nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Imperial Settlers: Roll & Write

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 30 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: strategická
Čeština: není
Vydavatelé: Portal Games
Autoři: Ignacy Trzewiczek
Rok vydání: 2019
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Jdeme dál, v téhle válkou zmítané zemi už nezůstaneme ani den. Pojďme přes vzdálené kopce do nových zemí. Založme tam nové osady a města. Mějme konečně klidný a štastný život.

Hráči se ve hře Imperial Settlers: Roll & Write vžívají do roli osadníků, kteří vyrazili osídlit daleké kraje. Jejich úkolem je v 10 kolech postavit co nejvíce budov a vylepšení (zdi, chalupy, sýpky a mosty). Za budovy a vylepšení získávají vítězné body. Hráči hrají simultánně, takže jednotlivá kola jsou odehrána velmi rychle.


Příprava hry:

Na začátku hry každý hráč dostane jednu kartu vesnice, na které jsou uvedeny budovy, které může stavět. Každá budova po svém postavení poskytují suroviny na ní uvedené. Dále dostane jednu desku impéria se stavebními vylepšeními a sadami. Veškeré stavby probíhají pomocí zakreslování a odškrtávání jednotlivých polí na jedné z desek, které hráč dostal.


Průběh hry:

 1. Každé kolo začíná hodem čtyřmi kostkami. Jedna kostka má na sobě symboly osadníků - určuje počet akcí, které má každý hráč v daném kole k dispozici. Zbylé tři kostky udávají suroviny (dřevo, kámen, ovoce a mince jako univerzální surovina) dostupné v daném kole. Tento základní počet je pak navyšován díky postaveným budovám, které má každý hráč zaznačené na své desce.

 2. Následně si hráči postupně vybírají jednu z karet přízně, které přidávají další speciální akci nebo surovinu právě tomu hráči, který si ji vybral. Každá karta přízně je jiná a volbu začíná první hráč. Ostatní hráči volí ze zbylých karet. Karty přízně jsou následovné:
  • Spojenec - dává jednu akci navíc
  • Dobrodiní - hráč dostává navíc jednu z již hozených surovin
  • Produkce - hráč může sklidit jednu surovinu ze svých polí
  • Export - hráč vymění jednotlivé získané suroviny za vítězné body
  • Štastná mince - hráč dostává jednu minci

Mosty a pole: Pokud má hráč postavené mosty (jedno ze stavebních vylepšení na desce impéria), má přístup na svá pole. Na polích může provést akci sklizeň, kterou mu dává karta přízně produkce a sklidit všechny suroviny jednoho druhu, které na jeho polích leží. 

Stavba: Stavba probíhá pomocí zaškrtnutí jednoho pole na desce. Zaškrtnutí jednoho pole vyžaduje vždy použití jednoho osadníka. V případě, že je na zaškrtávaném poli zobrazena i jakákoliv surovina, musí ji hráč mít a použít ji, aby mohl podle zaškrtnout. Suroviny, které hráč nepoužil v daném kole, propadají.

Budovy: Budovy na plánu vesnice poskytují po svém postavení bonus při počátečním dobírání surovin. Obsahují však také stavební plány. Jedná se o půdorys (čtverečky poskládané do určitého tvaru vedle sebe), který je možné zakreslit na desku impéria na již zaškrtnuté pole. Takto zakreslená budova se chová jako další postavená budova ve vesnici a zvyšuje bonus při dobírání surovin (každá takto získaná budova zvyšuje bonus o 1). S půdorysem nelze nijak dál pohybovat a natáčet jej. Musí zůstat v na desce vyobrazené pozici.


Konec hry:

Po odehrání 10 kol hra končí a sčítají se vítězné body. Vítězem je hráč s největším počtem vítězných bodů. Body se získávají za postavení jednotlivých vylepšení, za speciální budovy, které jsou označeny hvězdou a nedávají suroviny, ale právě vítězné body v této závěrečné fázi hry.


K dispozici je i sólo hra, která má speciální Adventure Mode a budovy ve vesnici jsou zde pokaždé jiné. Cílem této hry je dosáhnout co nejvyššího počtu možných bodů a překonat své minulé výsledky. Hru je možné také hrát ve zjednodušené verzi, kdy hráči nevyužívají stavebních plánů budov a hrají pouze s budovami na plánu vesnice.

Autor: martinsun