nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Carpe Diem

Počet hráčů: 2 - 4
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: desková hra, strategická
Čeština: undefined
Vydavatelé: Alea
Ravensburger
Autoři: Stefan Feld
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Fontána na zahradě obklopená vinicemi. Za vinicemi prostorná vila - její obraz se odráží v nedalekém jezírku plném ryb. Klidná čtvrť pro vůdce senátu. Pestrobarevné tržiště obklopené domky řemeslníků. Po ulicích se linoucí vůně chleba. Shon, na který dohlíží bystré oči přísného správce. Městské čtvrti lišící se od sebe jako den a noc. Ve které mi bude líp, ve které se usadím?

Ve hře Carpe Diem se hráči stávají správci městské čtvrti ve starověkém Římě. Staví vily, domy řemeslníků a ostatní krajinné prvky, které jim přináší zisk surovin a vítězných bodů. Vítězem se stává ten hráč, kterému postavené objekty na konci hry přinesou nejvíc bodů.


Příprava hry:

Každý hráč dostane čtyři okraje, ze kterých si postaví rámeček, do kterého bude vkládat své stavby. Na okrajích jsou symboly, které udávají, které stavby mu budou v daných řadách a sloupcích přinášet vítězné body. Doprostřed stolu se nachystá herní deska, na kterou se položí vybraný počet destiček, tvoří společnou nabídku pro řemeslníka. Poté se nachystá první fáze. Do prostředního rondelu se vloží patřičný počet destiček a hráči zde umístí své figurky. Na stupnici svitků, která udává pořadí hráčů ve hře, si hráči umístí disk ve své barvě. Podle pořadí si hráči vezmou počáteční karty s vítěznými body, které slouží i jako platidlo ve hře při plnění bodovacích úkolů.


Průběh hry:

Ve svém kole se hráč musí pohnout o jedno pole na centrálním rondelu. Z lokality, do které došel, si vybere jednu destičku a tu umístí do svého hracího čtverce. Umísťuje ji tak, aby všemi stranami seděla k ostatním již umístěným dílkům. Pokud dílek nemůže umístit, dává si ho do svého osobního skladu, kde zůstává až do konce hry. Jakmile hráč zkompletuje některou budovu či krajinný prvek, získává výhodu z toho plynoucí. Prostřednictvím dílků je možné získat:

  • Suroviny, které lze následně prodat u obchodníka a získat za ně mince. Suroviny  lze použít při bodování na konci každé fáze.
  • Mince a chleba - ty je možné použít při bodování na konci fáze, kdy nahrazují chybějící suroviny.
  • Svitky - pokud je překryto pole se symbolem svitku, hráč se posune na stupnici svitků.
  • Bodovací karty - karty fontány udávají, za co hráči získají vítězné body na konci hry.

Jakmile se rozeberou všechny destičky z prostředního rondelu nastává konec fáze a provádí se bodování. Podle pořadí na stupnici svitků hráči plní úkoly ze společné nabídky. Hráč si vezme svůj disk a umístí jej mezi dva úkoly, které jsou v nabídce. Pokud splňuje jejich podmínky (vlastní uvedený počet postavených objektů nebo zaplatí uvedené suroviny) získává bonus (vítězné body nebo suroviny), který je na kartě uvedený. Pokud je naopak nesplňuje musí zaplatit již získanými vítěznými body. Poté se nachystá další fáze.


Konec hry:

Po dokončení čtvrté fáze a se vyhodnotí celkové skóre hráčů. Hráči získávají body za stavby, které se jim podařilo umístit podle instrukcí na okraji jejich rámečkum, dále pak za splněné osobní úkoly (své karty fontán), za dokončené vily, za umístění na stupnici svitků a za zbylé zdroje ve svém skladu. Vítězem se stává ten hráč, který má na konci nejvíce bodů.

Autor: martinsun