nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Hadara

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: strategická
Čeština: v balení hry
Vydavatelé: MindOK
999 Games
Hans im Glück
Z-Man Games
Autoři: Benjamin Schwer
Rok vydání: 2019
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

V hre Hadara sa snažíte vybudovať svoju civilizáciu pomocou získavania nových obyvateľov prostredníctvom kariet. Každý z týchto obyvateľov vám prináša rozdielne výhody, vďaka ktorým napreduje prosperita civilizácie v určitom smere. Získate však dostatočnú slávu, silu a bohatstvo na to, aby ste sa stali vedúcou civilizáciou?


Príprava hry:

Herný plán sa náhodne poskladá z 5 častí. Každá časť je farebne rozlíšená a reprezentuje určitý aspekt civilizácie:

 • žltá – finančný prínos
 • červená – armáda/vojsko
 • modrá – kultúra
 • zelená – výživa ľudu/strava
 • fialová – špeciálne vlastnosti/bonusy

Na tieto diely sa priradia karty lícom dolu. Počet kariet určuje počet hráčov - na každého hráča prislúchajú 2 karty danej farby. Následne si hráči rozdajú hráčske dosky zo stupnicemi jednotlivých aspektov. Na tých si nastavíte počiatočné hodnoty podľa vyžrebovanej kartičky určujúcej začínajúci stav vašej civilizácie. Prostredníctvom tej istej karty sa určí začínajúci hráč (hráč s najmenším číslom na štartovnej karte). Hráč, na ktorého vyjde, že bude menej krát začínajúcim hráčom si zoberie jednu mincu z banku navyše.


Priebeh hry:

Hra trvá celkom 3 kola, počas ktorých sa striedajú dve fáze:

 1. Fáza A

  Nákup/predaj kariet: Začínajúci hráč nastaví stredový ukazovateľ so symbolmi civilizácie podľa vlastného uváženia a zoberie si dve karty, ktoré prislúchajú symbolu práve jeho civilizácie. Jednu kartu musí vyložiť lícom hore (viditeľne pre všetkých hráčov) na herný plán a druhú kartu si buď:
  • kúpi a priradí k svojej civilizácii (hráč tak získava daný bonus ktorý si zaznačí na stupnici civilizácie)
  • predá – hráč získa príslušný finančný obnos a karta sa úplne vyradí z hry

  V tom iste momente tieto akcie prevádzajú všetci hráči. Každý hráč si pritom berie karty z kopy, na ktorej sa nachádza jeho symbol stredového ukazovateľa. Po dokončení dobrania karty, jej kúpy alebo predaja, sa ukazovateľ pootočí v smere hodinových ručičiek a hráči si opäť berú príslušné karty. Toto sa opakuje, až kým nie sú všetky karty rozobrané.

  Následne sa vyhodnotí tieto kroky:

  • Príjem: Hráči získajú financie podľa stavu stupnice príjmu danej civilizácie.
  • Kolónie: Na základe stavu svojho vojska môžu hráči Vyplieniť, alebo Pripojiť kolónie. Pri vyplienení kolónie získava hráč finančný obnos a na konci hry víťazné body. Ak chce kolóniu pripojiť k svojej civilizácii, namiesto plienenia hráč zaplatí príslušný počet mincí, kartičku s kolónou otočí a získa bonus v podobe rozvoje svojej civilizácie.
  • Sochy: Na základe stavu svojej kultúry je možné stavať sochy, ktorý prinášajú nie len bodový zisk, ale aj zvyšovanie jedného zo zameraní civilizácie.
 2. Fáza B

  Nákup / Predaj kariet: Začínajúci hráč si vyberie jednu z vrchných kariet, ktoré boli vo fáze A vyložené lícom hore na herný plán. Hráč si môže zobrať iba vrchnú kartu a je jedno z ktorej kopy. Stredový ukazovateľ vo fáze B nehrá žiadnu rolu. Kartu buď kúpi, alebo predá (pravidlá ako vo fáze A). Po smeru hodinových ručičiek spravia to isté všetci hráči, až kým sa nerozoberú všetky karty.

  Takisto po tejto fázi dojde k vyhodnoteniu príjmu, kolónií a soch (všetky tak isto ako vo fázi A). Navyše je treba uživiť ľud: Skontroluje sa stav ukazovateľa Výživy ľudu a počet vyložených kariet hráča. Ak je výživa rovná, alebo vyššia ako počet kariet, nič sa nedeje. Aj je stav výživy menší ako počet kariet, hráč musí odhodiť z hry (zo svojej civilizácie) toľko kariet, aby zabezpečil výživu pre všetkých. Pri odhodení kariet prichádza hráč aj o bonusy, ktoré mu karty počas hry prinášali.

  Na záver fáze B je možné nakúpiť medaile, ktoré prinášajú bonusové body (za posun na jednotlivých stupniciach či za vyložené karty).


Koniec hry:

Fáza A a Fáza B sa zopakuje celkom tri krát, pričom cena kariet sa v každom kole zvyšuje. Na záver sa spočítajú body (za karty, kolónie, sochy, medaile a zbylé peniaze). Civilizácia s najvyšším bodovým kontom víťazí.

Autor: tom_game