Autor: Pizin | 7.10.2020 | 0

Co když budoucnost neskončí dystopií? Co když nepřijde žádná pandemie, zombie nebo nukleární válka? Místo toho si představ svět, kde lidstvo prozkoumává hranice možného. Svět, ve kterém vědci a technokrati přepíší lidské možnosti expanzí do nových oblastí – rozvojových zemí, vesmíru a počítačového cloudu. Vyhraj řešením humanitárních problémů, ničením sociálních a technologických bariér a ukaž lidskému pokroku směr dle tvé vlastní volby.

Pax Transhumanity je strategická hra o budoucnosti lidstva v blízké budoucnosti. Hráči se ujímají rolí občana, bloggera, doktora nebo plukovníka, kteří zkoumají nové lidské myšlenky, uvádějí  je do praxe, získávají patenty, najímají nové vědce nebo dělníky nebo si zlepšují svou finanční situaci.


Příprava hry:

Vytvoří se oblast obchodu vyložením čtyř karet sfér (zemí prvního světa, zemí rozvojového světa, cloudu a vesmíru) a pod ně se umístí žetony ceny. Z balíčku 38 karet nápadů se vyloží 6 pod karty prvního a rozvojového světa a 1 pod ostatní. Do spodní poloviny zbylých karet se zamíchají 4 karty bodů zvratu a na konec se umístí karta plurality. Dále se vyloží karta režimu globalizace. Na stůl se rozloží žetony problémů.

Každý hráč dostane svou finanční desku s oblastmi kapitál, majetek a dluh a na ni si položí vyznačený počet kostiček finančních agentů své barvy. Další kostku položí jako patent na desku lidského pokroku. Dále si vezme zbylé kostky a disky své barvy. Každý hráč si vybere ze dvou karet jednu barvu jako svou skrytou sféru.


Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích. V každém tahu hráč provede dvě akce. Dostupné akce:

  • Fundraiser: Hráč může odvolat některé své agenty ze hry zpět na svou finanční desku, pak pomocí kapitálu vyrovná případný dluh a následně posune agenty z majetku do kapitálu.
  • Syndikace: Hráč zaplatí za umístění agenta na kartu nápadu a získá schopnosti dané karty. Případné volné bílé čtverce kladného zájmu musí zakrýt dalšími svými agenty, černé čtverce negativního zájmu zakrýt může. Cena za akci odpovídá tržní ceně daného řádku (0 až 5).
  • Najmutí: Hráč najme zaměstnance do bariéry, firmy nebo veřejných služeb. V bariéře a společnosti je místo pro jednoho zaměstnance, ve veřejných službách může být jeden zaměstnanec od každého hráče. Cena za najmutí je 3.
  • Komercializace: Hráč ověří proveditelnost akce, zaplatí tržní cenu a vyčerpá dělníka ve sféře odpovídající vybrané kartě nápadu. Získá dopady na této kartě (vyřešení problému, vytvoření nové firmy, zisk nového agenta, zisk nového agenta na zájmu, narušení průmyslu, sociální resilience, exoglobální recese, nukleární výměna a ukončení hry), přesune všechny syndikace na odpovídající patent a přesune nápad do fronty.
  • Výzkum: Hráč zaplatí tržní cenu a vyčerpá vědce ve sféře, aby odstranil nejspodnější kartu nápadu, a obnoví daný sloupec. Má možnost buď kartu odstranit a získat tak až 2 patenty nebo si kartu přidat do svého think tanku.
  • Odstranit zájem: Hráč odvolá jeden zájem své barvy z nápadu v obchodu.
  • Import: Hráč přesune jeden nápad, na kterém nejsou agenti soupeře, na volné místo v obchodu.


Peníze a práce: Některé akce vyžadují zaplacení a/nebo vykonání práce. Nejdříve je třeba zaplatit, poté vykonat práci. Peníze lze zaplatit pomocí finančních agentů (mezi kapitálem, majetkem a dluhem), prodejem patentů (odstraněním agenta z patentu) nebo obojím. Před provedením náročné akce musí hráč vykonat práci posunem jednoho zaměstnance o pozici níže dle šipky. Pro provedení výzkumu je třeba využít vědce (symbol žárovky), pro komercializaci dělníka (symbol ruky).

Režimy: Ve hře existuje šest různých režimů, které se mění dle převahy barev ve špičce vývoje (posledních třech karet ve frontě). Jednotlivé režimy mohou snížit cenu některých akcí, zvýšit hodnotu odpovídajících patentů nebo poskytovat další výhody. Daný režim také určuje, co se boduje na konci hry.


Konec hry:

Hra může skončit jedním ze čtyř způsobů: je komercializován bod zvratu / ve frontě se nachází 5+ karet stejné barvy za sebou / karta plurality je výzkumem vyřazena ze hry / hráč vytvoří pátou firmu (a tím okamžitě vyhrává). Bodování na konci hry závisí na podmínkách jejího ukončení (hodnotí se problémy, firmy v dominantní a skryté sféře a budoucí šoky).

Hra obsahuje také sólovou variantu „Exoglobální aréna“ a kratší variantu hry pro 2-3 hráče s méně kartami a menším počtem řádků obchodu.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Pochmurný kraj - komiksy - komplet
Pochmurný kraj - komiksy - komplet
Akt. cena: 2250 Kč
Končí za: 4 hodiny

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas