud jste tak vlastníkem výtisku s chybami, stačí pouze napsat na zákaznickou podporu Albi a vaše žádost bude zcela jistě promptně odbavena.

Privátní: Karty malé.JPG
Malé herní karty – karta počáteční výhody a tři artefakty

 

Vlastní dojmy

Když jsem poprvé přišel do styku s informacemi o Ragnaroku, příliš mě nenadchnula kombinace sci-fi a vikingských bájí. A musím říct, že prozření u mě do této chvíle nepřišlo a stále mi to přijde jako ptákovina. Designové sci-fi prvky na figurkách nepřináší nic zajímavého a kdyby autoři zvolili jen vikingské báje bez příměsi technoudělátek, rozhodně by to kouzlu nijak neubralo.

Kromě výše zmíněné averzi ke kybervikingům jsem, na základě slabých ohlasů a kritických recenzí, měl od hry velice nízká očekávání. Dokonce bych řekl, že jsem se nechal strhnout davem a hru jsem původně neměl v plánu ani vyzkoušet. Nicméně ke hře jsem se stejně dostal a po mnoha (10+) partiích musím říct, že hra je příjemným překvapením a vlastně nerozumím tomu, proč se na Ragnarok snáší kritika ze všech stran. Jedná se o solidního zástupce moderních area control her. Pravda, hra je velice dynamická, což je fakt, který nemusí sedět všem hráčům. Nicméně jinak splňuje vše, co by taková hra splňovat měla. Standardem je postupné, a hlavně nenápadné budování pozice a závěrečný mocný tah, ve kterém hráč uzme slávu a vítězství pro sebe. Když se vám podaří obsadit tři chrámy v jednom kole, máte ze sebe vyloženě radost. Navíc po odehrání partie mají hráči pocit, že právě hráli velkou a epickou hru. Přitom ve zkušenější partě se jedna hra Ragnaroku s klidem vejde do dvou hodin herního času. A to zejména ve třech hráčích, což je počet, u kterého hra odsýpá nejlépe, a přitom je herní mapa stále příjemně zaplněná. Ve dvou hráčích se do LoR vkrádá trochu šachoidní feeling, ale i v tomto počtu je hra skvěle hratelná. A aby mě nikdo nepochopil špatně, i ve čtyřech hráčích se LoR neztratí. Jen se bohužel projeví špatně zvolená barva herních komponent čtvrtého hráče a také si už na svůj tah můžete v krajních případech počkat i 10, 15 minut. A protože je hra, jak již několikrát bylo řečeno, velice dynamická, nemůžete těchto X minut vyplnit lelkováním, ale musíte bedlivě sledovat svoje protihráče a snažit se neustále vyhodnocovat jejich záměry a možnosti a ty pak proaktivně kazit.

Osobně se mi líbí i to, že Lords of Ragnarok neobsahuje vysoký podíl náhody. Téměř všechno je zde dopočitatelné a pocit ze hry je spíše euroidní. Náhoda zde spočívá pouze v kartách, které slouží zároveň k vyhodnocování lovu monster a zároveň mohou poskytnout bonus při bitvách. Těchto karet je však pouze několik málo typů, takže se dá velice snadno počítat s tím, co mají vaši soupeři v ruce. Co se týče lovu monster, to mají hráči pod trochu menší kontrolou a k ulovení monster budou potřebovat buď delší přípravu, nebo trochu štěstí. Hře to však nikterak nepřekáží.

Často bývají kritizovány i vítězné podmínky, které nejsou vyrovnané. V naší skupině se nejčastěji vítězilo po obsazení pátého chrámu, což je podmínka, která se plní výrazně snadněji než obsazení třech kompletních území. Otázkou je, zdali bylo záměrem tvůrců hru nadesignovat tak, aby byly vítězné podmínky vyrovnané. Domnívám se, že nikoliv. To, že některé vítězné podmínky jsou obtížnější, hře nijak neškodí.

Privátní: Deska hráče.JPG
Hráčská deska – na levé straně prostor pro získané kněží, na pravé straně prostor pro získané runy. Uprostřed pak hrdina a jeho vlastnosti

 

Závěr

Pokud máte rádi velké hry a nejste odpůrcem area control her, je Lords of Ragnarok výbornou volbou. Počítat ale musíte s trochu složitějším prvotním seznamováním se hrou. Proniknout do mechanik a do struktury herního tahu zkrátka chvilku trvá. Pokud ale vydržíte, odmění vás hra příjemnou herní hloubkou, svižností a bohatou produkční stránkou.

 • bohatý herní zážitek
 • figurky s otočnými podstavci
 • nízký podíl náhody
 • produkční stránka

 

 • sci-fi tematika
 • dynamika hry, kdy situace se může rapidně měnit s každým kolem
 • složitější vstup do hry
 • šedé komponenty jednoho z hráčů
Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Pochmurný kraj
Pochmurný kraj
Akt. cena: 1200 Kč
Končí za: 5 dnů

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas