nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Pohodové hraní L5R v Kolíbce


Začátek: 11.07.2020 10:59

Konec: 11.07.2020 23:59

Místo: Praha (Řeznická 10)


Kopíruji z FB události: https://www.facebook.com/events/1559526534211783/

Po nakažlivé pauze organizujeme letošní třetí pohodové hraní a setkání hráčů karetní hry Legends of the Five Rings. (www.rokugan.cz)
For English info, please scroll down.
Potencionální zájemci, nováčci a zkušení hráči vítání!
Hraní bude mít turnajovou strukturu běžící na aplikaci Lotus Pavilion (swiss systém) a ceny budou zajištěny z Welcome Kitu pro klan Kraba a z Open Night kitu.
Hrajeme dle standardních turnajových pravidel a dle dokumentu "Imperial Law".
Zápisné do turnaje cca 150 Kč (pokud nás bude hodně, může být nižší).
Všechna rozšíření a karty oficiálně vydané do 11.7. (včetně) jsou legální.
Proxy karty jsou akceptovány ale jen v přiměřeném množství, barvách a kvalitním provedení (čitelné).
První dvě místa získají nádhernou podložku. Další ceny a karty pro top 16 hráčů samozřejmostí ????
Výborný oběd stejně jako minule bude k dispozici (každý účastník si hradí sám) a to pouze pro PŘIHLÁŠENÉ. Tedy ZŮČASTNÍM SE, nikoliv ZAJÍMÁ MĚ TO. Pan domácí umí v kuchyni zázraky ale nač mu komplikovat život. Začínáme od 11:00 a dle dohody mezi hráči pojedeme 4 kola. Po skončení 4 kol bude vyhlášen vítěz, rozdány ceny a následuje další hraní a volná zábava.
!!!HOTOVOST S SEBOU. Zápisné na turnaj prosím mějte připravené. Je pro mě výzva rozměnit na tři tisícikoruny po sobě ????
Pro všechny nováčky a zájemce, hra není těžká, jen komplexní a tedy nádherná. Pokud hru nevlastníte ale máte zvědavost a nutkání se zúčastnit, napište nám.

This year's third relaxed gaming and meeting of Legends of the Five Rings card game players. (www.rokugan.cz)
Potential candidates, newcomers and experienced players welcome!
The gaming will have a tournament structure running on the Lotus Pavilion (swiss system) and prizes will be secured by the Crab Clan Welcome Kit and Open Game Night kit.
We play according to standard tournament rules and according to the document "Imperial Law".
Entry fee approx. 150 CZK (lower in case we are many).
All extensions and cards officially issued by 11.7. (including) are legal.
Proxy cards are accepted but only in color print and high quality (readable).
The first two places will be given a beautiful playmat. Other prizes and cards for the top 16 players are standard practice ????
Excellent lunch as last time will be available (each participant pays himself) for registered participants only.
We start at 11:00 and according to an agreement between players we will go agreed number of rounds. Usually 4. After the last round, the winner will be announced, prizes will be awarded, followed by further gaming and free entertainment.
Payments for refreshment and for registration on site are in CASH ONLY (no payment cards accepted).
Please have exact amount for tournament registration fee ready. It is a challenge to return change to thousand Czech crowns three times in a row ????
For all newcomers and candidates, the game is not difficult, just complex and therefore beautiful. If you do not own the game but you have the curiosity and urge to participate, do not hesitate to write us.

Více informací


Zúčastní se

I já se zúčastním

Vybíráme z aukcí

Dobble
Dobble
Akt. cena: 140 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>