Autor: Wopat | 2.11.2019 | 0

Velká kosmická loď NASA složená z několika modulů, kterou pohání vysoce efektivní jaderný raketový motor míří k Jupiterovým měsícům. Posádka lodi hodlá využít místních bohatých zdrojů vody a vybudovat zde továrnu na výrobu pokročilých technologií pro další expanzi ve Sluneční soustavě. NASA však není se svými velkými ambicemi sama. Její největší soupeř, japonská korporace Shimizu, mezitím zaplavuje Hlavní pás planetek mezi Marsem a Jupiterem svými lehkými automatickými sondami využívající lehký solární pohon. Shimizu zde vybudovala továrny těžící a zpracovávající vzácné prvky a také vytváří síť stanic pro doplňování paliva do svých chystaných lodí majících za úkol kolonizovat vnější oblasti Sluneční soustavy. Spojí nakonec NASA s Shimizu své síly ve prospěch perspektivní budoucnosti lidstva, nebo se zde rýsuje nový ozbrojený konflikt meziplanetárních rozměrů?

High Frontier 4 All je 4. vydáním pokročilé realistické simulace kosmických letů a expanze lidstva mimo rodnou planetu. Každý hráč se ocitá v roli jedné z nejvýznamnějších světových kosmických agentur a snaží se pomocí dostupných technologií sestavit kosmickou loď, se kterou následně z nízké oběžné dráhy Země odletí k jednomu z mnoha desítek těles Sluneční soustavy. Na planetách, měsících, planetkách i kometách pak získává místní suroviny pro výrobu pokročilejších technologií, které na Zemi v podmínkách gravitace a atmosférického tlaku nejsme schopni vyrobit. Pomocí těchto technologií pak staví lepší lodě a pokračuje dál v expanzi vesmírem. Celá hra začíná v roce 2020 a trvá čtyři sluneční cykly, což je 48 let. Každý tah trvá jeden rok.


Příprava hry:

Na začátku si hráči vylosují, za jakou frakci (kosmickou agenturu) budou hrát. Každá má své unikátní výhody. Každý obdrží desku hráče. Na ni se později umísťují karty s technologiemi, které hráč vynesl do kosmu, aby bylo zřejmé, kde je má umístěny (nízká oběžná dráha Země, cestující kosmické lodě, mimozemské základny, orbitální stanice...). Pozice těchto technologií jsou na mapě (hrací desce) reprezentovány figurami. Dále deska hráče obsahuje propracovaný palivový diagram, na kterém hráč v souladu s pravidly a aktuálními okolnostmi zobrazuje hmotnost své kosmické lodi, množství jejího paliva a sílu tahu jejího pohonu. Palivový diagram je realistickou reprezentací toho, jak se při spalování paliva mění hmotnost lodi a tím pádem i snižuje její spotřeba. V neposlední řadě hráči obdrží měnu v podobě vodních nádrží nazývaných Aqua a několik figur reprezentujících jejich kosmické lodě, mimozemské továrny, kolonie apod.

Kromě komponentů pro hráče se na stůl připraví šest balíčků karet s patenty. Tři skupiny karet jsou hlavní technologie nutné pro činnost klíčovou pro hru (pohony, rafinerie, robonauti) a tři další jsou jsou karty podpůrných technologií, na kterých mohou být hlavní technologie závislé (generátory, reaktory, radiátory).


Průběh hry:

Hrači se postupně střídají v tazích. Každý tah se skládá až ze tří činností - pohybu, operace a volných akcí. Tyto činnosti mohou být provedeny v libovolném pořadí.

  • Pohyb je vykonáván po hrací desce, která představuje mapu Sluneční soustavy. Mezi jednotlivými kosmickými tělesy je znázorněna hustá síť přeletových drah. Tyto trasy nepředstavují délku cesty, ale její energetickou náročnost. Mapa bere v potaz mimo jiné vzájemné postavení planet a tedy i vhodná startovní okna, Hohmannovy elipsy i rychlejší brachistochronní přeletové dráhy, librační centra, gravitační asistence u planet, dobu letu v závislosti na vzdálenosti a rychlosti, požadavky na delta-v, fáze slunečního cyklu, anebo vliv slunečního větru a radiace na různá kosmická tělesa i součástky hráčových lodí v závislosti na vzdálenosti od Slunce.
  • Operací existuje několik druhů a hráč je oprávněn během jednoho tahu provést pouze jedinou. Mezi operace patří příjem, dražba patentů, prodej na trhu, vynesení (součásti lodí nebo celé lodě) na oběžnou dráhu, doplnění paliva z mimozemských zdrojů, průzkum dostupných zdrojů na cizích tělesech, industrializace (výstavba mimozemské továrny), výroba mimo Zemi, doručení nákladu z mimozemské továrny na oběžnou dráhu Země a fundraising (Modul 0 Politika).
  • Volné akce mohou být prováděny v libovolné počtu a pořadí. Patří mezi ně přesun nákladu mezi sousedícími kosmickými loděmi nebo základnami, tankování paliva, stavba kolonie, zabrání nároku na lokaci na mimozemském tělese, naložení žetonu věhlasu, dobrovolné odhození některých součástí kosmické lodě, oprava poruchy lobbování (Modul 0 Politika).

Na konci každého kola je na diagramu slunečního cyklu posunut ukazatel o jedno pole (značící, že uběhl jeden rok). Každý druhý rok přitom nastává událost, která je určena hodem kostky. Tyto události simulují nepředvídatelnost kosmického prostředí (např. solární erupce, střet s kosmickým smetím), náročnost a složitost oboru, jakým kosmonautika bezpochyby je (např. porucha), nebo sociálně-ekonomické události na Zemi (např. inspirace, anarchie, škrty v rozpočtu).


Konec hry:

Hra je ukončena po 48 letech (tedy po 4 slunečních cyklech neboli 48 kolech). O vítězi rozhoduje počet získaných vítězných bodů. Vítězné body lze získat nárokem na mimozemské lokace, vybudovanými mimozemskými továrnami, získanými žetony věhlasu a dalšími způsoby. Množství bodů za některé položky je přitom pohyblivé. Například ke stanovení hodnoty mimozemské továrny se používá tabulka udávající, u těles jakých spektrálních typů byly továrny vybudovány. Je-li na tělesech jednoho spektrálního typu mnoho továren a na jiném spektrálním typu jen jedna, ona jediná továrna samozřejmě přináší více vítězných bodů. Tento prvek hry simuluje akciový trh. Jelikož se na určitých spektrálních typech dají vyrábět pouze vybrané technologie, jejich hodnota klesá, pokud existuje více stejných továren.

Hra obsahuje několik různých variant a scénářů, mimo jiné i zjednodušené varianty pro snadnější uvedení nových hráčů do hry nebo také varianty pro jednoho hráče. High Frontier 4 lze hrát coby 4. díl velké kampaně BIOS (Genesis, Megafauna, Origins. Hru lze navíc dále doplňovat a rozšiřovat řadou modulů (0 - Politika, 1 - Terawatt, 2 - Kolonizace, 3 - Konflikt...)

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

ISS Vanguard Playmat
ISS Vanguard Playmat
Akt. cena: 500 Kč
Končí za: 13 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas