Autor: Pizin | 9.12.2022 | 0

Galenus, známý spíš jako Galén, (129– 216) byl jedním z nejznámějších starověkých lékařů (patřil k lékařské škole tzv. fyziků). Narodil se na území dnešního Turecka, ale působil především ve starém Římě, mj. jako lékař císařů Marca Aurelia a Commoda. Stál u základů anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie a neurologie. Byl také významným filozofem pozdní antiky a originálním logikem. Zprostředkoval hippokratovské poznání Římu a středověké Evropě. Autorita jeho lékařských děl se v západním světě udržela 1300 let.

Zdroj: Wikipedie

Popis hry:

Hra Galenus je euro od finského designéra Harry-Pekka Kuusela. Hru vydalo vydavatelství Ion Game Design. Hlavní mechanikou je worker placement, ale s určitým twistem. Hra je určena pro 1-4 hráče na 60-120 minut. Hráči jsou v rolích lékařů ve starověkém Římě a v průběhu 5 let (herních kol) nejprve umísťují své pracovníky po jednom do Říma nebo do své vily a později je po jednom vyhodnocují, ale lze neumístit všechny a začít vyhodnocovat jako první. V další části kola je lékařská soutěž, kdy hráči soutěží mezi sebou a se samotným Galénem. Ve hře jsou pacienti ve čtyřech barvách dle jednotlivých tělesných šťáv - červení sangvinici (krev), žlutí cholerici (žluč), modří flegmatici (hlen) a černí melancholici (černá žluč). Úkolem je získat největší počet vítězných bodů, ale lze vyhrát okamžitě, pokud někdo má o čtyři významné publikace více než ostatní.

Příprava hry:

Vedle desky se umístí zásoba bylin ve čtyřech barvách, knih a tří sekt. A také žetony pacientů ve čtyřech barvách. Každý hráč následně dostane desku se svou vilou a vybere si její stranu (se stejnými nebo unikátními schopnostmi). Na ni umístí 6 svých pracovníků (mediples) a ukazatele zdraví, reputace a filozofie. Tyto vlastnosti se spolu s fokusem navzájem dokola ovlivňují.

Doprostřed se umístí deska Říma, na ni jedna karta putování a po jedné kartě regionů jednotlivých společenských vrstev (patriciové, plebejci a peregrini) letní stranou nahoru. Do arény se umístí 4 žetony pacientů gladiátorů a do jednotlivých regionů žetony pacientů dle karet regionů. Na kartu putování se umístí zobrazené byliny a knihy. Na poslední pozici stupnici soutěže se umístí figurka Galéna a figurky hráčů na to první.

Bokem se umístí deska dovedností. Každý hráč na ni umístí 4 ukazatele svých dovedností na nejnižší úroveň. Na každou tučnou čáru se umístí žeton významného díla (celkem 12).

Průběh hry:

Hra je rozdělena do 5 let (herních kol). Každé má tři fázi – práci, lékařskou soutěž a údržbu.

1.  Práce: Hráči hrají dokola své tahy. Hráč na tahu se rozhodne, zda bude plánovat nebo vyhodnocovat.

 • Plánování – Hráč umístí jedno svého pracovníka do Říma nebo do své vily. Umístění do arény snižuje reputaci o jedna. V každé oblasti v Římě může mít nejvýše jednoho, ale ve vile lze jich mít více.
 • Vyhodnocování – Pokud hráč nechce dále plánovat (nebo už nemůže), začne vyhodnocovat. Zbylé pracovníky přemístí na divadlo, a pokud vyhodnocuje jako první, tak vybere v jaké disciplíně (barvě) bude následná lékařská soutěž. Od té doby musí už jen po jednom vyhodnocovat své pracovníky.

Vyhodnocování v Římě

 • Lázně  – hráč si může doplnit zdraví na maximum nebo se přidat k jedné ze tří sekt (jen jeden hráč za rok). Sekta poskytuje jednorázovou schopnost a slouží jako tiebreaker.
 • Putování – hráč si může vzít jednu zde ležící bylinu nebo knihu (první hráč o jednu navíc) nebo vyhodnotit zdejší projekt (jen jeden hráč za rok). Ten dává různé výhody.
 • Region (patriciové, plebejci nebo peregrini) – hráč může vyléčit zde umístěné pacienty nebo     vyhodnotit zdejší projekt (jen jeden hráč za rok). Ten dává různé výhody. Hráč vyléčí pacienty odpovídající jeho dovednostem v jednotlivých barvách (na začátku tedy po jednom). Pokud vyléčil nějaké žluté choleriky, zvedne si reputaci o jedna, pokud vyléčil modré flegmatiky, tak si sníží zdraví o jedna. Za každou barvu pacienta, kterou vyléčil si zvedne příslušnou dovednost o jedna, ale nesmí překročit tlustou čáru publikace. Pokud už předtím jiný hráč zde vyléčil pacienta a má vyšší příslušnou dovednost, tak se od něj učí a zvedne si dovednost o dva. Pokud hráč jako první dosáhne pole pole „primus inter pares“ (na vrcholu každé dovednosti), získá okamžitě 8 vítězných bodů. Každého vyléčeného pacienta může vyměnit za 1 vítězný bod nebo si ho nechat na stupnici jako fokus. Hráč, který vyléčí posledního pacienta v regionu, získá 1 nebo 2 vítězné body.
 • Aréna – hráč může vyléčit zde umístěné gladiátory obdobně jako v předchozím bodě (první hráč o jednoho navíc).

Vyhodnocování ve vlastní vile

 • Nabízení služeb – hráč může přemístit po jednom pacientovi z každého regionu do své vily, ale sníží si reputaci o jedna.
 • Léčení – hráč může vyléčit pacienty umístěné ve své vile stejně obdobně jako při léčení v regionu.
 • Publikace – hráč může publikovat práci o léčení neduhů určité tělesné šťávy. Musí být přesně pod tlustou čárou publikace a musí odhodit tolik fokusů této barvy dle toho, o kolikátou publikaci v této dovednosti jde (tedy 1, 2 nebo 3). Druhý a třetí fokus může nahradit zaplacením filozofie. Poté přesune svůj ukazatel nad danou tlustou čáru, získá 2 vítězné body a pokud to udělal jako první ve hře, tak získá i tam umístěný žeton významného díla.

2.  Lékařská soutěž: Poté se všichni hráči účastní lékařské soutěže mezi sebou i proti samotnému Galénovi. Nejprve proběhne příprava, pak samotná prezentace a nakonec porota rozhodne o vítězi.

 • Příprava – Hráči mohou změnit své knihy na filozofii. Každý hráč se posune na stupnici soutěže o tolik, kolik má v divadle svých pracovníků. A pak o tolik, kolik má publikací odpovídajících tématu (barvě) soutěže.
 • Prezentace – Hráči se tajně rozhodnou, kolik fokusů dané barvy a filozofie využijí do soutěže, a tento počet nastaví na svém disku. Pak disky najednou odhalí a o tolik se posunou na stupnici soutěže. Všichni přijdou o použité fokusy a filozofii.
 • Rozhodnutí poroty  – Vítězem je hráč nejdále na stupnici soutěže. V případě shody se jako tiebreaker použijí žetony sekt.
 • Vítěz získá tři reputace, jeden žeton významného díla a žeton prvního hráče.
 • Druhý získá dvě reputace a může se učit od vítěze.
 • Třetí získá jednu reputaci a může se učit od vítěze.

3. Nový rok: Pokud má někdo o čtyři významné publikace více než ostatní, tak okamžitě vyhrává hru. Figurky hráčů se vrátí na začátek stupnice soutěže. Figurka Galéna se vrátí zpět na konec a posune se zpět o počet regionů s pacienty. Hráči si následně vrátí své pracovníky.

Zbylí gladiátoři v aréně zemřou a přijdou tam čtyři noví.

Odstraní se karta putování i se zbylými žetony, otočí se nová a na ní se umístí zobrazené byliny a knihy.

Prázdné regiony na letní straně se otočí. Prázdné regiony na zimní straně se odstraní a nahradí novou kartou na letní straně. V obou případech se na tyto karty umístí zobrazení pacienti, ale na ostatní karty ne.

Konec hry a závěrečné bodování:

Pokud nikdo nezvítězil okamžitě, tak se na konci pátého roku spočítají vítězné body. Každý hráč si přidá:

 • 2 VB za každý svůj žeton významného díla.
 • 1 VB za každý bod své filozofie
 • 10 VB, pokud má theriac (jednu bylinu od každé barvy)
 • -1 VB za každé zbylého pacienta ve své vile

Vítězí hráč s nejvíce vítěznými body. V případě shody se jako tiebreaker použije počet dosažených polí „primus inter pares“ a pak počet publikací.

Varianty hry:

Ke hře existují dvě varianty:

 • Galénův kolega – tato varianta slouží ke ztížení hry 2 nebo 3 hráčů. Ve hře se navíc vyskytuje hnědý hráč řízený hrou dle karty hodnostáře.
 • Sólo varianta – hráč v roli Galéna se snaží uspět domovském městě Pergamon. Hráč si vybere jednu z pěti obtížností - ta určí použité karty hodnostářů a vítězné podmínky. Hráč hraje za béžovou. Ostatní čtyři barvy (spolu s hnědou) zastupují hráče řízené hrou dle karet hodnostářů. Hráč si nalosuje karty „Perga“ a „Mon“ a jejich složením vzniknou jeho čtyři úkoly. Pokud se hráči podaří splnit úkol, odstraní ze hry jednoho automatického hráče.
Sdílet s přáteli:

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář...

Vybíráme z Bazaru

Únikovka Golem
Akt. cena: 149 Kč
Končí za: 5 dnů

Velké herní akce

Kalendář všech akcí >>

Offcanvas