Autor: Wopat | 14.6.2020 | 0

NASA se po dlouhých letech výzkumu a budování výrobní infrastruktury na Jupiterově měsíci Ganymed podařilo vyvinout pokročilý jaderný pohon využívající slanou vodu jako pohonnou látku. Agentura dopravila tento pohon na oběžnou dráhu, kde kolem něj začíná stavět kosmickou loď nové generace. Jejím úkolem bude splnění vize mnoha generací - zajistí kolonizaci Neptunova měsíce Tritonu, na kterém bude vybudována rozsáhlá kolonie. Její obyvatelé v následujících generacích díky hojný zásobám izotopu helia 3 v atmosféře Neptunu sestaví exotický mezihvězdný pohon, se kterým se budoucí pokolení vydají k cizím planetárním soustavám.

Dosavadní soupeř NASA, korporace Shimizu se ovšem vydává jiným směrem. Namísto slávy a věhlasu je jejím cílem maximalizace zisku při budování rozsáhlé infrastruktury ve Sluneční soustavě, která bude sloužit ve prospěch celého lidstva. Společnost už vybudovala obří solární elektrárnu na povrchu Měsíce, jež pomocí mikrovlnného paprsku zásobuje Zemi levnou elektřinou, díky čemuž na naší planetě vymizela potřeba stavby a provozu vlastních elektráren. Dále se podnikatelé ze Shimizu zasloužili o významný podíl na stavbě kosmického výtahu z Marsu na jeho měsíc Phobos. Nyní by však společnost ráda zasvětila veškerou svou činnost dalšímu velkému cíli. Chce těžit z americké expanze do vnějších oblastí Sluneční soustavy a využít ji nejen ke svému profitu, ale i k mezinárodní pomoci. Začíná proto budovat obří flotilu nákladních lodí, které zajistí efektivní přepravu vytěžených izotopů pro NASA a zároveň poskytne kapacitu pro dopravu výrobků ze všech konců Sluneční soustavy ke koncovým spotřebitelům.

Module 1 Terawatt je rozšířením ke hře High Frontier 4 All, které do základní hry přidává dva nové balíčky patentů: nákladní lodě a gigawattové pohony. Kromě toho rozšíření obsahuje tzv. vize, které jsou speciálními úkoly vyžadující dobré plánování a dlouhodobé úsilí, a také kosmické výtahy, jež lze vybudovat na některých tělesech a využít pro snadnou a levnou dopravu lidí a materiálu.

  • Nákladní lodě jsou novým typem karty patentu a umožňují hráčům přepravu cenného zboží z mimozemských továren zpátky na Zemi, kde je prodáno, nebo k levné přepravě komponent kosmických lodí či základen napříč Sluneční soustavou. Nákladní lodě lze vylepšovat v mimozemských koloniích, čímž z nich vzniknou celé flotily nákladních lodí poskytující mnohé výhody zejména při výrobě v mimozemské továrnách.

  • Gigawattové pohony jsou v principu totožné s klasickými megawattovými pohony ze základní hry. Jsou však mnohem účinnější a ke svému chodu vyžadují drahé a vzácné palivo v podobě izotopů. Těch se ve hře vyskytuje šest druhů a jejich těžba proto může probíhat pouze na určitých místech. Jakmile je ale překonána logistická náročnost v podobě výroby pohonu a jeho zásobení dostatečným množstvím paliva, odmění se vysokým tahem a velmi nízkou spotřebou, díky čemuž je mnohem snazší dosáhnout vzdálených míst na mapě, která v základní hře zůstanou vesměs nedotčena. Stejně jako nákladní lodě je možné vylepšovat i gigawattové pohony, ze kterých se tím stanou terawattové pohony. Ty slouží k naprostému ovládnutí všech koutů Sluneční soustavy a některé z nich umožní i mezihvězdné cestování.

  • Vize jsou rozsáhlé úkoly, které hráč dostane po vylepšení nákladní lodi nebo gigawattového pohonu. Jedná se zpravidla o monumentální projekty vyžadující zapojení několika generací a sahají od budování obřích mimozemských kolonií, přes planetární inženýrství a teraformaci, až po mezihvězdné cestování či nesmírně náročné vědecké projekty. K tomu, aby hráč vizi naplnil, musí splnit veškeré požadavky, které jsou před něj zadáním vize předloženy. Odměnou mu pak bude nemálo vítězných bodů pro závěrečné bodování a také mnohé výhody v průběhu samotné hry. K některým vizím je potřeba hrát i s Moduly 0 (Politika) a 2 (Kolonizace).

Průběh hry:

Modul 1 průběh hry nijak nemění. Změnou oproti základní hře je pouze možnost jejího prodloužení a to zejména kvůli delšímu času požadovanému pro splnění vizí. Modul však do hry přidává některé nové operace a volné akce:

  • Vylepšení (nová operace): Pomocí této operace jsou vylepšovány karty nákladních lodí na flotily nákladních lodí a karty gigawattových pohonů na terawattové pohony. Zároveň je tím odemčena vize příslušné karty.

  • Epické riziko (nová operace): Tato operace přichází na řadu vždy při dokončování vize (jejíž projekt je tak náročný a rozsáhlý, že s ním určité riziko musí souviset). Epické riziko vykonává speciálně určená jednotka, jejíž počínání rozhodne o tom, zdali je vize úspěšná, či nikoliv. Epické riziko je zároveň potřeba vykonat pro vybudování kosmického výtahu, jehož stavba je velkou technologickou výzvou.

  • Nanovýroba (nová operace): Pomocí nanovýroby lze vyrábět mobilní továrny na orbitálních stanicích. Orbitální stanice jsou součástí Modulu 2 a proto je k provedení této operace potřeba i toto rozšíření.

Při hře s Modulem 1 hra končí po 48 letech/tazích (stejně jako v základní hře), po 60 letech (u středně dlouhé hry) nebo po 84 letech (při hře s vizemi). Modul 1 obsahuje i jeden scénář pro sólovou hru.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Paris
Paris
Akt. cena: 600 Kč
Končí za: 1 den

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas