nepřihlášený

přihlásit

registrovat

Zendo

Počet hráčů: 3 - 5
Doporučený věk: od 8 let
Herní doba: 60 min
Herní svět: Abstraktní
Herní kategorie: strategická, logická
Čeština: není
Vydavatelé: Looney Labs
Autoři: Kory Heath
Rok vydání: 1997
Sdílej: Facebook, Google+

Popis hry

Upravit

Co je to zen??? Mladý Američan se vydal hledat moudrost zenu a odebral se do japonského kláštera, v němž strávil několik měsíců. Stále se mistra ptal: "Co je to zen?" Ale nedostalo se mu odpovědi. Aby ukázal, jak to se svým hledáním myslí vážně, a aby demonstroval svou oddanost, začal ráno, v poledne a večer čistit společné záchody. Avšak zenový mistr nedával ani v nejmenším najevo, že by to na něj udělalo dojem, a mladý muž se cítil uražen. Po několika dnech si ujasnil, že kdyby si byl přál čistit záchody, mohl to dělat kdekoli jinde, a rozhodl se, že z kláštera odejde. Zpravil zenového mistra o svém rozhodnutí. Mistr poznamenal: "Zen je tohle."

Zendo je zenová logická hra. Jeden z hráčů se stává mistrem. Ostatní hráči se stávají mistrovými učedníky. Mistr na začátku vymyslí tajné pravidlo, které je v souladu s Buddhou. Pravidla se týkají složení koanů, uskupení herních komponentů (poloprůhledných jehlanů a skleněných oblázků). První učedník, který odhalí mistrovo pravidlo, se stává vítězem.

Pravidla mohou být různá podle zkušenosti herní skupiny:

  • jednoduché pravidlo: tj. např. koan je v souladu s Buddhou tehdy a jen tehdy, obsahuje-li jeden či více zelených prvků
  • velmi obtížné pravidlo: tj. např. koan je v souladu s Buddhou tehdy a jen tehdy, obsahuje-li jedna jeho část směřující hroty k druhé jeho části lichý počet prvků
  • pravidlo v "negativní logice": tj. např. koan není v souladu s Buddhou, obsahuje-li přesně tři prvky dotýkající se stolu - jinak v souladu je.

Mistr na počátku hry vytvoří dva koany z nichž první koan je v souladu s Buddhou (respektuje mistrovo pravidlo) a druhý není. U prvního koanu je umístěn bílý kámen a u druhého černý.

Hra probíhá na tahy. V každém tahu jeden učedník postaví vlastní koan. Všichni učedníci pak pomocí černých či bílých kamenů hádají, zda je postavený koan v souladu s Buddhou. Mistr si vezme skrytě do ruky bílý kámen (pokud postavený koan je v souladu) či kámen černý (pokud koan v souladu není) a po hlasování všech učedníků svůj kámen odhalí. Všichni učedníci, kteří hlasovali stejně jako mistr, pak obdrží kámen odpovědi.

Učedník s kamenem odpovědi může komunikovat s mistrem:

  • odevzdá kámen odpovědi mistrovi a pokusí se co nejjasněji stanovit tajné mistrovo pravidlo, které je v souladu s Buddhou
  • mistr musí učedníka upozornit, je-li vyřčené pravidlo v rozporu s některým postaveným koanem. Učedník může případně svoji odpověď změnit nebo se jí úplně vzdát a vzít si kámen odpovědi zpět do ruky. Pravidlo je považováno za oficiální, rozumí-li mu stejně jak mistr, tak všichni učedníci
  • mistr se pokusí učedníkovo pravidlo vyvrátit tím, že postaví takový koan, který učedníkovo pravidlo splňuje, ale není v souladu s Buddhou nebo naopak učedníkovo pravidlo nesplňuje, ale je v souladu s Buddhou - má-li učedník další kámen odpovědi, může se pokusit zformulovat nové pravidlo, jinak začíná další kolo

Pokud mistr není schopen vyvrátit učedníkovo pravidlo, stává se tento učedník zenovým osvícencem, resp. vítězem hry.

Autor: PJ