nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Java

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: desková hra, budovatelská
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: Ravensburger
Rio Grande Games
Autoři: Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
Rok vydání: 2000
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Hra Java vás zavede na indonéský ostrov Jáva do období, kdy probíhá jeho osidlování. Stanete se jedním z  vůdců, kteří na tento neobydlený a pustý ostrov přivádí své kmeny. S jejich pomocí budete utvářet ostrovní krajinu, zakládat vesnice a rýžová pole. Ve vesnicích můžete stavět chrámy a v nich pak pořádat překrásné slavnosti. 

Příprava hry

Každý hráč dostane 12 figurek představujících členy jeho kmene. Dále 3  akční žetony, 3 karty slavností a několik speciálních jednodílných a dvoudílných území.  Ostaní díly krajiny - nádrže a třídílná území  - se umístí vedle hracího plánu. Tvoří společné zásoby, které mohou využívat oba hráči. Slavnostní karty se zamíchají a položí  lícem dolů.

Průběh hry

Hra se odehrává na mapě ostrova, která je rozdělená na 150 polí ve tvaru hexů. Hráči se postupně střídají v tazích. Během svého tahu má hráč k dispozici 6 akčních bodů a může je využít k vykonání následujících akcí:

  • Položení nového dílu krajiny je pro hru zcela zásadní, protože se tím vytváří trojrozměrný reliéf krajiny. Zároveň je přiložení území jedinou povinnou akcí, kterou musí hráč alespoň jednou za svůj tah vykonat. Nezáleží přitom, zda použije území ze společných zásob, nebo speciální díl. Zásoby dílů se tak s postupující hrou zmenšují. Díly území mají na sobě nakreslená rýžová pole a vesnice. Na mapě ostrova tak postupně rostou vesnice o různé rozloze. Pro vykládání území platí několik pravidel: a) musí se vykládat tak, aby lícovaly s předvyznačenými hexy na plánu; b) každý díl, s výjimkou jednodílných území, musí ležet alespoň na dvou různých dílech a nesmí jejich vyložením dojít k překrytí vodní plochy, chrámu nebo figurky protihráče.
  • Založení vodní plochy spočívá ve vyložení jednodílné vodní plochy na hrací plán. Vodní plochu lze založit pouze na nejnižší  "úrovni" hracího plánu a současně nesmí ležet na okraji. Ve hře má dva významy. Když se vodní plocha obestaví územím, hráč , který vlastní nejvýše postavenou figurku v bezprostředním okolí vodní plochy, dostane vítězné body. Vodní plocha také může ostatním hráčům blokovat prostor pro stavění a ztížit rozšiřování vesnic.
  • Pohyb figurkou nestojí žádné akční body, pokud při pohybu nedochází ke změně prostředí. To znamená, že figurkami můžete během svého tahu libovolně pohybovat a akční body platíte pouze při přechodu z vesnice na rýžové pole nebo naopak.
  • Postavení nebo rozšíření paláce, který smí být postaven pouze ve vesnici. Tím se z vesnice stává město a další palác v něm postavit již nelze, ale již stávající palác můžete rozšířit. Pro rozšiřování platí podmínka, že nelze postavit resp. rozšířit palác na vyšší úroveň, než je počet polí vesnice resp. města.
  • Tažení karty slavnosti, které představují předměty potřebné k vykonání slavnosti. Vedle hracího plánu je vždy otočená jedna karta slavností s jedním nebo dvěma symboly. Během svého tahu můžete dobrat až dvě karty. Můžete si vzít i vyloženou kartu a nahradit ji jinou kartou z doplňovacího balíku. Tím změníte symboly potřebné k uspořádání slavnosti.
  • Uspořádání slavnosti nestojí žádné akční body. Můžete ji uspořádat jednou na konci kola, vždy když máte alespoň jednu kartu slavnosti, jejíž symboly se shodují se symboly na vyložené kartě a vaše figurka stojí v městě, ve kterém je chrám. Hráč oznámí, že chce uspořádat slavnost, a ostatní hráči, kteří mají ve vesnici své figurky, mohou formou dražby usilovat o uspořádání slavnosti. Dražbu vyhraje hráč, který vyloží karty s největším počtem symbolů, které jsou shodné se symboly znázorněnými na právě otočené kartě. Za uspořádání slavnosti získá vítězné body.

Význam prostorového upořádání ve hře

Prostorové uspořádání ostrova je jádrem hry. Výška, ve které se nachází figurka, rozhoduje o tom, zda může hráč ve vesnici postavit či rozšířit chrám. Také hráč, jehož figurka stojí nejvýše po obklopení vodní plochy, dostane body. A výška polohy  figurek má rozhodující význam při závěrečném bodování.

Konec hry

Hra končí, když některý z hráčů položí na plán poslední trojdílné území . Poté dokončí tah a provede závěrečné bodování. To spočívá v tom, že si znovu započítá body za města, ve kterých má nejvýše umístěnou figurku; je-li druhý v pořadí, dostává pouze polovinu bodů. Nakonec ještě odehrají poslední kolo ostatní hráči a každý provede závěrečné bodování stejným způsobem. Vyhrává hráč, které mu se podařilo v průběhu hry získat největší počet bodů.

Autor: Parxel