nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Glory to Rome

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 12 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: karetní hra, strategická
Čeština: není
Vydavatelé: Cambridge Games Factory
Lookout Games
Autoři: Carl Chudyk
Rok vydání: 2005
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Glory to Rome je karetní strategická hra pro 2-4 hráče. Hráči v ní mají za úkol zrekonstruovat město Řím, které se právě vzpamatovává z ničivého požáru a přivést jej zpět na vrchol slávy. Cílem hráče je získat co nejvíce peněz a vlivu, čehož lze dosáhnout stavěním budov a prodejem stavebního materiálu ze svých zásob.

Komponenty

187 hracích karet

- 144 karet rozkazů (jsou rozděleny do 6 barev a celkem jich je 40 různých druhů)

- 36 karet stavenišť (6 karet od každé ze 6 barev)

- 6 žolíků (po vyložení zastane žolík jakoukoli ze 6 rolí ve hře)

- 1 vůdcovská karta (určuje kdo je na tahu)

5 základních herních desek (pro každého hráče jedna)

6 obchodních žetonů (používají se pouze při počítání bodů na konci hry)

 

Příprava

Každý hráč obdrží 1 základní herní desku, kterou položí před sebe. Zamíchá se všech 144 karet rozkazů, které utvoří lízací balíček a 6 karet žolíků se položí zvlášť vedle lízacího balíčku. Každý hráč si lízne do ruky 4 karty z lízacího balíčku a k nim si vezme 1 kartu žolíka. Každý hráč poté otočí jednu kartu opět z lízacího balíku a položí ji do společné zásoby (což je plocha uprostřed stolu, odkud si všichni hráči berou kartu a umísťují je své herní desky). Hráč, který má kartu, jejíž počáteční písmeno názvu je nejblíže začátku abecedy, dostane kartu Vůdce a začíná v prvním kole hry.

Průběh hry

Hra je rozdělena na kola. V každém kole je jeden hráč Vůdce a přednostně rozhoduje o tom, která ze 6 rolí (akcí) se bude v daném kole hrát. Herní kolo probíhá následovně:

I. Začíná Vůdce, který může buď:

 • přemýšlet, což znamená, že buď:
 1. dolízne do 5 karet v ruce (pokud má méně než 5 karet v ruce)
 2. lízne 1 kartu (má 5 a více karet v ruce)
 3. vezme si 1 žolíka z hromádky žolíků (pokud tam nějaký je)
 • vést, což znamená, že vynese 1 kartu z ruky doprostřed své herní desky a role na této kartě napsaná, je jediná role, která se toto kole bude hrát

IIa. Pokud Vůdce zvolil nějakou roli, pak se postupně všichni ostatní hráči rozhodnou, zda budou v tomto kole:

 • přemýšlet (viz. výše)
 • následovat, což znamená vynést z ruky stejnou roli jako Vůdce a položit ji doprostřed své herní desky

IIb. Pokud Vůdce nezvolil žádnou roli ale přemýšlení (lízání), pak jsou nuceni ostatní hráči také přemýšlet (lízat) a v tomto kole se nehraje žádná role (akce).

III. Poté, co se všichni hráči rozhodnou, co budou v daném kole dělat, provedou postupně podle směru hodinových ručiček (začíná Vůdce) své akce.

IV. Jakmile všichni hráči provedou své akce, přesunou se všechny v tomto kole vyložené karty rozkazů do společné zásoby uprostřed herní plochy (žolíky se vracejí zpět na hromádku žolíků) a Vůdce předá svoji vůdcovskou kartu hráči nalevo (který je v dalším kole Vůdcem a začíná)

Role

Ve hře je těchto 6 rolí:

Dělník - umožňuje hráči vzít si 1 kartu (materiál) ze společné zásoby a položit ji ke spodní stěně své herní desky (do svých zásob)

Patron - umožňuje hráči vzít si 1 kartu (roli) ze společné zásoby a položit ji k levé stěně své herní desky (mezi své klienty)

Obchodník - umožňuje prodat jednu kartu ze svých zásob (spodní strana herní desky) a přesunout ji do krytu (pravá strana hráčovi herní desky)

Architekt

 • hráč vynese jednu kartu (budovu) z ruky, pod ni položí příslušné staveniště 

  nebo
 • přesune jednu kartu (materiál) ze svých zásob pod již rozestavěnou budovu

Řemeslník

 • hráč vynese jednu kartu (budovu) z ruky a pod ni položí příslušné staveniště (stejně jako Architekt)

  nebo
 • přesune jednu kartu (materiál) ze své ruky pod již rozestavěnou budovu

Legionář - hráč ukáže všem ostatním jednu kartu ze své ruky a poté si vezme kartu této barvy ze společných zásob a položí do svých zásob (spodní strana herní desky). Pokud mají navíc alespoň 1 kartu této barvy v ruce i oba sousedé hráče, pak jsou povinni mu ji odevzdat.

Konec hry

Hra okamžitě končí, jakmile je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. Jeden z hráčů má postavenou budovu Fórum a má ve své klientele 1 kartu od každé barvy - tento hráč okamžitě vyhrává bez počítání bodů
 2. Jeden z hráčů dostaví budovu Katakomby
 3. Lízne se poslední karta z lízacího balíčku
 4. Při stavění budovy se použije poslední volné stanoviště (dojdou karty stavenišť)
 5. Všichni ostatní hráči se z nějakého důvodu vzdají jednomu hráči

Pokud není hra ukončena podmínkou a), tak dochází navíc na počítání bodů a hráč s nejvíce body vítězí.

Autor: Odulin

Další názvy této společenské hry

 • Ruhm für Rom