nepřihlášený

přihlásit

registrovat

City of Kings, The

Počet hráčů: 1 - 4
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 180 min
Herní svět: Fantasy
Herní kategorie: kooperativní
Čeština: undefined
Vydavatelé: The City of Games
Autoři: Frank West
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Tento svět býval kdysi zahradou plnou života, kde všechny národy žily v harmonii. To ovšem bylo před tím než přišel Vesh. Svět, jaký jsme ho znali, byl ztracen a zbývá již jen poslední svobodné město. Jen to nejstarší město na světě odolalo útokům Veshových armád a stalo se útočištěm nás všech, kteří ještě neztratili naději. A právě teď přišel čas vrátit úder.

Ve hře The City of Kings hráči přestavují skupinu hrdinů různých národů světa ovládaného tyranem jménem Vesh. Každý hráč představuje jednoho z hrdinů, který si v průběhu jednotlivých dobrodružství vylepšuje vlastnosti (útok, obrana, pohyb,...) a získává další schopnosti. Jedná se o plně kooperační hru, ve které se hráči snaží splnit úkol daného scénáře ve stanoveném počtu kol. Hra nabízí dvě varianty:

 • Příběhové delší scénáře (herní doba 3-4 hodiny), ve kterých se vyvíjí nejen postavy, ale i zápletka. Hrdinové plní sérii úkolů.
 • Samostatné scénáře (herní doba 1 – 2 hodiny) s jedním jasným cílem, po jehož splnění hráči vyhrají. Scénáře nabízí různé obtížnosti a cíle ke splnění  - boj, stavba budov, sběr surovin...

 
Příprava hry:

Každý hráč si vybere jednoho z hrdinů, za kterého bude hrát, a vezme si desku hrdiny. Ta je rozdělena na několik částí, (atributy, schopnosti, akce, obrázek hrdiny, jeho jméno a nápověda k průběhu kola hráče). Každý hráč dostané také sadu kostiček/žetonů jedné barvy, kterými zaznamená hodnotu svých atributů, značí jimi získané schopnosti a má k dispozici i žetony pro provádění akcí. K tomu jsou přibaleny v odpovídající barvě ještě dva žetony dělníků.

Dále se vybere scénář, který se bude hrát, a od něj se bude odvíjet příprava většiny dalších komponent: karta scénáře (určí některé startovní parametry, např. počíteční hodnoty naděje a morálky), náhodně rozložené mapové díly (rozděleny na zelené a červené), či např. přítomnost nepřítele na některém mapovém dílu. Ve spodní části karty scénáře je také uvedena počáteční pozice hrdinů a jejich dělníků a cíl, který je třeba splnit k úspěšnému ukončení vybraného scénáře.

Na dosah se umístí i žetony surovin, desky nepřátel, karty obchodu, vedlejších úkolů a vylepšení a dále 3 barevné pytlíky (zelený, žlutý a červený). Pytlíky obsahují žetony schopností nepřátel, které jsou náhodně losovány.  Jeden z hráčů by se také měl ujmout posunu otočného ukazatele času, který jednak určuje, kolik kol hráčům zbývá, ale může určovat i další efekty ovlivňující hru.


Průběh hry:

Hráči určí mezi sebou začínajícího hráče a následně provádí své tahy v pořadí po směru hodinových ručiček. Po odehrání všech hráčů končí herní kolo. Na začátku kola se nejprve provedou dva kroky:

 1. Kontrola splnění cílů: Pokud je na začátku kola splněna podmínka vítězství, hráči vyhrávají scénář / postupují do další kapitoly.
 2. Posunutí ukazatele času: To může vyvolat další efekty, jako uhasnutí ohně. Pokud je posunut ukazatel na pole půlnoc, přichází hráči o jeden bod naděje. Pokud se posune žeton na stupnici naděje na 0, hráči prohráli.

Následují tahy hráčů v pořadí od prvního. I tah se skládá z několika kroků:

 1. Vyhodnocení postihů: Hrdina na sobě může mít různé postihy (může např. hořet, nebo být otrávený).
 2. Aktivace nepřátel: Nepřátelé jsou ve hře vždy spojeni s konkrétním hráčem a aktivují se pouze před jeho tahem. Nepřátelé se k hráčům přiřazují většinou poté, co je hráč ve svém tahu objeví.
 3. Akce hráče: Ve svém tahu má hráč k dispozici určitý počet akcí (standardně 4 a v průběhu hry může získat 5. akci). Každý typ akce má zároveň limiotvaný počet použití během jednoho kola (např. útok lze provést dvakrát, pohyb pouze jednou). Akce hráč rozděluje mezi svého hrdinu a dělníka/dělníky. Většina akcí je přímo ovlivněna některým z hrdinových atributů. K dispozici jsou:

  • Pohyb: Hráč může přesunout figurku svého hrdiny/dělníka na mapě o tolik polí, kolik činí hodnota jeho atributu „pohyb“. V rámci pohybu nemůže hráč postupovat z neprozkoumaného pole na mapě na jiné neprozkoumané pole a dělníci se nemohou pohybovat, pokud se nachází na stejném poli jako nepřítel.
  • Průzkum: Neprozkoumané pole mapy, na kterém je umístěna figurka, se otočí lícem nahoru a vyhodnotí se případný efekt. Pokud dělník objeví nepřítele, nemůže již vykonávat další akce.
  • Útok/léčení: V rámci této akce může hrdina zaútočit na na nepřítele, nebo vyléčit sebe, či jiného hrdinu. Tato akce je opět závislá na úrovni odpovídajících atributů. Zároveň musí být cíl útoku/léčení v hrdinově dosahu, což definuje samostatný atribut.
  • Speciální akce: Váže se k určitým schopnostem hrdinů, nebo ke specifickým místům na mapě.
  • Interakce: Interakce hrdinů se specifickými místy na mapě nebo výměna vybavení mezi sebou.
  • Práce dělníka: Dělník může na specifických polích mapy vykonat práci (získat suroviny/stavět budovy). Při těžbě surovin si hráč hodí tolika kostkami pro zisk surovin, kolik je hodnota jeho atributu práce. Kostky na sobě mají různé hodnoty pro zisk surovin (1-3) a hráč získá odpovídající počet surovin. Nicméně se může také stát, že hodí symbol přilákání nepřítele - za každý hozeny symbol položí na dané pole žeton přilákání nepřítele. Pokud by mělo dojít k položení čtvrtého žetonu, jsou všechny žetony odstraněny a místo nich se na místě objeví nepřítel. Získávat suroviny lze na polích k tomu určených, nebo lze plenit prázdná doupata nestvůr. K tomu slouží speciální kostky. Jejich počet je opět určen partričným atributem. Na těchto kostkách jsou symboly jednoltivých surovin a dělník dostane odpovídající suroviny. I zde ovšem hrozí riziko přilákání nepřátel.

Poté, co hráč provede své akce (nemusí jich provést plný počet), jeho tah končí a začíná hrát další hráč.


Několik obecných principů:

Získávání surovin a jejich využití: Pokud dělník získá během své akce nějaké suroviny, není je možné využít ihned. Namísto toho jsou umístěny na dělníka a ten se s nimi musí nejprve vrátit do města, kde se uloží do skladu. Od té chvíle jsou dostupné pro všechny hráče.

Nepřátelé a boj: Pokud hráč odkryje během svého tahu nového nepřítele, ten je k němu přiřazen. Na mapu se umístí žeton nepřítele a hráč si vezme stejně označenou tabulku. K té přiřadí aktuální žeton s atributy nepřítele. Tyto žetony jsou označeny čísly 1 – 30 a tahají se postupně. Obecně platí, že každý nový nepřítel je silnější než, ten předchozí. Na žetonu je určen počet životů nepřítele, síla jeho útoku, případné další atributy a také barevné symboly. Podle těch jsou z adekvátních pytlíků (zelený, žlutý, červený) taženy náhodné schopnosti. Ty upravují chování nepřátel. Např. přidávají nepříteli pohyb, metají po hráčích ohnivé koule, atd.

Získ zkušeností, vylepšování schopností a atributů: Základním způsobem zisku zkušeností je porážení nepřátel (počet získaných zkušeností je uveden na žetonu nepřítele). Pokud ukazatel získaných zkušeností přeročí na stupnici symbol atributu nebo schopnosti, mohou si všichni hráči vylepšit atribut nebo přidat schopnost. Dojde tak k vylepšení všech hráčů zároveň. Hra neurčuje, jaký atribut/schopnost si má který hráč vylepšit a vždy je rozhodnutí hráče, jak získané vylepšení využije.

Smrt hrdiny: Pokud je některému hráči zabit hrdina, hra pro něj nekončí. Hrdina se okamžitě vrací na pole města a hráčův tah pokračuje. Nicméně hráči přijdou o jeden bod morálky. Počet bodů morálky je dán scénářem a pokud je hodnota morálky snížena na 0 hráči prohráli. Dělník nemůže být zabit.


Konec hry:

Hráči zvítězí, pokud se jim povede mít splněné podmínky pro vítězství na začátku nového kola. Pokud kdykoliv v průběhu hry klesne naděje nebo morálka na 0, hráči prohráli.

Autor: Azz