nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Aquileia

Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Starověk
Herní kategorie: ekonomická
Čeština: undefined
Vydavatelé: 999 Games
Zoch Verlag
Autoři: Cielo dOro
Rok vydání: 2011
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Aquileia byla druhým nejdůležitějším městem Římské říše a byla původně založena jako základna proti nájezdům barbarských útočníků. Z jejího vojenského původu pochází zvláštní čtyřúhelníková struktura rozdělená hlavními ulicemi. Později se město díky svému pohodlnému a efektivnímu říčnímu přístavu stalo důležitým prosperujícím obchodním městem a politickým a kulturním centrem. Byly postaveny významné památky, jako je stadion pro koňské závody, gladiátorská aréna a slavné divadlo. Architektonickou síť města dále doplňovaly vily patricijů, banky či řemeslnické dílny.

Ve hře Aquileia se hráči obchodováním a budováním snaží stát nejmocnější postavou ve městě. Každý hráč představuje bohatého patricije vlastnícího určitý počet sluhů, které využívá pro různé druhy činností ve městě. Každá tato činnost mu může přinést výdělky, výdaje a v některých případech i vítězné body. Hra trvá celkem 6 kol a vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů.


Příprava hry:

Před začátkem hry si nejprve rozložíme herní plán, který představuje město Aquileia a na kterém se nachází celkem sedm herních oblastí.

Následně dáme každému hráči sadu pěti sluhů, devíti domečků a po jednom od žetonů síly, remízového žetonu a žetonu počítání bodů. Každý hráč dále dostane do začátku hry 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové mince. Jeden z hráčů zamíchá balíček koňů a zbraní a položí jej lícem dolů na určené místo na hrací desce. Z tohoto balíčku vezme 3 karty a položí je lícem nahoru vedle balíčku. Dále zamíchá balíček otroků a vavřínových karet Stadia a položí je lícem dolů na určené místo na hrací desce. Hráč zamíchá ještě poslední balíček vavřínových karet Theatru a položí jej opět lícem dolů na určené místo na hrací desce, horní kartu z tohoto balíčku položí lícem nahoru vedle něj. Nakonec položí čtyři modré kostky k prostoru Potentia a tři červené kostky vedle hrací plochy. V posledním kroku si hráči vyberou začínajícího hráče, ten následně umístí svůj remízový žeton na remízovou stupnici a po směru hodinových ručiček tak učiní i ostatní hráči.


Průběh hry:

Každé kolo začíná pokládací fází, při níž začínající hráč položí jednoho ze svých sluhů na hrací desku nebo přesune svůj remízový žeton. Ve chvíli, kdy všichni hráči po směru hodinových ručiček položili svého sluhu nebo remízový žeton, začínající hráč (a po něm ostatní) opakují tento proces, dokud není umístěno všech 5 sluhů a jeden remízový žeton. Stupnice remíz je pouze prostředek, jak určit začínajícího hráče v dalším kole a jak rozhodovat remízy v Aréně a Stádiu.

Po pokládací fázi následuje fáze akční, která je vykonávána v daném pořadí:

 1. Mercatus: Tato oblast má pod sebou 5 podoblastí, které se provádí v uvedeném pořadí.
  • Dolus: Hoďte dvěma červenými kostkami a vezměte si peníze, které na kostkách padnou.
  • Pecunia: Výměna peněz v pravidly daných poměrech: pokud tak učiníte, získáte automaticky 4 vítězné body. 
  • Equi Et Arma: V případě, že má hráč na některém z těchto políček svého sluhu, smí si za jednu bronzovou minci koupit některou ze tří karet otočených lícem nahoru vedle balíčku zbraní a koní. Jestliže je některý ze sluhů umístěn na políčku nejvíce vlevo, získá k vyložené kartě navíc horní kartu z balíčku.
  • Servi: Zde smí hráči nakupovat karty otroků dle pravidly daných cen. 
  • Potentia: V případě že některý z hráčů položí svého sluhu na toho políčko, získá 4 modré kostky, které jsou zde k dispozici, a které následně může dle svého uvážení použít v Aréně nebo Stádiu pro navýšení síly v soubojích.

