Autor: Mirda-ta | 11.10.2020 | 0

Nyní společně rozhodneme o budoucnosti celého Západního království. Je na čase získat pro naši věc ty správné měšťany a pokusit se s jejich pomocí znovu nastolit blahobyt. Nebo bude výhodnější uvrhnout celé království do chudoby? Inu, pohnutky vikomtů jsou nevyzpytatelné a vrtkavé...

Ve hře Vikomti Západního království budete v rolích vikomtů cestovat po Západním království, navštěvovat města a vesnice, v nichž můžete najímat nebo propouštět měšťany, obchodovat s komoditami, stavět dílny, obchodní stanice a cechovní domy a nechat opisovat důležité rukopisy. Kromě toho také budete usilovat o vliv na hradě pomocí svých věrných poddaných. Vaše rozhodnutí budou mít vliv na vaši zkaženost a počestnost a na jejich základě se bude utvářet budoucnost Západního království. Z hlediska mechanik hra kombinuje deckbuilding, worker movement a vyhodnocování akcí pomocí rondelu.


Příprava hry:

Každý hráč obdrží na začátku hry kartu hráče. Ta určuje asymetrický počet počátečních surovin. Zároveň s touto kartou získají hráči i jednoho z významných měšťanů. K tomu ještě 8 karet počátečních měšťanů v barvě komponentů, za niž se rozhodli hrát, a desku hráče, na kterou umístí své budovy a žetony ukazatelů zkaženosti a počestnosti. Deska hráče slouží zároveň jako přehled kola, dostupných akcí a bonusů.


Průběh hry:

Každé kolo hry se skládá z následujících šesti fází:

  1. Správa karet: Hráč může odhodit kartu z ruky, nebo vrchní kartu z dobíracího balíčku. Poté posune vyložené karty měšťanů na na své desce o jednu pozici vpravo. Třetí karta v řadě putuje do odhazovacího balíčku a hráč vyloží novou kartu měšťana z ruky na nově vzniklé volné místo. Pokud je nově vyložený měšťan zločinec, posune se hráčův ukazatel zkaženosti o příslušný počet polí.

  2. Pohyb vikomta: Na herním plánu hráč pohne svojí figurkou vikomta po směru hodinových ručiček alespoň o tolik políček, kolik je hodnota nově vyloženého měšťana. Je možné se pohnout i dále, za každé další políčko však hráč platí jednu minci.

  3. Hlavní akce: Hráč může propustit měšťana na herním plánu a získat tak jeho okamžitý jednorázový bonus a specializace. Propuštěný měšťan je odstraněn ze hry. Poté hráč může zahrát jednu ze čtyř hlavních akcí: Obchod, Stavba budovy, Umístění poddaných do hradu, Opis rukopisu.

  4. Najímání: Hráč může najmout měšťana z herního plánu. Takto najatý měšťan poskytuje okamžitý jednorázový bonus a putuje do odkládacího balíčku hráče.

  5. Vyhodnocení střetu: Pokud se na desce hráče setkaly ukazatele počestnosti a zkaženosti, vyhodnotí hráč příslušné akce a bonusy. Stejně tak vyhodnotí své akce a bonusy i ostatní hráči na základě aktuální pozice střetu ukazatelů počestnosti a zkaženosti aktivního hráče. Aktivní hráč po vyhodnocení přesune oba ukazatele zpět na výchozí pozice.

  6. Dobrání karet: Hráč si dobere ze svého dobíracího balíčku do tří karet (čtyř, pokud má postaveny všechny dílny).


Konec hry:

Konec hry je spuštěn v okamžiku, kdy je dobrána poslední karta smlouvy, nebo dluhu ze zásoby. Hráči dohrají aktuální kolo a po něm ještě kolo poslední, aby každý odehrál stejný počet kol. Následuje závěrečné bodování. Pokud hráči dobrali jako první hromádku smluv, je Východnímu království zajištěn blahobyt. Dobrali-li však jako první karty dluhů, je království uvrhnuto do spárů nemilosrdné chudoby. Vzácně může také nastat situace, kdy jsou dobrány oba balíčky - tato situace se nazývá Rozpolcené království. Všechny tři možné konce upravují bonusy při závěrečném bodování.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z aukcí

Prázdné krabice - euro hry - od koruny
Akt. cena: 21 Kč
Končí za: 3 hodiny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas