Katedrála

Katedrála - obrázek

Hru mám Hru chci
Hodnocení:
Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Středověk
Herní kategorie: desková hra, budovatelská
Čeština: vydání ohlášeno
Vydavatelé: BoardBros
Devir
Autoři: Israel Cendrero
Sheila Santos
Rok vydání: 2020
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

Aby oslavil svá vojenská vítězství, nechal car Ivan Hrozný postavit katedrálu, která bude později známá jako Chrám Vasila Blaženého. V roli architektů se pustíte do budování tohoto působivého svatostánku.

Ve hře Katedrála se stanete jedním z carských architektů, kteří společně staví Chrám Vasila Blaženého. Jejich cílem je stavět a zdobit části této monumentální katedrály a získávat skrz to body uznání a především body prestiže. Stavitel, který jich získá nejvíce, hru vyhraje.

Příprava hry
Doprostřed stolu umístěte tržiště. Každý hráč si zvolí barvu a do své hráčské oblasti umístí desku dílen, na niž položí prapory a ozdoby. Umístěte počítadla bodů hráčů na bodovací stupnici na okraji tržiště. Zamíchejte žetony zdrojů a náhodně umístěte po jednom na každé z 8 políček na tržišti tak, aby byly všechny lícem nahoru. Zamíchejte karty vlivu pro každou ze čtyř skupin (cech řemeslníků, cech formanů, cech kupců a kněží) zvlášť. Z každé skupiny náhodně vyberte jednu a umístěte je na čtyři vyznačená políčka na tržišti (nezáleží na tom, na kterou pozici je která karta umístěna). Vezměte do dlaní všech pět kostek, jednu nechte náhodně vypadnout a položte ji na tržiště k políčku, které poskytuje body uznání. Tento postup pak opakujte pro další políčka ve směru šipek, takže kostky budou umístěny na pěti sousedících políčkách.

Vezměte karty plánů, které na sobě mají tolik hlav, kolik je ve hře hráčů, a jednu z nich vylosujte. Dle na ní namalovaného schématu rozmístěte karty katedrály a na každou položte náhodný dílek vylepšení, zbývající dílky vraťte do krabice. Začíná hráč, který naposledy pracoval na stavbě. Vezme si 3 rubly, další hráči po něm po směru hodinových ručiček získají 4 rubly, 4 rubly a 5 rublů.

Průběh hry
Hráči se střídají po jednotlivých tazích po směru hodinových ručiček. Každý hráč zahraje svůj tah, poté přijde na řadu další hráč. Hra končí, jakmile jeden z hráčů dokončí stavbu své šesté části katedrály.

Každý hráč musí ve svém tahu odehrát jednu ze tří základních akcí:

A) Zamluvení si části katedrály: hráč si může zamluvit část katedrály, kterou bude stavět. Učiní to tak, že vezme ze svého inventáře libovolný prapor a položí ho na kartu katedrály, která buď tvoří její základnu, nebo pod danou kartou již leží prapor libovolného hráče. Poté si vezme dílek vylepšení, který zde ležel, a umístí jej na libovolné volné políčko dílny na své desce dílen. Buď zaplatí cenu uvedenou na tomto políčku dílny a umístí ho lícem nahoru, nebo bez placení lícem dolů.

B) Práce na části katedrály: Hráč může dopravit na staveniště (tedy na karty katedrály) až tři kusy materiálu. Může je libovolně rozdělit mezi všechny karty katedrály, které má zamluvené. Pokud je část katedrály dokončena, hráč za ni dostane uvedené rubly a body uznání.

Hráč se také může rozhodnout katedrálu vyzdobit. Vybere jednu ozdobu, umístí ji na dokončenou kartu katedrály dle jejího typu, zaplatí za ni jednou surovinou a 0–2 šperky a získá 0, 1 nebo 3 body prestiže v závislosti na tom, kolik šperků použil. V případě, že hráč zdobí katedrálu, musí všechny použité suroviny a šperky dopravit naráz.  

C) Pořízení zdrojů z tržiště: Hráč si vybere jednu kostku z tržiště a posune ji o tolik polí, kolik je její hodnota. Pokud hýbe bílou kostkou nebo kostkou své barvy, může ji za každý rubl posunout o jedno políčko dál. Poté, co kostka dokončí svůj pohyb, může hráč v libovolném pořadí provést tři akce: pořízení zdrojů z tržiště (hráč si vezme zdroje zobrazené na žetonu zdroje u daného políčka tolikrát, kolik je kostek na daném políčku, přičemž nesmí překročit kapacitu svého inventáře), využití vlivu (hráč využije kartu cechu, který odpovídá danému kvadrantu na tržišti), aktivace dílku vylepšení (pokud má hráč dílek vylepšení lícem nahoru na dílně, jež barvou odpovídá barvě kostky, kterou v tomto tahu posouval, může okamžitě získat výhodu zobrazenou na dílku vylepšení). Poté hodí všemi kostkami na daném políčku.

Kromě toho může každý hráč udělat kdykoliv ve svém tahu udělat jednu či obě volitelné akce: ztratit jeden bod prestiže a za to získat dva rubly či ztratit jeden bod prestiže a přehodit všechny kostky na jednom políčku rondelu.

Konec hry a závěrečné bodování
Jakmile některý z hráčů dokončí svou šestou část katedrály, získá 3 body prestiže a spustí konec hry. Poté mají všichni ostatní hráči k dispozici ještě jeden tah. Ihned po odehrání posledního tahu hry musí všichni hráči posunout svoje počítadlo bodů na nejbližší nižší políčko se symbolem bodů prestiže.

Každý hráč ještě získá 1 bod prestiže za každých 5 kusů materiálu a rublu, které mu zbyly, a body prestiže podle svého přínosu na stavbě každé z věží. Celková hodnota věže je 2 body prestiže za každou dokončenou část a 1 bod za každou ozdobu.

Každý hráč sečte množství praporů a ozdob své barvy na kartách dokončených částí dané věže. Tím spočítá svůj přínos. Hráč s nejvyšším přínosem obdrží celou bodovou hodnotu věže. Hráč s druhým nejvyšším přínosem obdrží polovinu (zaokrouhleno dolů) bodové hodnoty věže. Další hráči v pořadí vždy obdrží polovinu bodů prestiže hráče před nimi (v pořadí podle přínosu).

Autor: Laadevil

Rozšíření hry (1)

Red Cathedral, The: Contractors (2022)

Popis ještě nebyl vložen.

rozšíření 1 - 4 hráči od let

Celkové hodnocení: xxxxxxxxxo (hodnoceno 2x)

Další názvy této společenské hry

  • Red Cathedral, The

Vybíráme z aukcí

Santorini s rozšířením Golden Fleece
Santorini s rozšířením Golden Fleece
Akt. cena: 600 Kč
Končí za: 22 hodin

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas