Autor: Kew | 9.10.2019 | 0

Guns & Steel je civilizační karetní hra, ve které budou hráči objevovat myšlenky a vynalézat stroje, které posunou jejich civilizaci kupředu a zajistí jí místo v historii.


Příprava hry:

Z karet je utvořena pyramida podle jejich úrovně. Vedle každé úrovně je také vyložena jedna karta divu. Každý hráč dostane základní sadu pěti karet.


Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích. Ve svém tahu hráč provede vždy následující akce:

  1. Vyložení karty suroviny: Každá karta, kterou má hráč na ruce, má dvě využití – buď jako karta akce, nebo jako karta suroviny. Surovinami se platí provádění některých akcí a nakupují se za ně nové technologie (karty z pyramidy). V této fázi musí hráč povinně jednu kartu z ruky vyložit lícem dolů jako surovinu (rub karty ukazuje, o jakou surovinu se jedná).
  2. Zahrání akce: Hráč vybere jednu kartu z ruky, kterou zahraje pro její efekt. Může se jednat o civilní akci (zisk surovin, zisk nových karet, zisk divu atd), taktickou kartu (pomáhá v budoucích bojích), nebo přímo útočnou kartu, kterou napadne všechny protihráče. Také zahrání akce je povinně.
  3. Nákup technologie: Hráč smí utratit suroviny (otočit karty surovin lícem nahoru a tím o suroviny přijít) a koupit si jednu z karet v pyramidě. Efekty otočených karet nevyhodnocuje a novou kartu si vyloží na stůl lícem nahoru (čili jako „vyčerpanou“) a její efekt prozatím také nevyužije.
  4. Zisk divu: Hráč zkontroluje, zda splňuje některou z podmínek vyložených karet divů, a pokud ano, smí si nanejvýš jednu z těchto karet vzít k sobě (i pokud splňuje podmínek více). Karty divu přinášejí body na konci hry.
  5. Údržba: Pokud hráči zbývají na ruce méně než dvě karty, vezme si do ruky všechny vyložené karty otočené lícem nahoru. Karty surovin však může ponechat na stole. Takto se mu do ruky dostanou mimo jiné i nově nakoupené karty.

Cílem hry je vytvářet kombinace surovin umožňující nákupy cennějších karet a zisk divů. Čím výše v pyramidě se karta nachází, tím vyšší je její cena (hráč potřebuje hodnotnější suroviny) a tím produkuje cennější suroviny a má silnější efekt. Navíc je hráč penalizován, když nakupuje technologie (karty z pyramidy), jejichž předchůdci (karty nižších úrovní) ještě nebyli vynalezeni (koupeny).

Útok funguje na principu sbírání bojových symbolů – pokud dojde k útoku, útočník poškodí pouze hráče, kteří mají vyložené karty s nižším součtem bojových symbolů. V rámci obrany je možné otáčet karty, které mají hráči vyloženy lícem dolů (aby tím odkryli dodatečné symboly), případně hrát karty „reakcí“ s těmito symboly z ruky (převážně taktické karty). Negativní účinky útoků zahrnují např. „vyplýtvání“ surovin obránce (tedy otočení jeho karet), nebo sebrání karty divu.


Konec hry:

Jakmile z pyramidy zmizí poslední div, nebo poslední karta nejvyšší úrovně, hra ihned končí. Hráči si sečtou body získané nákupem technologií (každá karta má bodovou hodnotu v závislosti na své úrovni) a body z divů. Hráč s nejvyšším součtem vítězí.

Edice hry vydaná vydavatelstvím Pegasus Spiele obsahuje také rozšíření Renaissance, ve kterém najdete zcela nový balíček karet technologií, které umožňují mimo jiné získávat (a utrácet) body i v průběhu hry, a nové divy, které se získávají postupným plněním specifických podmínek. Hra pak obsahuje také bodovací tabulky a barevné kostičky, kterými si hráči značí postup v plnění těchto podmínek. Rozšíření je také méně konfliktní než základní hra.

Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Carcassonne Safari
Carcassonne Safari
Akt. cena: 155 Kč
Končí za: 6 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas