nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Battlestar Galactica: Starship Battles

Počet hráčů: 2 - 99
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Sci-fi
Herní kategorie: válečná
Čeština: undefined
Vydavatelé: Ares Games
Autoři: Andrea Angiolino
Andrea Mainini
Rok vydání: 2018
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

„CYLONI BYLI STVOŘENI ČLOVĚKEM. VYVINULI SE. POVSTALI.“

Po 4571 dnech skončila Cylonská válka náhlým příměřím. Mír setrval po 40 let. Ale nyní jsou Cyloni zpět, stejně urputní a bojovní jako tehdy. Chtějí vyhubit zbytek celého lidstva. A mají plán. Dvanáct kolonií je zničeno a leží v troskách. Ale koloniální flotila je zde, aby čelila lodím Cylonů a chránila to, co z lidstva zbylo.

Ve hře Battlestar Galactica: Starship Battles se hráči ujímají rolí Cylonů nebo stíhačů na straně Koloniální flotily při leteckých soubojích ve vesmíru. Hra probíhá na základě různých scénářů, které vycházejí z konkrétních dílů seriálu Battlestar Galactica. Princip hry je velice jednoduchý a kopíruje systém dobře známý z jiných produktů vydavatele Ares Games, jako jsou Wings of Glory či Sails of Glory. Specifikem této hry je, že do tohoto osvědčeného systému navíc přidává prvky boje ve vesmírném protoru. Jmenovitě jde o zohlednění zrychlení a kinetické energie do určitých manévrů a možnost otočení lodě pomocí manévrovacích trysek do jiné strany pro střelbu na cíl, zatímco loď letí setrvačností stále po stejném vektoru.

Příprava hry:

Každá hra začíná vymezením herního prostoru o rozměru nejméně 75 x 75 cm. Tento prostor nemohou lodě hráčů opustit. Pokud k tomu dojde, loď která opustila herní prostor vypadává ze hry. Hráči si následně zvolí loď a stranu, za kterou budou hrát. V základní hře je na výběr buďto Viper Mk.II za Koloniální flotilu, či Raider za stranu Cylonů.

Dle vybrané lodi si každý hráč vezme příslušný balíček manévrovacích karet, kartu lodi, miniaturu lodi s podstavcem, ovládací panel lodi a žeton se symbolem podstavce lodi. Hráči následně osadí miniatury svých lodí na herní podstavec a umístí k sobě na hromádku lícem dolů žetony poškození lodi. Každý z hráčů si také vezme pravítko pro vyhodnocení vzdálenosti při boji.

Na závěr hráči zvolí herní scénář.

Další kroky při přípravě hry jsou již specifické podle toho, na základě jakých pravidel hra probíhá. Hra umožňuje se herní mechaniky následně naučit postupnou aplikací pravidel. Tato pravidla jsou rozdělena do třech úrovní, které se vzájemně doplňují (tj. Kompletní pravidla = Pravidla pro rychlý start + všechny dodatečné body z kompletních pravidel).

  1. Pravidla pro rychlý start
    Z balíčku manévrovacích karet je vyřazena prázdná karta (symbol hvězdy) a karta se symbolem změny směru (symbol šipky obrácené o 180 stupňů).
  2. Kompletní pravidla
    Do hry jsou navíc zařazeny karta se symbolem změny směru, žetony se symbolem střelby a žetony vychýlení z kurzu.
  3. Volitelná pravidla
    Do hry mohou dle rozhodnutí hráčů být zařazeny všechny karty a prvky obsažené ve hře (či jenom vybrané), jako jsou karty a talenty/chyby konkrétních pilotů, pole asteroidů, planetky, rozdíly ve výškové úrovni, FTL skoky atd.

Průběh hry:

V každém kole hry hráči dle kompletních pravidel provádějí následující kroky (při použití pravidel pro rychlý start se kroky 2 a 3 vykonávají naráz a krok 4 a 5 je vynechán):

1. Naplánování pohybu lodi

V tomto kroku hráči plánují na ovládacím panelu lodi její pohyb s využitím manévrovacích karet. Plánování probíhá skrytě před protihráčem.

Každý hráč si vybere z balíčku manévrovacích karet libovolnou kartu. Hráč může vybrat dvě karty, pokud některá z vybraných karet obsahuje symbol přídavného spalování (overboost). Pokud hráč zvolil obtížný manévr (dle symbolu na manévrovací kartě), vezme si jako připomínku žeton obtížného manévru a v dalším kole nemůže manévr tohoto typu opakovat. Nelze ani naplánovat manévr s použitím přídavného spalování (výjimkou je, pokud se jedná pouze o manévr v přímém směru, označený rovnou šipkou). Při kombinaci více karet nelze součtem maximálního přetížení překročit hodnotu 4 G.

Podle vybrané karty (či karet) navolí hráči na ovládacím panelu hodnoty rychlosti (R), kinetické energie (KE) a orientace (O) lodi. Při volbě manévrovací karty je nutné počítat s hodnotou zrychlení (Z) dané lodi, které určuje maximální zvýšení/snížení KE, kterého je daná loď schopna. Při úplně prvním kole hry je hodnota R, KE a O určena hráčem, hodnota Z závisí na parametrech lodi. Hodnota KE nesmí nikdy kombinací karet překročit hodnotu 6.

2. Vykonání prvního pohybu lodi

Hráči odhalí ovládací panely svých lodí a první manévrovací kartu. Okamžitě musí upravit hodnotu KE na výslednou hodnotu každé lodi dle naplánované karty (musí zohlední obě karty, pokud je druhou naplánovanou kartou přídavné spalování, či změna směru ale tato karty zatím neodhalují).

Hodnota výsledné KE je určena hodnotou na vybrané trajektorii této karty (či kombinací karet). Tato hodnota nikdy nesmí překročit 6 a zároveň musí být dle druhu zrychlení/zpomalení dodržen následující vzorec: KE(DIF) = KE(START) +/- KE(KONEC) <= Z (např. Viper Mk.II zpomaluje z KE 4 na začátku tahu na KE 1 na manévrovací kartě, tedy KE(DIF)=3, podmínka je splněna, jelikož Viper Mk.II má Z o hodnotě 3).

Lodě vykonají následně pohyb po vybrané trajektorii první manévrovací karty.

3. První střelba

Hráči se mohou rozhodnout ke střelbě, pokud se protivník nachází v dosahu a palebné výseči jejich lodi. Dosah a palebná výseč se určuje pravítkem pro vyhodnocení vzdálenosti. Protivník je v dosahu, pokud lze pravítkem od středu podstavce útočníka dosáhnout na kteroukoliv části podstavce protivníka, aniž by zároveň došlo k překročení kuželu palebné výseče útočníka zvýrazněného na podstavci.

Pro vyhodnocení úspěšnosti útoku provede útočník hod dvěmi kostkami. Pokud je součet hodnot větší nebo roven hodnotě útoku dané lodi, došlo k zásahu protivníka. Při vyhodnocení je třeba zvážit i všechny multiplikátory/postihy dle dané situace (např.krátká vzdálenost +1 k hodu, KE protivníka o hodnotě 4 a větší -1 atd.).

Útočící hráč si vezme žeton střelby jako připomínku, že nemůže již toto kolo střelbu opakovat.

Zasažený hráč si musí náhodně vzít žeton poškození lodi. Podívá se na něj a položí jej lícem dolů vedle ovládacího panelu své lodi. Pokud je na žetonu symbol +, musí si hráč vzít druhý žeton poškození. Pokud je na druhém žetonu +, je ignorován. Pokud je na žetonu symbol zvláštního poškození, zasažený hráč jeho efekt neoznamuje (pokud není v jeho popisu uvedeno jinak) a musí jej zohlednit od dalšího tahu.

Pokud je součet hodnot poškození na žetonech větší nebo roven hodnotě strukturální integrity dané lodi, je loď zničena a hráč vypadává ze hry. Žetony poškození zničené lodě jsou zamíchány zpět do hromádky žetonů poškození a zůstávají tak ve hře.

4. Vykonání druhého pohybu lodi

Platí pouze pro hráče, kteří v prvním kroku naplánovali kartu přídavné spalování, či změnu směru. Hráči nyní odhalí druhou manévrovací kartu a vykonají pohyb po dané trajektorii.

5. Druhá střelba

Pokud některý z hráčů ještě v tomto kole nestřílel, může v tomto kroku střílet. Na konci tohoto kroku jsou hráčům odebrány žetony střelby a začíná další kolo hry.

Konec hry:

Hra končí, pokud bylo dosaženo podmínek pro vítězství v daném herním scénáři.

Obvykle je podmínkou zničení všech lodí dané frakce. Lodě, které v kterémkoliv okamžiku opustí herní oblast, jsou vyřazeny ze hry.

Autor: TwomblyCZ

Vybíráme z aukcí

Descent-Oath of the Outcast
Descent-Oath of the Outcast
Akt. cena: 1175 Kč
Končí za: 1 hodina

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>