nepřihlášený

přihlásit

registrovat

An Infamous Traffic

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 14 let
Herní doba: 90 min
Herní svět: Současnost
Herní kategorie: desková hra, intriky, diplomacie, ekonomická
Čeština: undefined
Vydavatelé: Hollandspiele LLC
Autoři: Cole Wehrle
Rok vydání: 2016
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Britské impérium má problémy se státní pokladnou. Rozmlsaní a bohatí poddaní královny Viktorie se stali závislí na čaji. Ten musí Britové kupovat za stříbro z Říše středu. Stříbra je málo, musí se něco vymyslet. Á... máme přece makové plantáže v našich indických koloniích. Co kdyby jsme začali do Říše středu vozit blahodárné opium? Je levné, zákazníci se na něm také stanou závislí a naše obchodní společnosti si pěkně namastí kapsu, hned dvakrát. Trochu by mohl být problém s úředníky a oficiálním uzavřeností přístavů, ale to se dá vyřešit. Trocha té korupce, pašeráci, ilegální misionáři přinášející do této barbarské země (hmm teda z našeho pohledu, z jejich jsme prý my barbaři) naši osvícenou kulturu (a jsou schopni kontaktovat černý trh). Zisky jsou veliké, začíná zuřit konkurenční válka i mezi britskými obchodníky. Čchingská vláda taky zuří a snaží se obchod s opiem vystrnadit. No to je urážka samotné královny, když si někdo dovolí spálit zásoby opia a popravit pár misionářů co dělají dobrou věc. Grr - obrněné parníky na ně, na barbary, však oni ty přístavy otevřou. Investoři chtějí vidět zisky, tučné zisky a věřit můžou jen těm obchodníkům, jejichž rodiny se umí dostatečne prezentovat v londýnské vyšší společnosti...

Ve hře Infamous Traffic hrají hráči za britské obchodní společnosti, které se snaží dovážet opium do Číny. K rozjetí obchodu potřebují investory, kteří těmto společnostem umožní nákup lodí a opia. Aby společnosti získaly důvěru investorů, musí se náležitě prezentovat v Londýně. Úspěch zaručí jen náležitý kapitál a rozhodující vliv v různých odvětvích celého obchodního řetězce a samozřejmě chytrá ochodní strategie.


Příprava hry:

Každý hráč obdrží svojí investiční desku se stupnicemi kapitálu a investičních počinů. Dále obdrží každý hráč svojí sadu žetonů (bedny s opiem, lodě a obchodníci, žeton potomka a žetony vůdcovství v určité obchodní kategorii). Do středu hrací plochy je umístěna mapa představující jižní část Číny. Jsou na ní vyznačeny sektory (provincie) do kterých směřují obchodní řetězce (opium, loď, pašeráci, uřednící/obchodníci). Na pravém horním okraji mapy jsou vyznačeny tzv. konspirační kruhy - tedy políčka do kterých se umisťují konspirační žetony (misionáři, pašeráci, čchingské jednotky, úřdeníci a politický vliv). Pod těmito políčky je ještě stupnice pro umisťování potomků. V levém horním rohu je pak pole/ zásobárna kostek. Ty ve hře plní roli příležitostí a míry poptávky po opiu. Na vyznačená místa mapy se umístí počáteční žetony pašeráků a misionářů a do jedné z provincií i dvě počáteční kostky. Na konspirační pole se umístí náhodně konspirační žetony a hra může začít.


Průběh hry:

Hra se normálně hraje na 4 kola, která představují 4 desetiletí 1820 - 1850. Může se však stát že skončí dřív díky lidové revoluci mas kuliů (nejspíš povstání Tchajpingů). Každé kolo má čtyři fáze:

 1. Příprava kola: Na konspirační políčka se umístí nové konspirační žetony, ukazatel kola je posunut na další desetiletí, náhodně se vylosují karty společenského ocenění a vyloží se lícem dolů vedle hrací desky - vždy o jednu méně než je hráčů. Poté se každý hráč může tajně na jednu z nich podívat („poslouchá drby“).

 2. Fáze akcí: Hráči postupně odehrávají po jedné akci, tak dlouho dokud všichni neodpasují. Lze hrát libovolné akce v libovolném pořadí, pokud na to hráč má zdroje a pokud mu to dovoluje situace. Akce jsou ve hře k dispozici tyto:

  • Investice: Nákup opia, lodí nebo najímání zaměstnanců - obchodníků (případně speciálních agentů umožňujících ilegální akce). Počet investičních akcí je závislý na momentálním kapitálu firmy.