 2. Arena: Hráči, kteří umístili svého sluhu na alespoň jedno ze tří polí Arény, se mohou zúčastnit gladiátorských zápasů. Souboj probíhá tak, že hráči určí svou bojovou sílu sečtením hodnot polí, na které umístili své sluhy (pokud je sluhů více než jeden, hodnota se sčítá). Následně si každý účastník Arény hodí třemi červenými kostkami a přičte k bojové síle 1 za každý padlý symbol bronzu.  V další fázi souboje se vykládají karty otroků a zbraní, které rovněž mohou posílit hodnotu útoku. V poslední fázi je možné navýšit útok ještě modrými kostkami z oblasti Potentia, viz výše.
  Vítězem gladiátorských soubojů v Aréně se stává ten hráč, který má na počítadle bojové síly nejvyšší skóre. V případě shody má lepší pozici hráč, který se nachází na nižší pozici na stupnici remíz. První tři nejlepší hráči jsou následně dle pravidel za své úsilí odměněni a mají možnost získat například kartu z balíčku otroků, vítěžné body nebo bronzové mince.

 3. Stadium: Hráči, kteří umístili svého sluhu na alespoň jedno z polí Stádia, se mohou zúčastnit závodů. Souboj probíhá prakticky stejně jako souboje v Aréně pouze s drobnými změnami. Hráči opět mohou položit i více svých sluhů, ovšem ti musí být všichni buď na zlaté, nebo stříbrné straně. Po vyhodnocení závodů získávají první tři hráči dle pravidel zlaté a stříbrné mince a vavřínové karty. 

 4. Theatrum: Aktivuje se pouze v případě, že je sem položen alespoň jeden sluha. Hráč, který má kartu na tomto políčku, má v tomto kole na starosti dražbu vavřínových karet Theatru. Ukáže všem hráčům horní kartu z tohoto balíčku a zahájí o ni dražbu - ta začíná nabídkou o hodnotě přesně jedné mince dle jeho výběru. Nyní smí každý hráč buď odstoupit z dražby, nebo dorovnat přesnou hodnotu mince (1 stříbrnou minci dorovnat jednou stříbrnou mincí, nikoliv 2 bronzovými apod.) a jednu minci dle libovolného výběru přihodit. Tímto způsobem se pokračuje, dokud nezbyde jediný hráč, který získá draženou kartu. Hráči, kteří nevyhrají aukci, si své nabídky berou zpět.

 5. Forum: Ve fázi Forum mohou hráči stavět vily, banky nebo dílny v pořadí od jedničky do pětky, jak je zobrazeno na hracím plánu. 1. hráč staví jako první, 2. staví jako druhý a získává vítězné body za stavbu, 3. hráč staví jako třetí a může postavit až dvě budovy, 4. hráč staví jako čtvrtý a 5. hráč staví jako pátý a získává vítězné body za stavbu.
  Hráč, který staví budovu, musí zaplatit cenu uvedenou na hracím plánu vybrané budovy (přesný obnos, pokud má například kartu s dvěma otroky a budova stojí pouze jednoho otroka, musí použít celou kartu) a následně za ni získá uvedené vítězné body.

 6. Portus: Ve fázi Portus se stanou dvě věci. Nejprve jde do akce hráč na poli Latro. Ostatní hráči na třech polích vedle pole Latro zaplatí po jedné minci dle barvy, na které stojí, a latro hází třemi červenými kostkami. V případě, že hodí barvu, na které se nachází některý ze sluhů ostatních hráčů, získává tuto zaplacenou minci. Hráči, kterým Latro neodebral minci, mohou v pořadí bronz-stříbro-zlato začít s aktivací svých budov a hráč, kterému byla mince odebrána, tuto minci musí pro aktivaci zaplatit znovu. 
  Fáze aktivace se pak skládá z aktivace všech hráčových již postavených budov dílen a soukromých bank. Hráč po aktivaci získá všechny vítězné body uvedené u postavené budovy dílen a peníze uvedené u soukromých bank.

Na polích, kde není umístěn žádný sluha se žádná akce nevykonává. Po vykonání akce si hráči vezmou své sluhy z políčka zpět.


Konec hry:

Hra končí po odehrání 6 kol. Na konci hry se uskuteční závěrečné bodování. Přičtou se vítězné body za karty Stádia dle jejich hodnoty a body za celkovou hodnotu postavených vil násobenou počtem vavřínových karet v barvě vil. Za peníze a jiné nevyužité zdroje se žádné body nezískávají. Vítězí hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů.

Autor: u.a.c.

Vybíráme z aukcí

VS System 2PCG: The Predator Battles - EN
VS System 2PCG: The Predator Battles - EN
Akt. cena: 590 Kč
Končí za: 1 den

Nejnovější otázky

další >>

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>