nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Among Nobles

Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: od 10 let
Herní doba: 120 min
Herní svět: Renesance
Herní kategorie: karetní hra
Čeština: ke stažení
Vydavatelé: neuvedeno
Autoři: neuvedeno
Rok vydání: 2015
Sdílej: Facebook

Popis hry

Upravit

Osvícenská Evropa je stále v zajetí starých aristokratických pořádků. Ožeňte chytře své syny a provdejte své dcery tak, aby všechny trůny starého kontinentu nesly vaše geny...

Hra Among Nobles hráče staví do pozice šlechtických rodů v Evropě a jejich cílem bude získat co největší počet bodů prestiže - ať už obratným válčením či zbožnými skutky.


Příprava hry:

Každý hráč obdrží akční disky a kostičky armád ve své barvě a startovní obnos peněz. Doprostřed stolu se nachystají karty provincií a první generace potomstva. Poté se podle pořadí hráčů vydraží startovní páry předků (muž + žena) a začíná první kolo.


Průběh hry:

Hra se dělí na kola, v každém kole hráč odehraje určený počet aktivací (daný počtem svých akčních disků) a poté proběhne fáze údržby. V aktivacích se hráči střídají po jedné (tj. použití jednoho disku). Hráči aktivují postavy či páry ve své dynastii a při aktivaci provedou (volitelně) všechny efekty (symboly) v jednom zvoleném řádku. Těmi mohou být:

  • Válčení: přesun jedné kostky armády ze zásoby hráče do provincie nebo z jedné provincie do jiné
  • Zbožnost: zisk jednoho žetonu prestiže (= vítězného bodu)
  • Obchod: zisk 1 zlaté mince
  • Svatba: oženění jednoho svého mužského potomka
  • Intrika: speciální akce daná kartou konkrétní postavy
  • Najmutí: provedení akcí válčení, zbožnost nebo svatba za dodatečný poplatek
  • Narození dítěte: výběr potomka určeného pohlaví ze společné nabídky (pouze u párů; jediná povinná akce)

Každá postava má barvu, která do jisté míry odpovídá specializaci (červená – válčení, modrá – zbožnost, žlutá – obchod, zelená – intrika). Při narození dítěte musí mít narozená postava stejnou barvu jako alespoň jeden z rodičů. Při svatbě musí aktivní hráč oznámit, kterého svého neoženěného mužského potomka chce oženit. Poté mu každý z ostatních hráčů nabídne jednu svou neprovdanou ženu a aktivní hráč jednu z nich musí vybrat jako nevěstu (nesmí couvnout). Hráč, kterému nevěsta před svatbou patřila, získá vítězné body, vlastník ženicha pak pár, který smí plodit další potomky. Potomci se umisťují do řady pod své rodiče, přičemž každý hráč smí mít v rodu současně přítomny nejvýše tři generace. Navíc se při aktivaci páru aktivují ikony řádku muže i ženy, takže při chytré svatbě pak jednou aktivací lze zvládnout více akcí najednou. Provádění některých akcí (válčení, svatba, najmutí) je zpoplatněno.

Jakmile všichni hráči spotřebují všechny akční disky, přichází údržbová fáze – dochází k souboji armád v provinciích, kdy vítěz souboje získá odměnu z provincie (peníze, vítězné body). Poté je doplněna nabídka potomků a pokud je dobrán balíček některého ze tří věků, dojde na konci dalšího kola k vymírání nejstarší generace v rodu každého hráče (příslušné karty jsou odhozeny ze hry), příp. hra skončí a vyhodnotí se vítěz.

Karty postav mohou mít také další efekty, které je možné spustit např. při narození postavy, jejím provdání, nebo jsou platné permanentně.


Konec hry:

Jakmile dojdou při doplňování do nabídky karty postav III. (posledního) věku, hra končí na konci dalšího kola. Hráči přemění zbylé peníze na body ve stanoveném poměru, odkryjí body získané akcemi a ovládáním provincií v průběhu hry (do té doby jsou body tajné) a hráč, který jich má nejvíce, se stává vítězem hry.

Autor: Kew