  • Umisťování na mapu: Hráč může umístit na mapu žetony získané pomocí investic. Každý žeton má svoje speciální místo vyznačené v obchodních řetězcích. Zpočátku jsou přístavy uzavřené a nesmí do nich vstoupit britští obchodníci, je tedy potřeba využívat speciálních agentů, kteří zařídí „výjimky“. Běžně je k umístění žetonu potřeba především tzv. „příležitost“ (na daném sektoru mapy je přítomna alespoň jedna kostka, která má shodné číslo jako některá kostka v obecné zásobě kostek). Hráč se při umístění žetonu na pozici v řetězci rozhodne, jak draze své zboží či služby poskytne.

   Pokud se povede pokládáním žetonů do některého řetězce tento řetězec uzavřít, vyplácejí si všichni, kdo v tomto řetězci mají své žetony, příjmy (zvyšuje se jim kapitál firmy) podle toho, jak vysoko nastavili své ceny. Uzavření většinou znamená, že musí být dokončena posloupnost „opium-loď-pašerák-uředník/obchodník“ a celkový součet hodnot v řetězci nesmí přesáhnout hodnotu kostek na sektoru (pokud je vyšší, řetězec se považuje za neuzavřený, protože je cena tak vysoká, že o opium nemá nikdo zájem).

   Lze také umístit žeton do již uzavřeného řetězce (tzv. podražení ceny). Nový žeton vyhodí předešlý, ale musí být nastaven na nižší cenu. Hráči, jehož žeton byl vyhozen, samozřejmě klesnou zisky. Nový člen fungujícího řetězce si naopak namastí kapsu. Pokud má hráč v některém druhu žetonů na mapě většinu, je lídrem dané kategorie a jeho žetony dané kategorie nelze zmíněným způsobem vyhodit.

  • Další možnou akcí je zahrání žetonů z některého konspiračního pole. Vždy musí být zahrány všechny žetony, které si hráč vzal. Čchingské vojenské oddíly mohou provést šťáru a popravit pašeráky nebo misionáře, čímž se může přerušit fungující řetězec a jeho účastníci přijdou o zisky. Tato akce ovšem pěkně naštve Brity a může tak vést k vyvolání opiové války, k umisťování misionářů a pašeráků, které přinese do daného sektoru nové kostky (příležitosti a poptávku po opiu), zkorumpované mandaríny, kteří mohou pomoci dokončit rozjetý řetězec dodávek, či případně žetony britského politického vlivu.

  • Poslední možností akce je dobrovolné snížení ceny některé vlastní služby či zboží - jednak z důvodu snížení celkové ceny řetězce, aby bylo možno jej uzavřít, nebo prostě jen jako obrana proti podražení ceny jiným obchodníkem.

  Pokud hráč již nechce nebo nemůže hrát, pasuje. Čím víc hráčů odpasuje, tím dražší je pro zbývající ještě hrající hráče využívat akci konspiračních žetonů. Po odpasování může hráč poslat svého potomka do Londýna, aby zapůsobil na tamní společnost. Poté, co všichni odpasují, nastává třetí fáze kola.

 3. Opiová válka: Pokud je ukazatel na stupnici rozhořčení Britů výš než ukazatel vojenské síly Čchingů, nastává opiová válka (pokud ne, celá tato fáze se přeskočí). Hráč který vlastní nejvíc žetonů britského politického vlivu, se stane lídrem vojenského tažení na pevninu. Za každý žetonek vlivu, který hráči nasbírali, mohou odstraňovat čchingské vojenské síly a případně, je-li sektor bez císařské armády, mohou celou provincii oficiálně otevřít britskému obchodu. Otevření provincie Britům přivede Říši středu blíž k revoluci, (odstraní se jedna kostka z obecné zásoby). Na druhou stranu již v otevřené provincii není třeba řešit „příležitosti“ (tedy shodu kostek) a z řetězců se odstraní pašeráci - vše je zde již čisté a legální.

 4. V poslední fázi kola se řeší, jaký dojem udělali synové vážených obchodníků v Londýně. Odkryjí se karty společenského ocenění a podle hodnoty se přiřadí potomkům, kteří byly do Londýna posláni. Může se tak stát že hráčův potomek získá například krásné sídlo (3 body na konci hry), ale také může například prohrát majetek v kartách a naopak získá záporné body (-1).


Konec hry:

Konec hry může nastat dvěma způsoby:

 1. Skončí čtvrté kolo hry: V takovém případě získávají hráči body za karty společenského ocenění, které během hry získali a navíc 2 body za vůdcovství každé kategorie (má nejvíc obchodníků, lodí nebo opia). Hráč s největším počtem bodů vítězí.
 2. Nastane revoluce: Pokud v obecné zásobě kostek dojdou všechny kostky, hra ihned končí. Body společenského ocenění a body za lídry kategorií se vůbec nepočítají a vyhrává hráč, který má na mapě nejvíce žetonů. Pokud nastane shoda, vítezí hráč který získal více karet ocenění.

Autor: čínan

Vybíráme z aukcí

euphoria
euphoria
Akt. cena: 300 Kč
Končí za: 3 dny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>